ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Новини и Събития

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.

СЛЕД ОСЪЩЕСТВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2022-2023 Г.

Родителска среща за учебната 2022/2023 година

Родителска среща на учениците от 1,2,3,4,5,6 и 7 клас.

Културните институции като образователна среда

Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

Конкурс Баба Марта бързала към ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ПАЗАРДЖИК

Конкурс „ Баба Марта бързала“ към ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ...

Партньорство със сдружение Фокус по проект Един за всички и всички за един

ПРОЕКТ: "Един за всички и всички за един!" продължителност: 12 месеца / 15.08.2021г. и 14.08.2022г.,/ Финансиращ орган: Европейски корпус за солидарност – Център за развитие на човешките ресурси Дейност „Проект за солиданост“ През месец Август стартира новият проект на ...

Равен шанс за развитие!

"Равен шанс за развитие" - Проект финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / ЦОИДУЕМ /

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в усло-вията на кризи“ Бенефициент - Министерство на образованието и науката НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образова-телния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образо-ванието, да се противодейства на риска от отпадане в си-туация на обучение от разстояние.

Проект - BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект финансиран от Министерството на образованието и науката (МОН)

Възможности без граници!

Проект по програма Европейски корпус за солидарност.

Литературен конкурс !!!

Проект по програма Европейски корпус за солидарност.

История и цивилизации, 30. 06. 2020 г., 7 клас

История на България 18 – началото на 21 век Кога започва Българското Възраждане? б) едновременно с Ренесанса в Европа (ХV – ХVІІ век)  а) след откриването на Америка (ХV век)  г) в края на ХVІІІ век  в) в началото на ХVІІІ век Кое твърдение за епохата на Българското ...
7 клас Изобразително изкуство 30.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Изобразително изкуство 30.06.2020г

7 клас Изобразително изкуство 30.06.2020г Тема: Какво знам и мога в края на 7 клас? Издателство: ...
7 клас Биология и ЗО 30.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 30.06.2020г

7 клас Биология и ЗО  30.06.2020г Тема: Годишен преговор Издателство: Педагог ...
7 клас Български език 30.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 30.06.2020г

7 клас Български език  30.06.2020г Тема: Тестови задачи/Преговор/ Издателство: ...
7 клас Физика и астрономия 29.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 29.06.2020г

7 клас Физика и астрономия 29.06.2020г Тема: Годишен ...
7 клас Литература 29.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 29.06.2020г

7 клас Литература 29.06.2020г    Тема: В света Българската литература /Годишен ...
7 клас Български език 29.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 29.06.2020г

7 клас Български език 29.06.2020г     Тема: Упражнение за годишен преговор   Издателство: ...

7 клас, Час на класа, 29. 06. 2020г.

  Електронно правителство и медийна грамотност   ЗАДАЧА: Изгледайте клипа в Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=BmCkfrWd3lo  и https://www.youtube.com/watch?v=JwJf5nSBstE,     https://www.youtube.com/watch?v=MbsUKoC0DCg и отговорете на ВЪПРОСА: Що е електронно ...
7 клас Биология и ЗО 26.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 26.06.2020г

7 клас Биология и ЗО 26.06.2020г Тема: Тест/Контрол и оценка/ Издателство: Педагог 6 ...
 7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 26.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 26.06.2020г

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 26.06.2020г Тема: Тест/Контрол и оценка/ Издателство: Педагог 6 ...
7 клас ИУЧ-Български език 26.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Български език 26.06.2020г

7 клас ИУЧ-Български език 26.06.2020г Тема: Годишен преговор Издателство: ...

7 клас, География и икономика, 26. 06. 2020 г.

  Тест Кое твърдение НЕ се отнася за географското положение на Европа?     а/ пресича се от Северната полярна окръжност     б/. има широка сушева връзка с Азия     в/. през континента преминава Гринуичкия меридиан     г/. ...

ИУЧ история и цивилизации, 26. 06. 2020 г., 7 клас

  Тест Начало на формуляра 1. Българите започват да се приобщават към модерна Европа в епохата на:  Ренесанса  Просвещението  Възраждането  Средновековието 2. Кой открива първата фабрика в българските земи?  Добри Желязков в Сливен  Михалаки ...
Английски език 7 клас 25 юни - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 25 юни

Годишен преговор
7 клас Физика и астрономия 25.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 25.06.2020г

7 клас Физика и астрономия 25.06.2020г Тема: Тест/Контрол и оценка/ Издателство: ...
7 клас Литература 25.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 25.06.2020г

7 клас  Литература 25.06.2020г  Тема: Годишен преговор Издателство: ...

История и цивилизации, 25. 06. 2020 г., 7 клас

Тест Коя историческа епоха от европейското развитие оказва най – силно влияние върху българското Възраждане?    а/. Просвещението    б/. Великото преселение на народите    в/. Великите географски открития    д/. Античността Посочете кое от ...

Технологии и предприемачество, 25. 06. 2020г., 7 клас

Тест Защо е необходимо чертежите на техническите обекти да се оразмеряват ?     а/. за да получим информация за големината на отделните елементи на обекта     б/. защото това е изискване в стандартите     в/. защото така чертежите стават по ...

ИТ 7 клас 24.06.

насоки
7 клас Химия и ООС 24.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Химия и ООС 24.06.2020г

7 клас Химия и ООС 24.06.2020г Тема: Проверка/Контрол и ...
7 клас Български език 24.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 24.06.2020г

7 клас Български език 24.06.2020г Тема: Тестови задачи/Преговор/ Издателство: ...

7 клас, География и икономика, 24.06. 2020 г.

Европа, Балканският полуостров  и България (годишен преговор Природата на континента ЗАДАЧА:  Попълнете таблицата, като отразите най-характерните природни черти на Европа, Балканския полуостров и България. Използвайте посочената ...
7 клас Изобразително изкуство 23.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Изобразително изкуство 23.06.2020г

7 клас Изобразително изкуство 23.06.2020г Тема: Какво знам и мога в края на 7 клас? Издателство: ...
7 клас Биология и ЗО 23.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 23.06.2020г

7 клас Биология и ЗО 23.06.2020г Тема: Устойчиво развитие Издателство: Педагог ...
7 клас Български език 23.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 23.06.2020г

7 клас Български език 23.06.2020г Тема: Тестови задачи/Преговор/ Издателство: ...

История и цивилизации, 23. 06. 2020 г., 7 клас

България след Втората световна война до 1989г. Държавност и политика ЗАДАЧА: Предстои ви тест върху изучения през годината материал. Затова преговорете като отговорите на поставените въпроси. Помагайте си с учебника. ЗАДАЧА: Напишете какви промени настъпват в политическото развитие на ...
7 клас Физика и астрономия 22.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 22.06.2020г

7 клас Физика и астрономия 22.06.2020г Тема: Годишен ...
Английски език 7 клас 22 юни - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 22 юни

Годишен преговор

Час на класа, 22. 06. 2020 г., 7 клас

БДП, Сензорни характеристики на зрението  Ученици, в темата по БДП трябва да се запознаем със сензорните характеристики на една от сетивните системи в човешкото тяло, а именно това е зрителната сетивна система. Очите са сетивни органи, които са прозореца на човешката душа и ни даряват със ...
7 клас Литература 22.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 22.06.2020г

7 клас Литература 22.06.2020г    Тема: В света Българската литература /Годишен ...
7 клас Български език 22.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 22.06.2020г

7 клас Български език 22.06.2020г     Тема: Упражнение за годишен преговор   Издателство: ...
7 клас Биология и ЗО 19.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 19.06.2020г

7 клас Биология и ЗО  19.06.2020г Тема: Вълците Издателство: Педагог ...
7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 19.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 19.06.2020г

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 19.06.2020г Тема: Опазване на биологично разнообразие Червеногушата гъска Издателство:Педагог 6 ...
 7 клас ИУЧ- Български език 19.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ- Български език 19.06.2020г

 7 клас  ИУЧ- Български език  19.06.2020г  тема: Годишен преговор Издателство: ...

7 клас, География и икономика, 19. 06. 2020 г.

Населението, държавата и стопанство на България – тест Допълнете характеристиката на географското положение на България, като изберете едно от предложените във всяка подточка твърдения.   България е разположена ...

ИУЧ история и цивилизации, 19. 06. 2020 г., 7 клас

Тест 1 Кога започва Българското Възраждане? в) в началото на ХVІІІ век  а) след откриването на Америка (ХV век)  б) едновременно с Ренесанса в Европа (ХV – ХVІІ век)  г) в края на ХVІІІ век Кое твърдение за епохата на Българското възраждане НЕ е вярно ? б) В големите ...
7 клас Физика и астрономия 18.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 18.06.2020г

7 клас Физика и астрономия 18.06.2020г Тема: Животът извън Земята Издателство: ...
7 клас Литература 18.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 18.06.2020г

7 клас  Литература 18.06.2020г Тема:„По жътва” героите в творбата   Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/457   Урок:  ...

История и цивилизации, 18. 06. 2020 г., 7 клас

България от Освобождението до края на Втората световна война ЗАДАЧА: Работете с учебника и отговорете на поставените въпроси. Държавност и политика    ВЪПРОС: Как и с чия помощ се възстановява българската държава? – ...

Математика 7 клас 18.06.

урок по математика за 7 клас

7 клас,Технологии и предприемачество, 18. 06. 2020 г.

Тест   Култиваторът се използва за:     а/. предсеитбена обработка на почвата     б/. прибиране на реколтата от полето     в/. следсеитбена обработка на почвата Какво е предназначението на браните?     а/. за дълбока ...

Психологическо консултиране - 1 част / Вторник 16.06.2020

Тайните на паметта: Как да не забравяме най-важното!
Английски език 7 клас 16 юни - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 16 юни

1.Прочетете статията и направете 3 и 4 упражнение2. My famous artisthttps://youtu.be/gN6Rv6wmCY0 Чуйте видеото след това опишете ваша любима ...
7 клас Изобразително изкуство 16.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Изобразително изкуство 16.06.2020г

7 клас Изобразително изкуство 16.06.2020г Тема: Какво знам и мога в края на 7 клас? Издателство: ...
7 клас Биология и ЗО 16.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 16.06.2020г

7 клас Биология и ЗО 16.06.2020г Тема: Въздействие на човека върху природата.Устойчиво развитие Издателство:Педагог 6 ...

История и цивилизации, 16. 06. 2020 г., 7 клас

Българско Възраждане 18 – 19 век ЗАДАЧА: Работете с учебника и попълнете пропуснатите думи и изрази: Историческата епоха в Европа от 14 – 19 век, през която се развиват техниката, знанието и образованието се ...
 7 клас Български език 16.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 16.06.2020г

7 клас Български език 16.06.2020г Тема: Тестови задачи/Преговор/ Издателство: ...

Психологическо консултиране - 1 част / Понеделник 15.06.2020

Как мислите и емоциите ни влияят на здравето

Психологическо консултиране - 2 част / Понеделник 15.06.2020

Упражнения за разтоварване и релакс!

Психологическо консултиране - 1 част / Петък 12.06.2020

„Големите деца” не плачат! Дали?

Психологическо консултиране - 2 част / Петък 12.06.2020

Как да започнете да водите личен дневник. Защо си струва да водите дневник?
6 клас Изобразително изкуство 12.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 12.06.2020г

6 клас Изобразително изкуство 12.06.2020г Тема: Какво знам и мога в края на 6 ...
7 клас Биология и ЗО 12.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 12.06.2020г

7 клас Биология и ЗО 12.06.2020г Тема: Биоразнообразие и единство в природата Издателство: Педагог 6 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=163 Урок: ...
7 клас ИУЧ- Биология и ЗО 12.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ- Биология и ЗО 12.06.2020г

7 клас ИУЧ- Биология и ЗО 12.06.2020г Тема: Гръбначни животни/Тест/ Издателство: Педагог 6 ...
 7 клас ИУЧ- Български език 12.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ- Български език 12.06.2020г

 7 клас  ИУЧ- Български език 12.06.2020г  тема: Годишен ...

5 клас Литература 12.06.2020г

 5 клас Литература 12.06.2020г Тема:  насоки за ...
V клас Български език /12.06.2020г / - ОУ Отец Паисий - Огняново

V клас Български език /12.06.2020г /

5 клас Български език 12.06.2020г Тема: Годишен преговор Издателство: ...

Психологическо консултиране - 2 част / Четвъртък 11.06.2020

Игри за приятели през летните дни!

4-ЧО-4-4

Българският принос в науката , културата и спорта .
7 клас Физика и астрономия 11.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 11.06.2020г

7 клас Физика и астрономия 11.06.2020г Тема: От атома до ...
5 клас Човекът и природата 11.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 11.06.2020г

5 клас Човекът и природата 11.06.2020г Тема: Човекът и природата/Контрол и оценка/ Издателство:Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=150 Урок: ...
5 клас Изобразително изкуство 11.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 11.06.2020г

5 клас Изобразително изкуство 11.06.2020г Тема: Диагностика.Какво сте научили?Един учебен ...
6 клас Литература 11.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 11.06.2020г

6 клас  Литература 11.06.2020г  тема:  Тестове  Обобщение на материала за ...
6 клас Български език 11.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 11.06.2020г

 6 клас Български език 11.06.2020г Тема: Годишен ...
7 клас Литература 11.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 11.06.2020г

7 клас  Литература 11.06.2020г Тема:„По жътва” героите в творбата   Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/457   Урок:  ...

География и икономика, 11. 06. 2020 г., 5 клас

Годишен контрол На географска карта с мащаб 1:40 000 000, разстоянието между два града е 5 см.     Колко е действителното разстояние между тях?     а/. 2 5000 км      б/. 2000 ...

История и цивилизации, 11. 06. 2020г., 5 клас

Мощта и богатствата на одриските  царе ЗАДАЧА:Прочетете изворите и отговорете на въпросите Държавата при цар Ситалк     „ Ситалк наследил държавата като малка земя, но чрез своята храброст и ум     увеличил своето могъщество многократно. Управлявал ...

История и цивилизации. 11. 06.2020г., 7 клас

  Кое твърдение за политическия живот в България е вярно?     а) На 8 септември 1946 г. се провежда референдум за отмяна на републиката.     б) Парламентарните избори през 1991 г. са изгубени от СДС.     в) В края на 1989 г. имената на ...

7 клас,Технологии и предприемачество, 11. 06. 2020 г.

Екологично стопанство Торове – подхранването на почвата с органични и неорганични торове се      прави, за да се възстанови минералния и баланс      а/. подхранването бива кореново / естествения или изкуствения тор се внася в почвата, а ...

Психологическо консултиране - 2 част / Сряда 10.06.2020

Психотест! Виж каква личност си като отговориш на няколко въпроса!

ИТ 7 клас 10.06.

насоки

чп-чп-4

Човекът и здравословният начин на живот .

ЧП-4-ЧП

Здравословен начин на живот .

Четене-4-Четене

Прочетете откъс от любима детска книжка !

6 клас, История и цивилизации, 10. 06. 2020 г.

Тест – изходящо ниво Епохата на Европейското Средновековие обхваща времето от :     а/. 5 – 15 ...

5 клас,Технологии и предприемачество, 10. 06. 2020 г.

  Тест Начинът на свързване и подредба на материалите от които са изработени различните     изделия се нарича:     а/. ...

География и икономика, 10. 06. 2020 г., 7 клас

Стопанство на България Развитие на българското стопанство – основни етапи    а/. в продължение на векове развитието на стопанството е част от общите стопански         процеси в Европа и съседните черноморски и  средиземноморски ...

Българси език за 4 клас -ИУЧ-БЕЛ-4-2 часа

Как да извличаме информация от текст ?

6 клас, Музика, 10. 06. 2020 г.

Какво зная в края на шести клас Съотнесете народните музикални инструменти към фолклорните области:      ...
6 клас ИУЧ-Човекът и природата 10.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас ИУЧ-Човекът и природата 10.06.2020г

6 клас ИУЧ-Човекът и природата 10.06.2020г Тема: Човекът и природата/Контрол и ...

6 клас Човекът и природата 10.06.2020г

6 клас Човекът и природата 10.06.2020г Тема: Човекът и природата/Контрол и ...
7 клас Химия и ООС 10.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Химия и ООС 10.06.2020г

7 клас Химия  и ООС  10.06.2020г Тема: Закономерности в периодичната система Издателство:Просвета-плюс              https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/GZMKke7g0q-840/241?page=121 Урок: ...
5 клас Български език 10.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 10.06.2020г

5 клас Български език 10.06.2020г   Тема: Думите  като части от изречението ...
7 клас Български език 10.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 10.06.2020г

7 клас Български език 10.06.2020г    Тема: Годишен ...

Психологическо консултиране - 1 част / Вторник 09.06.2020

Умееш ли да си добър/а приятел/ка? – Тест за истинското приятелство!

4-ЧП-4-4-4-4

ОРГАНИЗМИТЕ И ТЯХНАТА СРЕДА НА ЖИВОТ .Обобщение .
5 клас Изобразително изкуство 9.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 9.06.2020г

5 клас Изобразително изкуство 9.06.2020г Тема: Диагностика.Какво сте научили?Един учебен ...
6 клас Изобразително изкуство 9.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 9.06.2020г

6 клас Изобразително изкуство 9.06.2020г Тема: Какво знам и мога в края на 6 ...
7 клас Изобразително изкуство 9.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Изобразително изкуство 9.06.2020г

7 клас Изобразително изкуство 9.06.2020г Тема: Какво знам и мога в края на 7 ...

5 клас, Технологии и предприемачество, 09. 06. 2020 г.

Знам и мога ЗАДАЧА 1: Напишете: Графично изображение, изпълнено със свободна ръка, без чертожни инструменти се нарича ……………………………………………Графично изображение, изпълнено с чертожни ...
7 клас Биология и ЗО 9.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 9.06.2020г

7 клас Биология и ЗО 9.06.2020г Тема: Биоразнообразие и единство в природата Издателство:Педагог 6 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=163 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=165 Урок: ...

6 клас, География и икономика, 09. 06. 2020 г.

Океаните на Земята ЗАДАЧА: Работете с учебника и атласа и попълнете таблицата Океан Географско положение, площ, съседни океани и континенти, брегова линия Най – голяма дълбочина, климат, течения, ветрове Животински свят и полезни изкопаеми Стопанско ...
5 клас Човекът и природата 9.06.2020г	 - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 9.06.2020г

5 клас Човекът и природата 9.06.2020г           Тема: Човекът –част от природата Издателство:Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=154 Урок: ...
6 клас Човекът и природата 9.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 9.06.2020г

6 клас Човекът и природата 9.06.2020г Тема: Годишен ...

История и цивилизации, 09. 06. 2020 г., 7 клас

България по пътя на демокрацията  ЗАДАЧА: Работете с учебника и попълнете пропуските в текста  След 1989г.  в България започва преход към ………………………………….управление. Причините са, че плановата ...
6 клас Час на класа 9.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Час на класа 9.06.2020г

6 клас Час на класа 9.06.2020г Тема: Дейности на класа/Завършване на учебната година, ...
 6 клас Български език 9.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 9.06.2020г

 6 клас Български език 9.06.2020г   Тема: Годишен ...
7 клас Български език 9.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 9.06.2020г

7 клас Български език 9.06.2020г Тема:Годишен ...
 5 клас Литература 9.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Литература 9.06.2020г

 5 клас Литература 9.06.2020г   Тема: Годишен ...

Психологическо консултиране - 1 част / Понеделник 08.06.2020

Каква е разликата между психолог, психиатър, психотерапевт?

Психологическо консултиране - 2 част / Понеделник 08.06.2020

Няколко полезни и лесни идеи за лятната ваканция!

4-Музика-4-4 кл

Чуйте и разучете песента !

4-Четене-4-4

Прочетете откъс от любима детска книжка !
7 клас Физика и астрономия 8.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 8.06.2020г

  7 клас Физика и астрономия 8.06.2020г   Тема: От атома до Космоса ...
6 клас Човекът и природата 8.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 8.06.2020г

6 клас Човекът и природата 8.06.2020г  Тема: Движението-основно свойство на материята/Обобщение/ Издателство: ...

История и цивилизации, 08. 06. 2020 г., 5 клас

От появата на човека до началото на Средновековието  Тест За „Баща на историята” се смята древногръцкият учен:а/.Сократб/.Питагорв/.Херодотг/.Тукидид Коя дейност праисторическите хора са усвоили най-рано?а/. изработването на керамични съдовеб/.отглеждането на ...

6 клас, История и цивилизации, 08. 06. 2020 г.

Българските земи под османска власт 15 – 17 век/ годишно обощение/ Османската империя и българите ЗАДАЧА: Напишете кои са особеностите на османската държава – ...
5 клас Български език 8.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 8.06.2020г

5 клас Български език 8.06.2020г Тема: Думите като части на изречението/Обобщение/  Издателство: ...

Музика, 08. 06. 2020 г., 6 клас

Автор, изпълнител, публика  Задача: Чуйте песента на Васил Найденов „Междучасие” , музика – Васил Найденов, текст – Живко Колев https://www.youtube.com/watch?v=RJCKPweK6yc   ВЪПРОС: Като какъв се изявява Васил Найденов при създаване и представяне на песента ...
6 клас Литература 8.06.2020г. - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 8.06.2020г.

6 клас Литература 8.06.2020г. Тема: Обобщение на материала за ...

Час на класа, 08. 06. 2020 г., 7 клас

Изгаряния и оказване на първа помощ Всеки от нас поне веднъж в живота е станал жертва на злополучни изгаряния, докато си е бил у дома: заливане с вряща вода или олио, или на работа, пренебрегвайки правилата за безопасност, или просто поради невнимание към другите. Причините са много, но ...

4-Мат.клас-4

Преговор. Умножение и деление на многоцифрено с едноцифрено число .
7 клас Литература 8.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 8.06.2020г

7 клас  Литература 8.06.2020г Тема:„По жътва” героите в творбата   Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/457   Урок:  ...
7 клас Български език 8.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 8.06.2020г

 7 клас Български език 8.06.2020г   Тема: Годишен преговор   Издателство: ...

ИТ 5 клас 08.056.

насоки

Психологическо консултиране - 1 част / Петък 05.06.2020

Какво представлява училищната тревожност?

4-Рисуване-4

Рисуване на цветя с акварел .
6 клас Изобразително изкуство 5.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 5.06.2020г

6 клас Изобразително изкуство 5.06.2020г Тема: Тест по тема ...

география и икономика, 05.06. 2020 г., 7 клас

  Държавно устройство и административно – териториално деление на България Конституция и органи на управление :      а/. устройството на съвременната българска държава се основава на приетата от 7 – то Велико народно събрание Конституция България е ...
7 клас Биология и ЗО 5.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 5.06.2020г

7 клас Биология и ЗО 5.06.2020г Тема: Гръбначни животни/Контрол и оценка/ Издателство: Педагог 6 ...

4-Четене-4-4-4

Прочетете и преразкажете устно приказка по избор от Читанката за 4 клас !

ИУЧ история и цивилизации, 05. 06- 2020 г., 7 клас

  България и обединяваща се Европа 1. Създаване на Европейския съюз1945 — 1959 г. Мирна Европа — началото на сътрудничеството Европейският съюз е създаден с цел пълно прекратяване на честите и кръвопролитни войни между съседи, които достигат връхната си точка ...
7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 5.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 5.06.2020г

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 5.06.2020г Тема: Гръбначни животни/Обобщение/ Издателство: Педагог 6 ...
6 клас Български език 5.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 5.06.2020г

6 клас Български език 5.06.2020г Тема: Сложно съчинено изречение Как да го откриване в текст Да съставят  три сложни съчинени изречения Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...

Математика 4 клас-4-44

Преговор . Събиране на естествени числа с преминаване .

ИУЧ история и цивилизации, 05. 06. 2020 г., 5 клас

От появата на човека до началото на Средновековието ЗАДАЧА: Работете върху текста и попълнете пропуските Датирането и подреждането на историческите събития във времето се нарича ……………………………Напишете как се наричат в ...
7 клас ИУЧ-Български език 5.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Български език 5.06.2020г

7 клас ИУЧ-Български език 5.06.2020г Тема: Как най-добре да редактираме Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456   Урок: ...

Технологии и предприемачество, 6 клас, 05. 06. 2020 г., 6 клас

Обобщение Изобразяването на обектите с вътрешна повърхнина става, чрез изобразяване на………. ……………. и изобразяване на …………………..Прътите, лентите, тръбите, тел и ламарина са ...
5 клас Литература 5.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Литература 5.06.2020г

5 клас Литература 5.06.2020г Тема: Общо между ,,Тримата братя и златната ябълка” и Похитителят на мълнии” Кой герой ми е любим и защо Издателство:Просвета https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=64 https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=146 Урок: ...
5 клас Български език 5.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 5.06.2020г

5 клас Български език 5.06.2020г Тема: Второстепенни части в просто изречение На стр.99 да си препишат таблицата долу вдясно Издателство:Просвета https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=106 Урок: ...

4-ЧО

Българското общество по пътя към обединена Европа .

4-Из.из-во

Нарисувайте нещо свързано с подвига на Христо Ботев !
7 клас Физика и астрономия 4.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 4.06.2020г

7 клас Физика и астрономия 4.06.2020г Тема: Развитие на Вселената Издателство: Булвест-2000 стр.102 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/469 Урок: ...

5 клас, География и икономика, 04. 06. 2020 г.

  Какво научихме за Африка и Антарктида   ЗАДАЧА: Работете с учебника / стр. 88 –  123 / и попълнете липсващите думи в текста: Африка е единственият континент, който е разположен в ...

География и икономика, 04. 06. 2020 г., 6 клас

  Географските образи на континентите и океаните на Земята Природата на континентите ЗАДАЧА: Попълнете таблицата: Континент Географско положение, площ, съседни океани и континенти, полуострови и заливи Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни ...
5 клас Човекът и природата 4.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 4.06.2020г

5 клас Човекът и природата 4.06.2020г Тема: Човекът-част от природата Издателство:Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=154 Урок: ...

7 клас, Технологии и предприемачество, 04. 06. 2020 г.

  Агро – и зоотехнически дейности в личното стопанство Култиватори – друга важна предсеитбена или междуредова обработка на      почвата е култивирането     а/. слято култивиране – извършва се на площи, незаети с културни ...
5 клас Изобразително изкуство 4.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 4.06.2020г

5 клас Изобразително изкуство 4.06.2020г Тема: Диагностика.Какво сте научили?Един учебен ...
6 клас Литература 4.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 4.06.2020г

6 клас Литература 4.06.2020г Тема: Годишен преговор /да изпълнят писмено тест на стр.172/ Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/657 Урок: ...

4-Математика-4-4-4

Преговаряме римските цифри .

5 клас, История и цивилизации, 04. 06. 2020 г.

  Древен Рим / годишен преговор / ЗАДАЧА: Работете с учебника и попълнете пропуснатите думи в текста. Рим бил създаден през……………….г. пр. Хр. на ...
6 клас Български език 4.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 4.06.2020г

6 клас Български език 4.06.2020г Тема: Обява и делова покана На стр.116 да си препишат поканата на жълтия фон Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...

История и цивилизации, 04. 06. 2020 г., 7 клас

  Културно – историческото наследство на България Джон Винсент Атанасов е роден на 4 октомври 1903 г. близо до Хамилтън, Ню Йорк. Неговият баща Иван Атанасов е български емигрант, когато в разгара на Априлското въстание загиват неговите родители. През 1889 г. на 13-годишна възраст Иван ...
7 клас Литература4.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература4.06.2020г

7 клас Литература4.06.2020г Тема: Елин Пелин ,,По жътва”-празник и жертвоприношение /да си прочетат по избор епизод от разказа/ Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/457 Урок: ...

4- Разв. на речта -4-4-4

Тема и заглавие на текста-2 часа .

Психологическо консултиране - 1 част / Сряда 03.06.2020

Илюстрации, които ще тестват логическото ви мислене!

Психологическо консултиране - 2 част / Сряда 03.06.2020

7 гатанки за деца, които ще затруднят и възрастните!
Английски език 5 клас 3 юни - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 3 юни

Работен лист по английски език 5 клас 03.06.2020Тема : General revision1. Present simple and present continuous tense- сегашно просто и сегашно продължително времеhttps://youtu.be/VP8MRGAjgAs 2. Упражнения ...

4ЧП

Опазване на природата .

4-Четене-клас

Прочетете и научете наизуст !
6 клас ИУЧ-Човекът и природата 3.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас ИУЧ-Човекът и природата 3.06.2020г

6 клас ИУЧ-Човекът и природата 3.06.2020г Тема:Човекът - част от природата Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662 Урок: ...
6 клас Човекът и природата 3.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 3.06.2020г

6 клас Човекът и природата 3.06.2020г Тема: Тест Структура и жизнени процеси на организмите/контрол и оценка/ Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662 Урок: ...
7 клас Химия и ООС 3.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Химия и ООС 3.06.2020г

7 клас Химия  и ООС  3.06.2020г Тема: Закономерности в периодичната система Издателство:Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/GZMKke7g0q-840/241?page=121 Урок: ...

История и цивилизации, 03. 06- 2020 г., 6 клас

  Европа, Византия и България 12 – 15 век   ЗАДАЧА: Работете с учебника / стр.     – 99 / и отговорете на въпросите: Западна Европа ЗАДАЧА: Напишете кои държави се образуват след разпадането на Франкската империя? – ...

4-БЕ

Какво научих по БЕЛ в 4 клас ?
5 клас Български език 3.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 3.06.2020г

5 клас Български език 3.06.2020г Тема: Определение Стр.106/да я прочетат внимателно/ Издателство:Просвета https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=106 Урок: https://ucha.se/watch/870/Opredelenie/urok/7542 1.Същност второстепенна част на изречението; пояснява подлога, ...
7 клас Български език 3.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 3.06.2020г

7 клас Български език 3.06.2020г Тема:Годишен преговор Стр128 упр.15 ,,Какво означава да си достоен човек” Издателство: ...

Технологии и предприемачество, 5 клас, 03. 06. 2020 г.

  Отглеждане на домашни любимци   ЗАДАЧА: Изберете си домашен любимец, какъвто бихте искали, проучете в Интернет или от хора които имат същия домашен любимец и напишете: От къде можете да си го закупите Какви условия за живот трябва да му създадете? Къде може да живее – на ...

4 ИУЧ-БЕЛ-клас 4

Синоними и антоними .

География и икономика, 7 клас, 03. 06. 2020 г.

  Население на България. Селища   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, прочетете го, изгледайте уроците в Уча се: https://ucha.se/watch/1513/Naselenie-na-Balgariya, https://ucha.se/watch/1514/Selishta-na-Balgariya и отговорете на въпросите след плана Формиране на българския народ ...

Музика, 6 клас, 03. 06. 2020 г.

  Музика и кино / упражнение /   ЗАДАЧА: Изслушайте в Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=Zt6hT_D8ETs песента „Тече, всичко тече” и отговорете на въпроса   ВЪПРОС: Коя ритмична фигура откривате? триола синкоп   ЗАДАЧА: Чуйте песента „Там” ...

4 ИУЧ-Матем.

Числата над милион .

4-ФВС КЛ

Поиграйте на вън с топка !

ИТ 7 клас 03.06.

насоки
Английски език 7 клас 2 юни - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 2 юни

Работен лист по Английски език 7 клас 1 час 9.00-9.30 ч. 02..06.2020 г Тема:Language space 9 B1. Present perfect tensehttps://youtu.be/XGw2-p2WuJk 2. First conditional ...
Английски език 5 клас 2 юни - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 2 юни

Работен лист по английски език 5 клас 02.06..2020г Тема: General revision1.Verb to be – глаголът съмhttps://youtu.be/yhq1wuu7NFk 2. Plural nouns – множествено число на съществителните ...
Английски език 4 клас 2 юни - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 4 клас 2 юни

Работен лист английски език 4 клас 02.06..2020г.Тема:Learn and think Geography1. Project-направете постер на вашата ...

Технологии и предприемачество 4 клас 02.06.2020 г.

Практическа задача: Направи апликация на тема „Макове“. Необходими материали:червена хартия,зелена хартия или картон за основа, лепило,ножица ,черен флумастер. Етапи на изпълнение: Етап 1.       Етап 2.     Етап 3.     Етап ...

4-ЧП-КЛАС

Съседи в природата .
5 клас Изобразително изкуство 2.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 2.06.2020г

5 клас Изобразително изкуство 2.06.2020г Тема: Диагностика.Какво сте научили?Един учебен ...
6 клас Изобразително изкуство 2.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 2.06.2020г

6 клас Изобразително изкуство 2.06.2020г Тема: Дигитален проект в съвременния свят Издателство: ...

Технологии и предприемачество, 02. 06. 2020 г., 5 клас

  Отглеждане на домашни любимци   ВЪПРОС: Какво означава домашен любимец? – ...
7 клас Изобразително изкуство 2.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Изобразително изкуство 2.06.2020г

7 клас Изобразително изкуство 2.06.2020г Урок 32 Галерии и музеи   Тема: 11 Интерактивни проекти, базирани върху синтеза между различните изкуства. Издателство: ...

ИУЧ-4клас-БЕЛ

Митове . Митът за Посейдон .

География и икономика, 02. 06. 2020 г., 6 клас

  Светът с един поглед Географските образи на континентите и океаните Природата на континентите ЗАДАЧА: Попълнете таблицата: Континент Географско положение, площ, съседни океани и континенти, полуострови и заливи Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни ...
7 клас Биология и ЗО 2.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 2.06.2020г

7 клас Биология и ЗО 2.06.2020г Тема: Гръбначни животни(Обобщение) Издателство: Педагог 6 ...

История и цивилизации, 02. 06. 2020 г., 7 клас

  Културно – историческото наследство на България     ЗАДАЧА: Изгледайте клипа на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=T4kNAVhMrDg https://www.youtube.com/watch?v=RhelgeLvrkg   изберете си един културно – исторически обект/ например ...
5 клас Човекът и природата 2.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 2.06.2020г

5 клас Човекът и природата 2.06.2020г Тема: Единство на живата и неживата природа Издателство: Просвета-Плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=152 Урок: https://ucha.se/watch/7654/edinstvo-na-nezhivata-i-zhivata-priroda-obobshtenie/urok/5655 1.Природа -това са всички ...
6 клас Човекът и природата 2.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 2.06.2020г

6 клас Човекът и природата 2.06.2020г Тема: Структура и жизнени процеси при ...

6 клас Час на клас 2.06.2020г

6 клас Час на клас 2.06.2020г Тема: Дейности на ...
6 клас Български език 2.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 2.06.2020г

6 клас Български език 2.06.2020г Тема: Обява и делова покана /Да си прочетат внимателно ...
7 клас Български език 2.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 2.06.2020г

7 клас Български език 2.06.2020г Тема: Анотация 1.Същност 2.Употреба 3.Изисквания Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...
5 клас Литература 2.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Литература 2.06.2020г

  5 клас Литература 2.06.2020г Тема: Различни разкази за човека и света Обобщение стр158/да препишат 1,2,3 и 4 точка/ Издателство:Просвета https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=158 Урок: ...

4 клас-Математика -4кл

Числата от 10 000 до 100 000 . Преговор .

Психологическо консултиране - 1 част / Вторник 02.06.2020

Как да изберете правилното образование за успешна кариера!

Психологическо консултиране - 2 част / Вторник 02.06.2020

Притча за доброто, което не виждаме!

Психологическо консултиране - 2 част / Понеделник 01.06.2020

Благодарност - Примерен Урок за развитие на емоционална интелигентност при деца!
Английски език 6 клас1 юни - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 6 клас1 юни

Работен лист по Английски език 6 клас 1 час : 9.00-9.30 ч. 01.06.2020г. Тема: General revision1.Verb to be – глаголът съмhttps://youtu.be/yhq1wuu7NFk 2. Plural nouns – множествено число на съществителните имена ...
Английски език 5 клас 1 юни - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 1 юни

Работен лист по английски език 5 клас 01.06. 2020Тема: Fun time-Why is important to learn English ?1. Why is important to learn English?https://youtu.be/4sHX3MiPGFc 2. ...
Английски език 7 клас 1 юни - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 1 юни

Работен лист по английски език 7 клас 01.06. 2020Тема : 9B Talk about it1 упражнение стр.156Направете диаграмата в тетрадките си и напишете вашите идеи2.упражнение- задайте въпроси и отговорете на въпроситеhttps://youtu.be/9ZHU7i6ID5E   3.Игра- прочетете правилата и изиграйте ...

Музика 7 клас 1 юни

Работен лист Музика 7 клас 01.06.2020г.Тема : Музика и ...

4 Музика-4-4 клас

''Къде остана детството'' ? Честит празник на детето !
7 клас Физика и астрономия 1.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 1.06.2020г

7 клас Физика и астрономия 1.06.2020г Тема: Галактики Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/469 Урок: ...
6 клас Човекът и природата 1.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 1.06.2020г

6 клас Човекът и природата 1.06.2020г Тема: Структура и жизнени процеси при ...
5 клас Български език 1.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 1.06.2020г

5 клас Български език 1.06.2020г Тема: Обстоятелство пояснение Издателство: ...

4клас-Четене

Стр. 55 от Читанката . Научете стихотворението наизуст !
6 клас Литература 1.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 1.06.2020г

6 клас Литература 1.06.2020г Тема: Човекът и другите Стр.171 да решат теста Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/657 Урок: ...

5 клас, История и цивилизации, 01. 06. 2020 г.

Древна Елада и елинистическия свят/ годишен преговор/   ЗАДАЧА: Работете с учебника и попълнете пропуските в текста: Още от Древността и до днес гърците наричат себе си ………………., а земята, която населяват ...
7 клас Литература 1.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 1.06.2020г

7 клас Литература 1.06.2020г Тема: Елин Пелин ,,По-жътва”-жътвата като празник /да си прочетат разказа от литературата/ Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/457 Урок: ...

4клас-БЕ

Годишен преговор. Дума.

История и цивилизации, 5 клас, 01. 06. 2020 г.

  Древна Елада и елинистическия свят/ годишен преговор/   ЗАДАЧА: Работете с учебника и попълнете пропуските в текста:   Още от Древността и до днес гърците наричат себе си ………………., а земята, която населяват ...
7 клас Български език 1.06.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 1.06.2020г

7 клас Български език 1.06.2020г Тема: Анотация 1.Същност 2.Употреба 3.Изисквания Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...

История и цивилизации, 01. 06. 2020 г., 6 клас

  Европа, Византия и България до началото на 11 век   ЗАДАЧА: Работете с учебника / стр. 12 до стр. 59 / и отговорете на въпросите. Западна Европа 5 – 11 век      ВЪПРОС: Напишете кога/ в коя година/  и от кого Римската империя ...

Музика, 01. 06. 2020 г., 6 клас

  Музика и кино     Киното     Киното се появява в края на 19 век. Първите филми са без звук / нямо кино / и картините на екрана се озвучават с музика, която се изпълнява на пиано в момента на прожекцията. От 20 – те години на 20 век филмите са със ...

7 клас, Час на класа, 01. 06. 2020 г., 7 клас,

  1 юни – Христо Ботев   ЗАДАЧА: Прочетет биографията и изгледайте клипа в https://www.youtube.com/watch?v=5TX2H65SEqE   Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 година (25 декември 1847 година стар стил) в Калофер, в семейството на ...

4-4-Математика 4 клас-4клас

Годишен преговор. Числата от 1000 до 10 000 .

ИТ 5 клас 01.06.

насоки

4клас-ФВС

Поиграйте на открито !

4-ЧК-4клас

Кариерно ориентиране .

1 клас Математика 29.05.-петък

Добро утро. Работете в учебника на стр.132. За последно. Хубав ден и ще се чуем ...

ФВС 2 кл. 29.05.2020 г.

 Изгледайте видеоурока: Хвърляне на топка 1 кг./Покриване на норматив/ https://www.youtube.com/watch?v=5h14cQzDzHM   И малко танци за добро настроение: Улични танци за деца 8-9 години ,   „ ...

3 клас Изобразително изкуство 29.05.2020

Изходяща диагностика
Английски език 6 клас 29 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 6 клас 29 май

Работен лист по английски език 6 клас 29.05.2020Тема: Skills 10 C1. Past simple tense- минало просто време -упражнениеhttps://youtu.be/dmJrYbDjxQY 2. Irregular ...

3 клас Четене 29.05.2020

Запознаване със стихотворението
Английски език 5 клас 29 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 29 май

Работен лист по английски език 5 клас 29.05.2020Тема; Exercises1. Present continuous for arrangements and ...

Музика 7 клас 29 май

Работен лист по музика 7 клас 29.05.2020Тема:Сватбите по ...
Английски език 4 клас 29 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 4 клас 29 май

Работен лист Английски език 4 клас 29.05.2020Тема:Skills 1. Quiz time- отговорете на въпросите2. ...

Час на класа 2 кл. 29.05.2020 г.

Какво ни кара да отглеждаме домашни любимци?         Хората са единствените живи същества на планетата, които отглеждат животни, за да им бъдат те верни другари. За да съжителстват заедно с представител на животинския свят, те са склонни на какво ли не. ...

3 клас Музика 29.05.2020 -петък

Запознаване с песента

4 кл.Рисуване -4

Картина без четки .
3 клас Човекът и природата 29.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

3 клас Човекът и природата 29.05.2020г

3 клас Човекът и природата 29.05.2020г Тема: Диагностика на равнище/самостоятелна работа/ Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/448 Урок: ...
6 клас Изобразително изкуство 29.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 29.05.2020г

6 клас Изобразително изкуство 29.05.2020г Тема: Дигитален проект с образ и ...

7клас, География и икономика, 29. 05. 2020 г.

  Българското черноморско крайбрежие   Географско положение и обхват     а/. българското черноморско крайбрежие е тясна ивица / до 40 км. / в Източна         България    б/. тя е под климатичното влияние на ...

Психологическо консултиране - 1 част / Петък 29.05.2020

1 Юни - 10 занимания за родители и деца!

4-Четене клас-4-4

Прочетете произведението !

Психологическо консултиране - 2 част / Петък 29.05.2020

Справяне с емоциите чрез насочване на вниманието !

ИУЧ, История и цивилизации, 7 клас , 29. 05. 2020 г.

Политическата система на комунизма – Народния съд, лагерите, култът към личността   Народният съд Народният съд е наименование на извънреден съд, действал в Царство България в периода от декември 1944 до април 1945 г. като фактически орган на ...
7 клас Биология и ЗО 29.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 29.05.2020г

7 клас Биология и ЗО 29.05.2020г Тема: Гръбначни животни/Упражнение/ Издателство: ...

5 клас, ИУЧ история и цивилизации, 29. 05. 2020 г.

  Римската империя и християнството – Константин Велики   ЗАДАЧА:  Прочетете текста и отговорете на въпросите  след него: Константин е роден в Наисус (днешен Ниш, Сърбия) в римската провинция Мизия на  27 февруари 272 (274, ...
7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 29.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 29.05.2020г

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО  29.05.2020г Тема: Клас Бозайници.Яйцеснасащи, торбести и плацентни бозайници. Издателство: Педагог ...

6 клас, Технологии и предприемачество, 29. 05. 2020 г.

  Природата в дома – Тест Дейностите за отглеждане на културни растения се наричат:     а/.екологични         б/. земеделски               в/. аграрни За ...

4-4-Математика 4 клас

Деление на многоцифрено с двуцифрено число .Упражнение .
6 клас Български език 29.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 29.05.2020г

6 клас Български език 29.05.2020г Тема: Защо обичам даден учебен предмет/писмен/ Издателство: ...
7 клас ИУЧ-Български език 29.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Български език 29.05.2020г

7 клас ИУЧ-Български език 29.05.2020г Тема: Отговор на нравствен въпрос-Трябва ли да имаш прошка Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...

5 клас Литература 29.05.2020г

5 клас Литература 29.05.2020г Тема: Създаване на разказ по зададен край ,, И двамата млади заживели щастливо” Издателство: Просвета https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=152 Урок: ...
5 клас Български език 29.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 29.05.2020г

5 клас Български език 29.05.2020г Тема: Обстоятелствено пояснение 1.Същност Употреба /на стр.103 да си препишат видовете времена, за място, за начин и за количество/ Издателство:Просвета https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=102 Урок: ...

3 клас Човекът и обществото 28.05.2020

Изходяща диагностика

3 клас Четене 28.05.2020

Запознаване със стихотворението

3 клас ИУЧ- БЕЛ 28.05.2020 четвъртък

Обобщаване на знанията за изучените части на речта

3 клас ИУЧ- математика 28.05.2020 четвъртък

Обобщаване на знанията за числата до 1000

Психологическо консултиране - 1 част / Четвъртък 28.05.2020

Защо скуката е полезна за децата?

Психологическо консултиране - 2 част / Четвъртък 28.05.2020

Забавни игри, развиващи ума на детето!

4-ЧО-4

Българското общество през 20 век . Обобщение .
Английски език 6 клас 28 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 6 клас 28 май

Работен лист по Английски език 6 клас 1 час : 9.00-9.30 ч. 28.05. 2020 г Тема: Project -Your favourite sportПроект -Твоят любим спорт   Изгответе презентация или постер за твоя любим ...
Английски език 3 клас 28 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 28 май

Работен лист по английски език 3 клас 28.05.2020Тема : Revision1. Лични местоимения2.Глаголът ...
Английски език 7 клас 28 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 28 май

Работен лист по английски език 7 клас 28.05.2020Тема: Exercises1.Easy English conversation- My school dayhttps://youtu.be/FZPmnw4Ws5A 2.English listening ...

Английски език 4 клас 28 май

Работен лист Английски език 4 клас 28.05.2020 Тема: Skills – reading and writing1. Прочетете текста My mom и попълнете ...

Околен свят 2 кл .28.05.2020 г.

Изгледайте ...
7 клас Физика и астрономия 28.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 28.05.2020г

1 час  7 клас Физика и астрономия 28.05.2020г Тема: Слънчева система Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/469 Урок: ...
Английски език 2 клас 28 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 2 клас 28 май

Работен лист английски език 2 клас 28.05.2020Тема:Revision1.Alphabet songhttps://youtu.be/hq3yfQnllfQ 2. Numbers songhttps://youtu.be/DR-cfDsHCGA 3. Animals ...

Четене 2 кл. 28.05.2020 г.

Прочети стихотворението 3 пъти на глас и отговори на ...

4-Из.из-во-4-4кл.

Как се рисува лесно дърво с акварел ?

География и икономика, 28. 05. 2020 г., 5 клас

Природата и населението на Земята   ЗАДАЧА: Работете  с учебника и попълнете липсващите думи в текста: Природата на Земята Географията е наука за ……………………........., ...
5 клас Човекът и природата 28.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 28.05.2020г

5 клас Човекът и природата 28.05.2020г Тема: Структура  и жизнени процеси на организмите /контрол и оценка/ Издателство:Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=150 Урок: ...

Математика 2 клас 28.05.2020 г.

Изгледайте видеоурока:  https://ucha.se/watch/7767/triagalnik-pravoagalnik-kvadrat/urok/10800 тест  https://ucha.se/testove/8160/triagalnik-pravoagalnik-kvadrat-godishen-pregovor/urok/10800    ...

География и икономика, 28. 05. 2020г., 6 клас,

  Географските образи на Австралия, Океания и океаните на Земята     Напишете отговорите   ЗАДАЧА:  Представете си, че ви предстои да посетите Австралия и Океания през ...
5 клас Изобразително изкуство 28.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 28.05.2020г

5 клас Изобразително изкуство 28.05.2020г Тема: Наследството на античните цивилизации по български земи Издателство: Просвета             ...

7 клас, История и цивилизации, 28. 05. 2020 г.

Моите права като европейски гражданин   ЗАДАЧА1: Работете в Интернет и отговорете на въпроса: Кога е приета последната конституция на България? – ...
6 клас Литература 28.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 28.05.2020г

6 клас Литература 28.05.2020г Тема: Човекът и другите Обобщение /на стр.169 да си препишат първите четири точки от колконката вдясно и да помислят върху тях/ Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/657 Урок: ...

4-Математика-4кл.

Да си припомним, как се измерват ъгли !
6 клас Български език 28.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 28.05.2020г

6 клас Български език 28.05.2020г Тема: Отговор на научен въпрос Стр.111/да си прочетат подготовка и издаване/ Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...

История и цивилизации, 5 клас, 28. 05. 2020 г.

  Праистория и първите  цивилизации    ЗАДАЧА: Работете с учебника и попълнете пропуските в текста.   Историята е наука за ...
7 клас Литература 28.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 28.05.2020г

7 клас Литература 28.05.2020г Тема: Болезненото сбогуване с родното пространство в елегията ,,Заточенци” Да помислят върху темата: Колко скъпа е родният ми дом Издателство: ...

7 клас,Технологии и предприемачество, 28. 05. 2020 г.

  Агро – и зоотехнически дейности в личното стопанство   Личното стопанство – това е обект, в който се отглеждат растения или животни,      с цел добив на храни и суровини за лична консумация и/ или с цел предлагане      на ...

4-Разв. на речта-4кл.

Сбит преразказ на нехудожествен текст .- 2 часа

3 клас Изобразително изкуство 27..05.2020

Изходяща диагностика

3 клас Математика 27.05.2020 сряда

Обобщаване на знанията за изучените мерни единици

3 клас ФКРУ - 1 час 27.05.2020

Поправка на съчинението на тема "Пролет"

3 клас ФКРУ- 2 час 27.05.2020

Четене на стихотворения за Кирил и Методий

3 клас ИУЧ- БЕЛ 27.05..2020

Запознаване с писане на подробен преразказ на приказка

Психологическо консултиране - 1 част / Сряда 27.05.2020

Домашни занимания за деца за дъждовните летни дни!

Психологическо консултиране - 2 част / Сряда 27.05.2020

Дайте на детето време за игра, но и не чакайте септември, за да започне преговора!

1 клас Математика 27.05.. - сряда.

Работете самостоятелно в учебника на стр. 131. Пожелавам ви успех ...

ИУЧ БЕЛ 2 кл. 27.05.2020 г. 1 ч.

1 зад.Прочети стихчето. Лятото отседна ...
6 клас ИУЧ-Човекът и природата 27.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас ИУЧ-Човекът и природата 27.05.2020г

6 клас ИУЧ-Човекът и природата  27.05.2020г Тема: Структура и жизнени процеси при ...
Английски език 5 клас 27 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 27 май

Работен лист по английски език 5 клас 27.05.2020Тема : Exercises1.Бъдеще време willhttps://youtu.be/flmMW0d1OmI 2. ...
Английски език 3 клас 27 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 27 май

Работен лист по английски език 3клас 27.05.2020Тема:Revision1. Задаване на въпросиhttps://youtu.be/0Bz4-1YKI1M 2 ...

4-ЧП-4-4КЛ.

Приспособления на растенията и животните .
6 клас Човекът и природата 27.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 27.05.2020г

6 клас Човекът и природата 27.05.2020г Тема: Растеж и развитие на човека Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662 Урок: ...
7 клас Химия и ООС 27.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Химия и ООС 27.05.2020г

7 клас Химия и ООС 27.05.2020г  Тема: Периодичен закон и периодична система (Упражнение) Издателство:Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/GZMKke7g0q-840/241?page=117 Урок: ...

4-Четене-4кл.-4

Прочетете още веднъж приказката и отговорете на въпросите след нея !
 5 клас Български език 27.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 27.05.2020г

5 клас Български език 27.05.2020г Тема: Второстепенни части в изречение.Допълнение Как да го откриваме Упражнение /да съставят три изречения, в които има допълнение/ Издателство: Просвета https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=98   Урок: ...
7 клас Български език 27.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 27.05.2020г

7 клас Български език 27.05.2020г Тема: Анотация На стр.125 да се препишат горе вдясно трите точки за анотация Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...

История и цивилизации, 6 клас, 27. 05. 2020 г.

  Българските земи под османска власт 15 – 17 век  ТЕСТ Допълнете изреченията: През 1393 г. турците завладяли …………………………....... царство, чийто цар бил ...

ИУЧ история и цивилизации, 5 клас, 27. 05. 2020 г.

  Обществото на Рим и Елада   ЗАДАЧА: Работете с учебника / стр. 74 / и напишете кого включвала                 и какви права и задължения имала всяка обществена група в Елада. граждани – ...

4-4-Българси език за 4 клас

Преобразуване на пряка в не пряка реч .

Технологии и предприемачество, 27. 05. 2020 г., 5 клас

  Отглеждане на декоративни растения и билки. Първи стъпки в градинарството   По Човекът и природата сте учили за начините на размножаване на растенията. ЗАДАЧА: Напишете какви начини за размножаване на растенията знаете – ...

География и икономика, 27. 05. 2020 г., 7 клас,

  Рило – Родопска област   Географско положение и обхват     а/. Рило – Родопската област е разположена на юг от Краището и          Горнотракийската низина     б/. на запад достига до Македония, а ...

Музика, 6 клас, 27. 05. 2020 г

В звукозаписното студио   ЗАДАЧА: Направете сценарий за радиопредаване, посветено на училищния празник като включите подходящи песни и инструментални произведения от различни жанрове, както и собствени вокални и инструментални записи. Аранжирайте мелодии с подходяща програма. При ...

ИУЧ-4-БЕЛ-4

Преобразуване на пряка в непряка реч . Упражнение .

4-ИУЧ-4КЛ.-Мат.

Упражнение върху умножение и деление на многоцифрено с двуцифрено число .

4-ФВС-КЛ.4

Поиграйте си навън с топка !

ИТ 7 клас 27.05.

насоки

3 клас ИУЧ- математика 28.05.2020

Обобщаване на знанията за числата до 1000

1 клас Математика -26.05. вторник

Работете в учебника на стр.130.Хубав ден ! Ще се чуем ...

Музика 2 клас 26.05.2020 г.

Пеене 1.Чуйте песента „ Здравей,лято!“-м.  и т.Йорданка Веселинова https://bg.izzi.digital/DOS/4107/10758.html 2.Научете текста и изпейте песента.   Здравей,лято! Припев: Ля (8), лятото дойде! Ля (8), почват пак игри! Сбогом, сбогом, класна стая. Ей, здравей ти, слънчево ...

1 клас ИУЧ Български език 26.05.-вторник

1. С коя дума ще провериш правописа на думата рибка ? а/ рибка                           б/ ...

Български език 2 клас 26.05.2020 г.

1.Глаголът е част на речта ,с която се означават действия на хора, животни,предмети.Открива се с помощта на въпросите   Какво прави? Какво правят ?.Глаголите се променят по число-  ед. ч. и мн. ...

Четене 2 кл. 26.05.2020 г.

1 зад. Прочети  разказа  изразително 1 път   на глас .  2 зад. Прочети изреченията от текста,които се отнасят към картината?   3 зад. Защо за  Радостина доспиването през ваканцията е губене на време? ...

Технологии и предприемачество 4 клас 26.05.2020 г.

Здравината и устойчивостта на използваните материали ,както и формата и разположението на конструктивните елементи в изработваното изделие създават устойчивост на конструкцията.Това означава ,че тя може да издържа определено натоварване,различни атмосферни и природни условия и е ...

3 клас Музика 26.05.2020

Припомняне на изучените песни

3 клас Математика 26.05.2020

Обобщаване на знанията за действията събиране и изваждане с числата до 1000

3 клас Човекът и обществото 26.05.2020

Изходяща диагностика

4-ЧП-4КЛ

Приспособления на растенията и животните .

3 клас Български език 26.05.2020

Обобщаване на знанията за текста

5 клас,Технологии и предприемачество, 26. 05. 2020 г.

  Декоративни растения и билки.  Отглеждане на декоративни растения и билки   ЗАДАЧА: Съберете информация за отглежданите у дома декоративни и лековити растения – в Интернет, в разговори с близки и съседи. Попълнете таблицата. Наименование Външен ...
5 клас Изобразително изкуство 26.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 26.05.2020г

5 клас Изобразително изкуство 26.05.2020г Тема: Наследството на античните цивилизации по български земи Издателство: ...

6 клас, География и икономика, 26. 05. 2020 г.

  Океаните на Земята Индийски океан – трети по големина/ 70 560 000 km² /     а/. разположен е в Източното полукълбо – по – голямата му част попада в Южното          ...
6 клас Изобразително изкуство 26.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 26.05.2020г

6 клас Изобразително изкуство 26.05.2020г Тема: Дигитален проект с образ и текст Издателство: ...

7 клас, История и цивилизации, 26. 05. 2020 г.

    Моите права като европейски гражданин   От 1 януари 2007 г.  България е член на Европейския съюз. В Учредителните договори на ЕС се предвижда, че всеки гражданин  на страна членка на ЕС. е гражданин и на Съюза. Европейското гражданство не заменя, а допълва ...
7 клас Изобразително изкуство 26.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Изобразително изкуство 26.05.2020г

7 клас Изобразително изкуство 26.05.2020г Тема:Урок 30 Създаване на интерактивни  проекти        Тема: 11 Интерактивни проекти, базирани върху синтеза между различните изкуства. Издателство: ...
7 клас Биология и ЗО 26.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 26.05.2020г

7 клас Биология и ЗО 26.05.2020г Тема:Прилепите(наблюдение, експеримент, изследване) Издателство:Педагог ...

ИУЧ-4кл.-4кл.

Видове реч в текста .
5 клас Човекът и природата 26.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 26.05.2020г

5 клас Човекът и природата 26.05.2020г Тема: Жизнени процеси при човека (преговор и обобщение) Издателство: Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=148 Урок: ...
6 клас Човекът и природата 26.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 26.05.2020г

6 клас Човекът и природата 26.05.2020г Тема: Хигиена и здравни познания за полова система Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662 Урок: ...
6 клас Час на клас 26.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Час на клас 26.05.2020г

6 клас Час на клас 26.05.2020г Тема: БДП Личните качества на учениците в движението и културата, тест за 2 ...
6 клас Български език 26.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 26.05.2020г

6 клас Български език 26.05.2020г Тема: Отговор на научен въпрос Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...
7 клас Български език 26.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 26.05.2020г

7 клас Български език 26.05.2020г Тема: Анотация На стр.123 да се препишат горе вдясно трите точки за анотация Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...

5 клас Литература 26.05.2020г

5 клас Литература 26.05.2020г Тема: Разнообразие на ценностите.Герои и поуки в изучените творби Обобщение/да си прочетат от литературата две изучени творби през учебната година/ Издателство: Просвета https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=2 Урок: ...

4 клас-Математика -4

Умножение и деление на многоцифрено с двуцифрено .Упражнение .
Английски език 7 клас 26 май- вторник - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 26 май- вторник

Работен лист по Английски език 7 клас 1 час : 9.00-9.30 ч.26.05.2020 г Тема: Exercises 9 A1. Наречия за честота   https://youtu.be/VAWo65QwP2c Линк към упражнения: ...
Английски език 5 клас 26 май- вторник - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 26 май- вторник

Работен лист по английски език 5 класТема:Exercises 1. Expressing ability – изразяване на способностhttps://youtu.be/5xNKY2TeQ0I   2. Expressing possibility- изразяване на ...
Английски език 2 клас 26 май- вторник - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 2 клас 26 май- вторник

Работен лист английски език 2 клас 26.05.2020г.Тема : Revision of unit 51.1.Плодовеhttps://youtu.be/S0S1M9bKlYk 2.Безлично има – there is / there ...
Английски език 3 клас 26 май- вторник - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 26 май- вторник

Работен лист Английски език 3 клас 26.05.2020г.Тема : Revision of unit 6 and 71. Части на тялото и цветоветеhttps://youtu.be/SUt8q0EKbms 2.На ...
Английски език 4 клас 26 май-вторник - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 4 клас 26 май-вторник

Работен лист английски език 4 класТема: Countries1. Нови думиlocated- разположенancient-древенconsist of -състоя се от2. Great Britain ...
Английски език 4 клас 26 май-вторник - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 4 клас 26 май-вторник

Работен лист английски език 4 класТема: Countries1. Нови думиlocated- разположенancient-древенconsist of -състоя се от2. Great Britain ...

Математика 2 клас 22.05.2020 г.

1 зад. Пресметни произведенията: множител . множител = произведение а . 7.2 = ......                      ...

География и икономика, 7 клас, 22. 05. 2020 г.

Природни области в България. Тракийско – Странджанска област   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, прочетете го, изгледайте урока   в Уча се: https://ucha.se/watch/1507/Trakiysko-Strandzhanska-oblast---chast-1   и изпълнете задачите, отговорете на въпросите след плана ...

Психологическо консултиране - 1 част / Петък 22.05.2020

Как да сме позитивни и щастливи!

Четене-4-4

Прочетете приказката !

Извънкласно четене 2 кл. 22.05.2020 г. 1 ч.

   1 зад. Прочети  текста 3 пъти  на глас.      2 зад. Кои са героите в ...

ИУЧ история и цивилизации, 7 клас, 22. 05. 2020 г.

  Тоталитарния режим – Тодор Живков   https://ucha.se/watch/8689/rezhimat-na-todor-zhivkov   Тодор Христов Живков е политик от Българската комунистическа партия (БКП), който в Народна република България (НРБ) между 1954 и 1989 година ...

Математика 4 клас-4-4кл-мат.

Деление с двуцифрени числа . Упражнение .

1 клас ИУЧ Български език 22.05.-петък

  1. Препишете  един куплет от стихотворението.   БУКВИ (от Цветан Ангелов) Буквите като дечица тичат, скачат в надпревара: ту се хващат за ръчица, ту се крият из буквара. Не играйте днес на жмичка, мои буквички добри! Ще ви събера самичка, ще ви преброя дори. Зная: всичките ...

ИУЧ история и цивилизации, 5 клас, 22. 05. 2020 г.

  Рана римска империя – Октавиан Август ЗАДАЧА: Прочетете  текста и отговорете на въпросите Произход и ранни години Октавиан произхожда от старото заможно семейство на Октавиите. Тъй като бащата на Октавиан е плебей, самият Октавиан също принадлежи към това съсловие ...
3 клас Човекът и природата 22.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

3 клас Човекът и природата 22.05.2020г

3 клас Човекът и природата 22.05.2020г Тема: Годишен преговор (Обобщение) Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/448 Урок: ...
 6 клас Изобразително изкуство 22.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 22.05.2020г

  6 клас Изобразително изкуство  22.05.2020г Тема: Дигитален проект с образ и текст Издателство: ...

6 клас, Технологии и предприемачество, 22. 05. 2020 г.

  Бизнесът на село Отглеждане на животни в малка ферма.   ЗАДАЧА1: Вие искате да създадете малка домашна ферма за отглеждане на свине. Проучете какви са изискванията за създаване на такава ферма и какви условия трябва да се изпълнят. Напишете ги.     ЗАДАЧА2: Във ...
7 клас Биология и ЗО 22.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 22.05.2020г

7 клас Биология и ЗО 22.05.2020г Тема: Плацентни бозайници Издателство: Педагог 6 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=149 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=151   Урок: ...
7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 22.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 22.05.2020г

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 22.05.2020г Тема: Клас Птици Издателство: Педагог 6 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=139 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=141 Урок: ...
6 клас Български език 22.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 22.05.2020г

6 клас Български език 22.05.2020г Тема: Сложно съчинено изречение Как да го открием в текста/да съставят ти сложни съчинени изречения/ Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...
 7 клас ИУЧ-Български език 22.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Български език 22.05.2020г

 7 клас ИУЧ-Български език 22.05.2020г Тема: Как най-добре да редактираме Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456   Урок: ...
5 клас Литература 22.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Литература 22.05.2020г

5 клас Литература 22.05.2020г Тема: Общо между ,,Тримата братя и златната ябълка” и ,,Похитителя на мълнии”  Кой герой ми е любим и защо? Издателство: ...
5 клас Български език 22.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 22.05.2020г

5 клас Български език 22.05.2020г Тема: Второстепенни части в изречение.Допълнение Как да го откриваме Упражнение /да съставят три изречения, в които има допълнение/ Издателство: Просвета https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=98   Урок: ...

3 клас Изобразително изкуство 22.05.2020

Изходяща диагностика

3 клас Четене 22.05.2020

Запознаване с баснята като жанр.Четене на баснята Паун и лястовичка

3 клас Музика 22.05.2020

Запознаване с песента

1 клас Математика 22.05.-петък

Работете в учебника на стр.129.Успех. И хубав ден ...

ФВС 2 кл. 22.05.2020 г.

Бегови упражнения.Покриване на норматив 30 метра гладко бягане от висок старт. https://www.youtube.com/watch?v=PhfuY0TpzaA И малко танци за добро настроение: Улични танци за деца 8-9 години ,   „ ...
Английски език 6 клас 22 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 6 клас 22 май

Работен лист по английски език 6 клас 22.05.2020Тема: Skills 10 C1. Множествено число на съществителни именаhttps://youtu.be/8o-grcR8PWc 2. Притегателно ...
Английски език 5 клас 22 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 22 май

  Работен лист по английски език 5 клас 22.05.2020Тема: Skills1.Clothes- дрехиhttps://youtu.be/Q_EwuVHDb5U 2. Making suggestions – правене на ...

Музика 7 клас 22 май

Работен лист по музика 7 клас 22.05.2020Тема Българските ...

Из.из-во-4клас

Нарисувайте рисунка на тема-24 Май -Ден на българската писменост и култура .
Английски език 4 клас 22 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 4 клас 22 май

Работен лист Английски език 4 клас 22.05.2020Тема:Skills1. Минало просто на be https://youtu.be/O3FdGPehN-E 2. Past simple ...

Психологическо консултиране - 1 част / Четвъртък 21.05.2020

Домашни игри и забавления от едно време!

Математика 4 клас-4-4кл

Умножение с двуцифрено число . Да си припомним .
7 клас Физика и астрономия 21.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 21.05.2020г

7 клас Физика и астрономия 21.05.2020г Тема: Използване на ядрена енергия Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/469   Урок: ...
5 клас Човекът и природата 21.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 21.05.2020г

5 клас Човекът и природата 21.05.2020г Тема: Жизнени процеси при човека (преговор и обобщение) Издателство: Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=148 Урок: ...
5 клас Изобразително изкуство 21.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 21.05.2020г

5 клас Изобразително изкуство  21.05.2020г Тема: Информационни страници за изкуство.Музеи и галерия Издателство: Просвета Урок: ...

Околен свят 2 кл .21.05.2020 г.

Изгледайте ...
6 клас Литература 21.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 21.05.2020г

6 клас Литература 21.05.2020г Тема: Защо приятелството е онова, за което си заслужава да живеем Упражнение /да се прочете страница 164 темата: Да четем и разбираме/ Издателство: ...

Четене 2 кл. 21.05.2020 г.

1 зад. Прочети  разказа  3 пъти  на глас . 2 зад.Отговари на въпросите: Кои са героите в разказа? ...
6 клас Български език 21.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 21.05.2020г

6 клас Български език 21.05.2020г Тема: Сложно съчинено изречение 1.Същност Употреба Стр.99 да се прочете Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...
7 клас Литература 21.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 21.05.2020г

7 клас Литература 21.05.2020г Тема: ,,Заточенци” Герои и образ Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/457 Урок: ...

3 клас Човекът и обществото 21.05.2020

Диагностика на знания и компетентности по предмета

4-4-ИУЧ-Бел 4 клас

Съчинение по преживяно и словесна опора . Писане на съчинението .-2 часа

Математика 2 клас 21.05.2020 г.

1 зад. Пресметни сборовете  ...
Английски език 6 клас 21 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 6 клас 21 май

Работен лист по Английски език 6 клас 1 час : 9.00-9.30 ч. 21.05.2020 г Тема:Skills 10 C1. Past tense of be- минало време на глагола съмhttps://youtu.be/O3FdGPehN-E Направете упражненията!Успешна ...

География и икономика, 6 клас, 21. 05. 2020 г.

Океаните на Земята   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, прочетете го, изгледайте го в Уча се: https://ucha.se/watch/7345/okeanite-na-zemiata и изпълнете задачите след плана Световен океан – заема 71% от повърхността на Земята     а/. континентите и островите на ...
Английски език 3 клас 21 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 21 май

Работен лист по английски език 3 клас 21.05. 2020Тема: Revision of unit 41. Lunchtimehttps://youtu.be/GCerWZv8864  2. Глаголът have got – ...

3 клас Четене 21.05.2020

Запознаване с баснята
Английски език 7 клас 21 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 21 май

Работен лист английски език7 клас 21.05.2020Тема: Skills1. Позиция на наречията в изречението• След глаголът съм• Преди пълнозначен глаголShe is always late.She always watch TV in the ...

История и цивилизации,7 клас, 21. 05. 2020 г.

  Българският гражданин в съвременния свят   ЗАДАЧА:Запишете плана на урока, прочете урока, изгледайте го в Уча се:                   ...

3 клас ИУЧ- бел 21.05.2020

Запознаване с начините за редактиране на текст

1 клас Български език 21.05. четвъртък -2 час

  Думи с Щ     1. Препиши думите с Щ.       Царят обещал,че ще даде дъщеря си за жена на юнака, който я спаси от ...
Английски език 4 клас 21 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 4 клас 21 май

  Работен лист Английски език 4 клас 21.05.2020Тема: Skills1. ...

3 клас- ИУЧ- математика 21.05.2020

Решаване на текстови задачи с числата до 1000

1 клас ИУЧ математика 21.05. четвъртък

Числата до 20.Събиране и изваждане с тях   1.Попълни липсващите числа. 8, 9, ……, 11, 12, ……., …….,15,……17,……,19, ……. 18, 17,……,…….,…….., 13, ……, ...
Английски език 2 клас 21 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 2 клас 21 май

Работен лист английски език 2 клас 21.05.2020Тема: Revision of unit 41. Членовете на семействотоhttps://youtu.be/lEK-mDhkreM 2. Месеците на ...

История и цивилизации, 5 клас, 21. 05. 2020 г.

  Древен Рим / Тест/ В кое от посочените събития са участвали Ромул и Рем?     а/. създаване на първите гръцки колонии на Апенинския          полуостров    б/. основаването на град Рим     в/. началото ...

Технологии и предприемачество, 7 клас, 21. 05. 2020 г.

  Професия и кариера/ практическа дейност /   ЗАДАЧА1:Проект  – „Моята професия”, Изработете проект на тема: „Моята професия”, „Какво мога  най – добре”, „Професиите в моето населено място” или друга  тема ...

3 клас Физическо възпитание и спорт 21.05.2020

Запознаване с начините за изследване на физическа дееспособност

География и икономика, 5 клас, 21. 05. 2020 г.

Антарктида – географско положение и природни условия. Изследване и значение   ЗАДАЧА: Препишете плана на урока, прочетете го, изгледайте урока в Уча се: https://ucha.se/watch/5628/geografsko-polozhenie-na-antarktida  и изпълнете задачите след плана Географско ...

Психологическо консултиране - 1 част / Сряда 20.05.2020

Тайната на успеха в училище – защо едни деца се учат добре, а други лошо?
Английски език 3 клас 20 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 20 май

Годишен преговор

4-ЧП-4-4 кл.

Разнообразие на растенията и животните на сушата .

1 клас Математика 20.05. - сряда.

Работете в учебника на стр.128.Хубав ден. Очаквам да се ...
 6 клас ИУЧ-Човекът и природата 20.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас ИУЧ-Човекът и природата 20.05.2020г

 6 клас ИУЧ-Човекът и природата 20.05.2020г           Тема:Структура и жизнени процеси при човека Издателство: ...

История и цивилизации, 6 клас, 20. 05. 2020 г.

  Българските земи под османска власт 15 – 17 век / обобщение /   ЗАДАЧА: Работете с учебника от стр.104 до стр. 117 и отговорете на                    въпросите, изпълнете задачите: ...
6 клас Човекът и природата 20.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 20.05.2020г

6 клас Човекът и природата 20.05.2020г Тема: Полова система на човека Издателство: Булвест-2000 стр.152  https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662 Урок: ...

4-Четене-4-4кл.

Прочетете в Читанката на стр.45 приказката !
7 клас Химия и ООС 20.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Химия и ООС 20.05.2020г

7 клас Химия и ООС 20.05.2020г  Тема: Периодичен закон и периодична система (Упражнение) Издателство:Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/GZMKke7g0q-840/241?page=117 Урок: ...

3 клас Математика 20.05.2020

Обобщаване на знанията за мерни единици
5 клас Български език 20.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 20.05.2020г

5 клас Български език 20.05.2020г Тема: Второстепенни части в изречение.Допълнение Как да го откриваме Упражнение /да съставят три изречения, в които има допълнение/ Издателство: Просвета https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=98   Урок: ...

ИУЧ история и цивилизации, 5 клас, 20. 05. 2020 г.

эээээ Ранна римска империя – управление на Цезар   Гай Юлий Цезар - римлянинът, без когото Рим нямаше да е същия   "Пренебрегването на закона в ситуация, която ни се струва, че налага  това, води след себе си това, че същият закон в бъдеще ще се нарушава постоянно и ...
7 клас Български език 20.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 20.05.2020г

7 клас Български език 20.05.2020г Тема: Отговор на нравствен въпрос На стр.119 да си я прочетат цялата Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...

Българси език за 4 клас -4-4кл.

Да си припомним изговора и правописа на съгласните звукове !

5 клас, Технологии и предприемачество, 20. 05. 2020 г.

  Отглеждане на декоративни растения и билки   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока Растения за дома, двора или парка     а/. луковични растения – разцъфват рано напролет/ кокиче,          нарцис, зюмбюл, лале/     б/. ...

7 клас, География и икономика, 20. 05. 2020 г.

  Природни области в България. Краищенско – Средногорска област   Обхват     а/. простира се успоредно и на юг от Стара планина     б/. поделя се на Задбалкански котловини, Средногорие и Краище   Задбалкански ...

4-иуч-Бел.-4-4кл.

Преразказ на откъс от изучена приказка .

3 клас ФКРУ - 1 час 20.05.2020

Запознаване с начина написане на съчинение по зададена тема

Музика, 6 клас, 20. 05. 2020 г.

  Музиката в съвременността / обобщение /   ЗАДАЧА 1: От репертоара на кои изпълнители са песните „Дано” и                     „Жълтата подводница”? Паша ...

3 клас ФКРУ - 2 час 20.05.2020

Писане на съчинението

4-ИУЧ-4-мат.

Деление с двуцифрено число .

4-ФВС

Игри с топка при спазване на дистанция .

3 клас ИУЧ- бел 20.05.2020

Запознаване с начините за редактиране на текст

ИТ 7 клас 20.05.

насоки

Психологическо консултиране - 2 част / Вторник 19.05.2020

Психологическа тест-игра, с която ще научите повече за себе си!
Английски език 7 клас 19 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 19 май

Работен лист по Английски език 7 клас 1 час 9.00-9.30 ч. 19.05..2020 гТема:Language space 9 AУрокът е на стр. 1541. Прилагателни имена , окончаващи на ing – те описват качества на човек или неодушевен предметНапример: an interesting book- интересна книга 2. Прилагателни имена , окончаващи на ...
Английски език 5 клас 19 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 19 май

Работен лист по английски език 5 клас19 .05.2020гТема: Exercises- my health1. My health- моето здравеhttps://youtu.be/pyfkcUbhbJs   health -здравеheadache-главоболиеcut - ранаStomachache- болки в стомахаCold- настинкаToothache-зъбоболBruise- сининаFever- ...

3 клас Музика 19.05.2020 -вторник

Запознаване с песни , свързани с пролетните празници

3 клас Математика 19.05.2020- вторник

Обобщаване на знанията за изучените геометрични фигури

4 клас--ЧП -4

Среда на живот . Упражнение .

3 клас Човекът и обществото 19.05.2020- вторник

Обобщаване на знанията за природните богатства на България

3 клас Български език 19.05.2020- вторник

Обобщаване на знанията за текста
5 клас Изобразително изкуство 19.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 19.05.2020г

5 клас Изобразително изкуство 18.05.2020г Тема: Информационни страници за изкуство.Музеи и галерия Издателство: Просвета Урок: ...

Музика 2 клас 19.05.2020 г.

 Пеене Припомнете си песните   и ги    изпейте: А .„Седнало е Джоре“     https://www.youtube.com/watch?v=VY0COcWjk8w Б. “Зимата си сбра багажа“     https://www.youtube.com/watch?v=EvLMEtvUjEo В. “Пипи ...

1 клас Математика -19.05. вторник

Работете в учебника на стр.127. Успех. Ще се ...

Четене 2 кл. 19.05.2020 г.

1 зад. Прочети  стихотворението  3 пъти  на глас . На Кирил и Методий                О, учители творци, ...
6 клас Изобразително изкуство 19.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 19.05.2020г

  6 клас Изобразително изкуство  19.05.2020г Тема: Дигитален проект с образ и текст Издателство: ...

1 клас Български език 19.05.-вторник

Думи с Я и Ю 1.Допълни Я или Ю. Колко срички има всяка дума ? ...
7 клас Изобразително изкуство 19.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Изобразително изкуство 19.05.2020г

7 клас Изобразително изкуство 19.05.2020г Тема: Урок 29 Интерактивни проекти Тема: 11 Интерактивни проекти, базирани върху синтеза между различните изкуства. Издателство: ...

1 клас ИУЧ- Български език 19.05.-вторник

Езикови упражнения. Препис 1. Прочети текста. Препиши го. – Михаиле, коя е черната птичка с бяло коремче, кацнала на черницата ? – Това е лястовица, Хриси. Прелетните птици ...

5 клас, Технологии и предприемачество, 19. 05. 2020 г.

  Личен бюджет / упражнение /   ЗАДАЧА: Попълнете таблицата  и планирайте месечните си разходи в два варианта – според желанието си и според възможностите на семейството  Сравнете получените резултати. Преразгледайте вашите желания  и предложете решение на ...

4-клас-ИУЧ-4 кл.

Електронно писмо . Как да го напишем и изпратим ? Работа в електронна среда .

6 клас, География и икономика, 19. 05. 2020 г.

  Океания   ЗАДАЧА: Препишете плана на урока , изгледайте го в Уча се:                    ...

Английски език 5 клас 19 май

Работен лист по английски език 5 клас19 .05.2020гТема: Exercises- my health1. My health- моето здравеhttps://youtu.be/pyfkcUbhbJs   health -здравеheadache-главоболиеcut - ранаStomachache- болки в стомахаCold- настинкаToothache-зъбоболBruise- сининаFever- ...
Английски език 2 клас 19 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 2 клас 19 май

Годишен преговор

История и цивилизации, 19. 05. 2020 г., 7 клас

  България – част от евроатлантическото семейство   ЗАДАЧА: Препишете плана на урока , изгледайте го в Уча се:                     ...
7 клас Биология и ЗО 19.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 19.05.2020г

7 клас Биология и ЗО 19.05.2020г Тема: Плацентни бозайници Издателство: Педагог 6 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=149 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=151   Урок: ...
Английски език 3 клас 19 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 19 май

Годишен преговор
Английски език 4 клас 19 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 4 клас 19 май

Работен лист английски език 4 клас19 .05.2020г.Тема:Dream ...
5 клас Човекът и природата 19.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 19.05.2020г

5 клас Човекът и природата 19.05.2020г Тема: Жизнени процеси при човека (преговор и обобщение) Издателство: Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=148 Урок: ...

4кл.-Математика

Деление с двуцифрено число . Пореден упражнителен урок .
6 клас Човекът и природата 19.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 19.05.2020г

6 клас Човекът и природата 19.05.2020г Тема: Полова система на човека Издателство: Булвест-2000 стр.152  https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662 Урок: ...

6 клас Час на класа 19.05.2020г

6 клас Час на класа 19.05.2020г Тема: Ден на българската просвета и изграждане на национално самочуствие Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е български официален празник, честван на 24 май. На този ден в България се чества българската просвета, култура и ...
6 клас Български език 19.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 19.05.2020г

6 клас Български език 19.05.2020г Тема: Употреба на еднородните части в просто изречение Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...
7 клас Български език 19.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 19.05.2020г

7 клас Български език 19.05.2020г Тема: Отговор на нравствен въпрос На стр.119 да си я прочетат цялата Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...
5 клас Литература 19.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Литература 19.05.2020г

5 клас Литература 19.05.2020г Тема: Доброто срещу злото в ,,Похитителят на мълнии” На стр.152/ 1,2,3 да помислят върху въпросите Издателство: Просвета https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=146 https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=154   Урок: ...

Математика 7 клас 19.05.

Даване на насоки

Математика 6 клас 19.05.

Даване на насоки

Математика 5 клас 19.05.

Даване на насоки

Психологическо консултиране - 1 част / Вторник 18.05.2020

Как да запазя психичното си здраве по време на социална изолация!

Психологическо консултиране - 2 част / Понеделник 18.05.2020

Игра за съобразителност - КАТАСТРОФА В ПУСТИНЯТА!
Английски език 6 клас 18 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 6 клас 18 май

Урокът е за упражнение

Музика -4 кла

Изпейте песента ''Тих бял Дунав '' !

1 клас Математика 18.05.-понеделник

Работете на стр.126  в учебника. Хубав ден. Ще се ...

Музика 2 клас 18.05.2020 г.

 Пеене Припомнете си песените   и ги    изпейте: А .„Ой,Лазаре“      https://www.youtube.com/watch?v=1aH4-9oFWXI Б. “Рече мама да ме жени“     https://www.youtube.com/watch?v=KhkM9vbdtgw В. “Пипи ...

3 клас Четене 18.05.2020- понеделник

Четене на приказката и отговор на въпроси след нея

4 клас- Четене-4

Прочетете ромската приказка ''Рижият кон'' на стр.42 от Читанката !
Английски език 7 клас 18 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 18 май

Работен лист по английски език 7 клас 18.05. 2020Тема : 9 А The most exciting celebration everУрокът е на стр. 152 и 1531. Travel equipment – оборудване за пътуванеhttps://youtu.be/A-63Yawo0zI 2. Bulgarian landmarks and traditions- български забележителности и традицииНови думиIndependence ...

Музика 7 клас 18 май

Работен лист Музика 7 клас 18.05.2020г.Тема : Български ...

3 клас Български език 18.05.2020- понеделник

Обобщаване на знанията за видовете изречения по цел на изказване

История и цивилизации, 18 . 05. 2020 г., 5 клас

  Древен Рим / обобщение/   ЗАДАЧА: Работете с учебника, за да преговорите материала за Древен Рим.                       Работете с текста и попълнете пропуснатите ...

История и цивилизации, 6 клас, 18. 05. 2020 г.,

  Православието – опора на българите   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, изгледайте го в Уча се https://ucha.se/watch/7378/pravoslavnata-hristianska-viara-opora- na-balgarite, прочетете урока и изпълнете задачите след него Православната църква в българските земи през 15 ...
7 клас Физика и астрономия 18.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 18.05.2020г

7 клас Физика и астрономия 18.05.2020г Тема: Радиоактивност Издателство:Булвест-2000  стр.92 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/469 Урок: ...

Българси език за 4 клас -4-4

Припомняме си частите на речта . Изгледайте внимателно видеоурока !

Музика, 6 клас, 18. 05. 2020 г.

Музиката и съвременните медии   Фонографът е първият уред за записване и прослушване на звука. Създаден е още през 1877 г. После се появява грамофонът и  грамофонните плочи, магнетофонът с магнитните ленти, касетофонът и аудио касетите, CD плейърът с компактдисковете. Българското ...

3 клас Математика 18.05.2020- понеделник

Обобщаване на знанията за изучените геометрични фигури

7 клас, Час на класа, 18. 05. 2020 г.

  Скорост Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя  и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с ...
6 клас Човекът и природата 18.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 18.05.2020г

6 клас Човекът и природата 18.05.2020г   Тема: Хигиена и здравни познания за опорно-двигателната система   Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662   Урок: ...

ФВС 2 кл. 18.05.2020 г.

Изгледайте видеата: Тренировка вкъщи, подходяща за деца от 5 до 12 години https://www.youtube.com/watch?v=GggGOPSUoSs   1.Зумба за деца /8-10 г./  Alvaro Soler "Sofia" https://www.youtube.com/watch?v=0VuUuz_ZVNI 2.Зумба за деца Alvaro Soler ...
5 клас Български език 18.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 18.05.2020г

5 клас Български език 18.05.2020г Тема: Второстепенни части в изречение.Допълнение Как да го откриваме Упражнение /да съставят три изречения, в които има допълнение/ Издателство: Просвета https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=98   Урок: ...
6 клас Литература 18.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 18.05.2020г

6 клас Литература 18.05.2020г Тема: Посланието  в творбата на Екзюпери ,,Малкия Принц” Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/657 Урок: ...

Математика 4 клас-4-4

Деление с двуцифрено число .

Четене 2 кл. 18.05.2020 г.

Изгледайте онлайн-урока: https://www.facebook.com/PROSVETA.BG/videos/1006695769747725 1 зад. Прочети  стихотворението  3 пъти  на глас . На Кирил и Методий                Пеят весели деца, светят чистите ...
7 клас Литература 18.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 18.05.2020г

7 клас Литература 18.05.2020г Тема: Пейо Яворов-,,Заточенците” Какво внушава творбата на поета Да се прочете още веднъж елегията Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/457 Урок: ...

3 клас Физическо възпитание и спорт 18.05.2020 - понеделник

Запознаване с показателите за измерване на ФД
7 клас Български език 18.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 18.05.2020г

7 клас Български език 18.05.2020г Тема: Отговор на нравствен въпрос На стр.118 да си я прочетат цялата Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...

4-ФВС-4

Поиграйте с топка , при спазване на дистанция .

ЧК-4-4-4 КЛ.

Първият БГ- Космонавт . Изграждане на патриотично възпитание .

3 клас Час на класа 18.05.2020 - понеделник

Усвояване на знания за весело и безопасно лято

ИТ 5 клас18.05.

даване на насоки за урок

Математика 7 клас 18.05.

даване на насоки за урок

Математика 6 клас18.05.

даване на насоки

Математика 5 клас18.05.

даване на насоки за урок

Музика 5 клас18.05.

даване на насоки за урок

Час на класа 5 клас18.05.

даване на насоки за урок
Английски език 6 клас 15 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 6 клас 15 май

Работен лист по английски език 6 клас 15..05.2020 Тема: What is going to happen next?Урокът е на стр. 1771. Present simple tense – сегашно просто време• Описва типични , редовно повтарящи се действия.• Образуване-само в 3 лице единствено число добавяме s към ...
Английски език 5 клас 15 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 15 май

Работен лист по английски език 5 клас 15.05.2020Тема: Up to now 4Урокът е на стр. 1181. Нови думи:Secondary school- гимназияPast – миналаConsist of – състоя се отPrefer – предпочитамPoor- беденSame -един и същ2. Сравнителна и превъзходна степен – ...

Музика 7 клас 15.05

Работен лист по музика 7 клас 15..05..2020Тема : От възрожденската музика до творчеството на съвременните български композитори ...
Английски език 4 клас 15 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 4 клас 15 май

Работен лист английски език 4 клас 15.05Тема: Dream holidayhttps://youtu.be/GtFt3hJ5U58 ...

ФВС 2 кл. 15.05.2020 г.

Изгледайте видеоуроците: Лека атлетика -скок дължина от място https://www.youtube.com/watch?v=cwRdVzofOSA Лека атлетика - хвърляния https://www.youtube.com/watch?v=gCr4S57jM-Q   Лека атлетика ...

Развитие на речта 15.05.2020 г. 1 ч.

Изгледайте видеоурока ...

Развитие на речта 15.05.2020 г. 2 ч.

1.Препиши текста красиво и вярно ,като спазиш подредбата на частите в пълното описание.        ...

Час на класа 2 кл. 15.05.2020 г.

                                               ...

1 клас Математика 15.05.-петък

Работете на стр.125 в учебника.Приятен ден.Ще се ...

1 клас ИУЧ Български език 15.05.-петък

1. Кои са пропуснатите думи ?                                  кой ...

Рисуване-4-4 кл.

Как да нарисуваме пролетта ?

4-Четене-4кл.

Прочетете турската народна приказка ''Най-голямото богатство'' !

География и икономика, 15. 05. 2020 г., 7 клас

  Природни области в България. Старопланинска област   Географско положение     а/. простира се между Дунавската равнина, Задбалканските полета,          р. Тимок и Черно море     б/. Поделя се на две части ...

Математика 4 клас-4-4-4

Умножение и деление на многоцифрено с двуцифрено число .

ИУЧ история и цивилизации, 15. 05. 2020 г., 7клас

  Изработване на хронологична таблица „ България от Освобождението до средата на 20 век”   ЗАДАЧА: Работете с учебника / уроци от 13 до 26 – и/, открийте и запишете в таблицата  събитията, които са се случили на посочените ...

3 клас Изобразително изкуство 15.05.2020

Заознаване с ролята на визуалните знаци
 3 клас Човекът и природата 15.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

3 клас Човекът и природата 15.05.2020г

  3 клас Човекът и природата 15.05.2020г Тема:Годишен преговор (Обобщение) Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/448 Преговор за раздела Тела и веществата, Организмите и тяхната среда на живот и Човекът и здравословният начин на ...
6 клас Изобразително изкуство 15.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 15.05.2020г

  6 клас Изобразително изкуство 15.05.2020г Тема:  Плакат Издателство:Булвест-2000 Урок: ...
7 клас Биология и ЗО 15.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 15.05.2020г

7 клас Биология и ЗО 15.05.2020г Тема: Яйцеснасящи и Торбести бозайници Издателство: Педагог ...

5 клас, ИУЧ история и цивилизации,15. 05. 2020 г.

  Пунически войни. Рим – господар на Средиземноморието   Пуническите войни   ЗАДАЧА: Прочетете текста, работете и с учебника и направете писмено  описание на Пуническите войни по следните показатели: участници във войните причини за войните колко войни са ...
7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 15.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 15.05.2020г

  7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 15.05.2020г Тема: Клас Птици Издателство: Педагог 6 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=139 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=141 Урок: ...

6 клас, технологии и предприемачество, 15. 05. 2020 г.

  Отглеждане на животни в малка ферма.  Отглеждане на домашни животни/ упражнение /   ЗАДАЧА 1: Вие имате малка ферма, в която отглеждате овце. Попълете таблицата Предназначение        - за месо, мляко, кожа, вълна, ...

3 клас Четене 15.05.2020 -петък

Запознаване с приказката "Цар Соломон и пчеличката"
6 клас Български език 15.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 15.05.2020г

6 клас Български език  15.05.2020г Тема:Еднородни части в просто изречение Упражнение стр.97/упр.9 Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...
7 клас ИУЧ-Български език 15.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Български език 15.05.2020г

7 клас ИУЧ-Български език 15.05.2020г Тема: Редактиране на текст Упражнение Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...
5 клас Литература 15.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Литература 15.05.2020г

5 клас Литература 15.05.2020г Тема: ,,Похитителят на мълнии” /прочетете си текста на стр.148-149/          Издателство: Просвета https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=146 Урок: ...
5 клас Български език 15.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 15.05.2020г

5 клас Български език 15.05.2020г Тема: Разграничаване на допълнението от подлога /на стр.99 си препишете таблицата/ Издателство: Просвета https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=98 Урок: ...

3 клас Музика 15.05.2020 -петък

Запознаване с песента

Музика 5 клас15.05.

даване на насоки за урок

ИУЧ-Математика 6 клас15.05.

решаване на задачи

ИУЧ-математика 5 клас15.05.

решаване на задачи

3 клас Четене 14.05.2020

Запознаване със стихотворението

3 клас Човекът и обществото 14.05.2020 четвъртък

Обобщаване на знанията за българската култура

3 класИУЧ-бел 14.05.2020 - четвъртък

Подготовка за писмено описание на животно

3 клас-ИУЧ математика 14.05.2020 -четвъртък

Решаване на задачи с числата до 1000

3 клас Физическо възпитание и спорт 14.05.2020 четвъртък

Запознаване с техниката за хвърляне на голяма плътна топка

Околен свят 2 кл .14.05.

Изгледайте видеоуроците ...

Четене 2 кл. 14.05.2020 г.

1 зад. Прочети  приказката   3 пъти  на глас ...

Технологии и предприемачество 2 кл. 14.05.2020 г.

Практическа задача: Направи макет на жилищен квартал. Необходими материали: 1.Празни картонени кутии /от бисквити,сок,паста за зъби ,електрически крушки,сапуни и др./; 2.Цветни хартии; 3.Лепило; 4.Ножица; 5.Цветни моливи или флумастери.   Вие сами избирате какво да направите-квартал ...

Психологическо консултиране - 1 част / Четвъртък 14.05.2020

Шест начина, по които родителите могат да помогнат на децата си по време на епидемията с коронавирус!

Психологическо консултиране - 2 част / Четвъртък 14.05.2020

Полезни игри за деца и възрастни по време на карантина!

4-ЧО-4кл.

България и българското общество през 20 век . Обобщение .

1 клас Изобразително изкуство 14.05. четвъртък

1.Нарисувай къде живееш-твоя роден край. 2.Видях на улицата как бият едно дете. Какво мислиш за насилието ? Нарисувай деца, които играят ...

география и икономика, 14. 05. 2020 г, 5 клас

  Страните в Африка  Арабска република Египет и Република Южна Африка   ЗАДАЧА: Препишете плана на урока, изгледайте урока в Уча се: https://ucha.se/watch/5626/strani-v-afrika-egipet              ...

1 клас Български език 14.05. четвъртък -2 час

https://ucha.se/watch/6623/dumi-s-i-i-y/urok/20016     Работен лист Думи с и или й И   и   Й си приличат,                        един ...

4-Рисуване-4 клас

Техника за рисуване без четка .Интересно и забавно .

1 клас ИУЧ математика 14.05. четвъртък

Работен лист   Числата до 20. Събиране и изваждане   1.      7+8=                 ...

география и икономика, 6 клас, 14. 05. 2020 г.

Австралийски съюз   ЗАДАЧА:Запишете плана на урока, прочетете го, изгледайте урока в Уча се:                   ...
7 клас Физика и астрономия 14.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 14.05.2020г

7 клас Физика и астрономия 14.05.2020г Тема: Строеж на атома и атомно ядро Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/469 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/469 Урок: ...
5 клас Човекът и природата 14.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 14.05.2020г

5 клас Човекът и природата 14.05.2020г Тема: Жизнени процеси при човека(Контрол и оценка) Издателство:Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=150 Да се препише в тетрадките и да се отговори на ...
5 клас Изобразително изкуство 14.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 14.05.2020г

  5 клас Изобразително изкуство 14.05.2020г Тема: Информационни страници за изкуство.Музеи и галерия Издателство: Просвета Урок: ...

7 клас, история и цивилизации, 14. 05. 2020 г .

  Българският преход към демокрацията   Възвръщане към демократичните традиции     а/. след свалянето на Тодор Живков, комунистите смятат           само да подобрят системата, но срещат ...
Aнглийски език 6 клас 14 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Aнглийски език 6 клас 14 май

Работен лист по Английски език 6 клас 1 час : 9.00-9.30 ч.14.05. 2020 г Тема: What is going to happen next?Урокът е на стр.1761. Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни именаhttps://youtu.be/wwLaiF_bVpI   • Кратките прилагателни и тези които завършват на y образуват ...
Английски език 3 клас 14 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 14 май

Работен лист по английски език 3 клас14.05.2020Тема:Revision of unit 21.Animalshttps://youtu.be/KQt3jVyME-k 2. Do you ...

История и цивилизации, 14. 05. 2020 г., 5 клас

Политици и политика в Древен Рим   Политици и политика   ЗАДАЧА:Прочетете текста и отговорете на въпросите под него:   Тиберий Гракх – трибунът на народа „ Богаташите се отнасяли с омраза към закона. Тиберий се борил мъжки и отстоявал своя справедлив ...
Английски език 7клас 14 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7клас 14 май

Работен лист английски език 7 клас 14.05.2020Тема: Exercises 8 CУрокът е на стр.1511.Страдателен залог- на преден план излиза обекта върху който се извършва ...
Английски език 4 клас 14 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 4 клас 14 май

Работен лист Английски език 4 клас 14.05.2020Тема : Grammar focus past simple – irregular verbsМинало просто време – неправилни ...
Английски език 2 клас 14 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 2 клас 14 май

Работен лист английски език 2 клас 14.05.2020Тема: Revision of unit 11. English alphabet song https://youtu.be/hq3yfQnllf2. Classroom ...

Математика 4 клас-4-кл.-4

Умножение и деление на многоцифрено с двуцифрено число . Поредна мъка .
6 клас Литература 14.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 14.05.2020г

6 клас Литература 14.05.2020г Тема: Из ,,Малкият принц”-Антоан Екзюпери Приятелството-най-хубавата тайна Тема на творбата Герои в нея Къде се срещат /Прочетете си откоса от стр.160-163/ Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/657 Урок: ...
6 клас Български език 14.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 14.05.2020г

6 клас Български език 14.05.2020г Тема:Еднородни части в просто изречение Упражнение стр.97/упр.9 Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...
7 клас Литература 14.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 14.05.2020г

7 клас Литература 14.05.2020г Тема: ,,П.Яворов Заточенци” Стр.101 Основни чувства в творбата 1.Тема 2.Герои 3.Повод за написване Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/457 Урок: ...

Технологии и предприемачество, 7 клас, 14. 05. 2020 г.

  Професия и кариера   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока и отговорете на поставените въпроси и                          задачи   Вие сте 7 клас. Предстои ви да продължите своето образование в друго училище и да ...

4-Развитие на речта ! Клас-4 .

Съчиняване на приказка по аналогия . Измислете си своя приказка и я напишете !

Математика 7 клас 14.05.

даване на насоки за урок

Математика 6 клас 14.05.

даване на насоки за урок

Математика 5 клас 14.05.

даване на насоки за урок

Психологическо консултиране - 1 част / Сряда 13.05.2020

Как да общуваме без да се караме?

Психологическо консултиране - 2 част / Сряда 13.05.2020

Игри за превенция и редуциране на агресивни прояви при децата!
Английски език 5 клас 13 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 13 май

Работен лист по английски език 5 клас 13.05.2020Тема: Up to now 4Describing appearance- описание на външен видhttps://youtu.be/XGdKDemKF30Нови думи: tall-високshort-нисъкmedium height-средна височина slim-слабplump-закръгленbright-ярък ...
Английски език 3 клас 13 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 13 май

Работен лист по английски език 3 клас 13.05.2020Тема:Revision of unit 11. Classroom vocabularyhttps://youtu.be/Xs_wgq02GMM2. Numbers 1-20https://youtu.be/D0Ajq682yrA   3. ...

1 клас Математика 13.05. - сряда.

Добро утро. Днес работете на стр.124 в учебника. Започва преговор на изученото от началото на учебната година. Така че-ще се ...

1 клас Музика 13.05.-сряда

Първата песен се нарича "Четирите елемента". Изслушайте я няколко пъти. Опитайте се да я научите. А втората  е "Вълкът и седемте козлета"-музикална приказка, забавна и приятна.Може да я изиграете. Хубав ден ...

Изобразително изкуство 2 клас 13.05.2020 г. 2ч.

Това е една забавна и бърза техника за рисуване, с която много ще се забавлявате  .          Забавно рисуване върху кухненско фолио (видео) https://www.facebook.com/watch/?v=485086915166432 ...
6	клас ИУЧ-Човекът и природата 13.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас ИУЧ-Човекът и природата 13.05.2020г

 6 клас ИУЧ-Човекът и природата 13.05.2020г   Тема:Структура и жизнени процеси при човека Издателство: ...

4-ЧП-4 КЛ-4

Среда на живот .

4-Четене-клас-4

Разгледайте картинките след приказката и отговорете на въпросите към тях !

6 клас, история и цивилизации, 13. 05. 2020 г.

    Българската култура 15 – 17 век   ЗАДАЧА: Запишете и прочетете плана на урока, изгледайте го в Уча се: https://ucha.se/watch/7348/balgarskata-kultura-i-kulturno-nasledstvo-xv-xvii-vek и отговорете на въпросите след плана   1.Как се развива българската култура ...

5 кклас, ИУЧ история и цивилизации, 13. 05. 2020 г.

Римската република и атинската демокрация   ЗАДАЧА: Напишете определенията на думите: демокрация/стр. 66/ – ...

3 клас Изобразително изкуство 13.05.2020 / сряда/

Изработка на знак означаващ "Забрана палене на огън "

4-БЪЛГАРСКИ-4кл

Обобщение върху Числителните имена .

технологии и предприемачество, 5 клас, 13. 05. 2020 г.

  Личен бюджет   ЗАДАЧА: Напишете какви доходи постъпват във вашето семейство / от къде идват парите в семейството ви/ ? ...
6 клас Човекът и природата 13.05.2020г. - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 13.05.2020г.

6 клас Човекът и природата 13.05.2020г. Тема: Опорно-двигателна система на човека Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662   Урок: ...
7 клас Химия и ООС 13.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Химия и ООС 13.05.2020г

7 клас Химия и ООС 13.05.2020г  Тема: Периодичен закон и периодична система (Упражнение) Издателство:Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/GZMKke7g0q-840/241?page=117 Урок: ...

география с икономика, 13. 05. 2020 г., 7 клас

  Природни области в България. Дунавска равнина   ЗАДАЧА: Запишете и прочетете плана на урока, изгледайте го в Уча се:    https://ucha.se/watch/1471/Dunavska-ravnina и отговорете на въпросите след плана   Природни области в България      а/. ...
5 клас Български език 13.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 13.05.2020г

5 клас Български език 13.05.2020г Тема: Второстепенни части в просто изречение.Допълнение Същност Употреба Знание На стр.98 си колоната долу вляво, всичко за допълнението/ Издателство: Просвета https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=98   Урок: ...

6 клас, музика, 13. 05. 2020 г.

  Популярна музика/ упражнение/   ЗАДАЧА: Намерете в Ютуб и изслушайте песента „ Черната овца” на                 ...

4-ИУЧ-БЕЛ-4клас

Употреба и правопис на Числителното име .
7 клас Български език 13.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 13.05.2020г

7 клас Български език 13.05.2020г Тема: Пряко, непряко  и полупряко предаване на чужда реч Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...

3 клас Математика 13.05.2020- сряда

Решаване на текстови задачи с числата до 1000

3 клас ФКРУ- 1 час 13.05.2020

Поправка на преразказ на текста от енциклопедия на тема " Планетата Земя"

ИУЧ-Математика- 4 клас-4

Упражнение върху деление с двуцифрено число .

3 клас ФКРУ- 2 час 13.05.2020

Четене на стихотворения за Кирил и Методий

ИТ 7 клас 13.05.

даване на насоки за урок

3 клас ИУЧ- БЕЛ 13.0.2020

Писане на лично писмо

4-ФВС-4 клас-4 кл

Излезте вън и поиграйте с топка , при спазване на дистанция !

Математика 7 клас 13.05.

даване на насоки за урок

Математика 6 клас 13.05.

даване на насоки за урок

Математика 5 клас 13.05.

даване на насоки за урок

3 клас Човекът и обществото 14.05.2020

Обобщаване на знанията за българската култура

3 клас Музика 12.05.2020

Затвърдяване на песента

3 клас Математика 12.05.2020

Тема: Текстови задачи Вижте видео урока по темата: https://ucha.se/watch/3974/reshavane-na-zadachi Решете задачите на работния ...

3 клас Човекът и обществото 12.05.2020

Обобщаване на знанията за природни и куртурни забележителности в България

3 клас Български език 12.05.2020

Обобщаване на знанията за думата и нейното значение
Английски език 7 клас 12 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 12 май

Работен лист по Английски език 7 клас 1 час 9.00-9.30 ч. 05.05..2020 гТема: ActionУрокът е на стр. 1491. Subject and object questionshttps://youtu.be/bCGsJ76cNUs Въпрос към подлога и въпрос към допълнението   Линк към упражнения : ...
Английски език 5 клас 12 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 12 май

Работен лист по английски език 5 клас 12..05.2020гТема:Play and revise 121. Дрехи и обувкиhttps://youtu.be/Q_EwuVHDb5U  Думи :Skirt -полаCoat- палтоDress -рокляShirt -ризаCap -шапкаWatch – часовникHat -шапкаShoes -обувкиПишете думите по 3 ...

Психологическо консултиране - 2 част / Вторник 12.05.2020

КОНКУРС - 3D-МАКЕТ ПОД МОТО: "ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО МОЕТО УЧИЛИЩЕ"

1 клас Математика 12.05.-вторник

Здравейте ! Днес ще работите на стр.122 в учебника. Очаквам да се чуем. Хубав ...

1 клас Български език 12.05.-вторник

https://ucha.se/watch/4489/bukvosachetanie-yo-i-bukvosachetanie-yo   Работен лист Думи с йо или ьо Ь винаги е с о, а пък й може и само. Ясно думата изговори и тогава правилно я напиши.   1.Разпредели думите: Пейо, Кольо, Йовко, Петльо, Йоана, Зайо   В началото на думата- ...

Музика 2 клас 12.05.2020 г.

 Пеене 1.Изпейте песента „Днес, ден славен“ по музика на Димо Бойчев и текст популярен с подходящо темпо и ...

1 клас ИУЧ- Български език 12.05.-вторник

  Пиша вярно думи с ьо, йо   1. Свържи. Запиши думите. шоф….р                                    ...

Четене 2 кл. 12.05.2020 г.

1 зад. Прочети  стихотворението   3 пъти  на глас ...

ЧП-4-4-4

Групиране на животните. Упражнение !

Технологии и предприемачество 4 клас 12.05.2020 г.

Практическа задача:Направете модел на ветроход  ...
5 клас Изобразително изкуство 12.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 12.05.2020г

5 клас Изобразително изкуство 12.05.2020г Тема: Информационни страници за изкуство.Музеи и галерия Издателство: Просвета Урок: ...
6 клас Изобразително изкуство 12.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 12.05.2020г

  6 клас Изобразително изкуство 12.05.2020г Тема: Плакат Издателство:Булвест-2000 Урок: ...
7 клас Изобразително изкуство 12.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Изобразително изкуство 12.05.2020г

7 клас Изобразително изкуство 12.05.2020г Тема: Български изкуство през втората  половина XX век. (от края на Втората война до края на 70-те, 80-те и 90-те години) Тема 3. Българското изкуство през  XX ...
Английски език 2 клас 12 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 2 клас 12 май

Работен лист английски език 2 клас 12.05 .2020Тема: I am healthyУрокът е на стр. 94https://youtu.be/0Eq7yCX1dSg Думи за писанеhealthy-здравfun-забавление ...
7 клас Биология и ЗО 12.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 12.05.2020г

7 клас Биология и ЗО 12.05.2020г Тема: Клас Бозайници Издателство: Педагог 6 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=145 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=147 Урок: ...
Английски език 3 клас 12 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 12 май

Работен лист Английски език 3 клас 12.05..2020г.Тема: Learn and thinkFairy tale-приказкаMagazine ...
Английски език 3 клас 12 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 12 май

Работен лист Английски език 3 клас 12.05..2020г.Тема: Learn and thinkFairy tale-приказкаMagazine ...
7 клас Човекът и природата 12.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Човекът и природата 12.05.2020г

7 клас Човекът и природата 12.05.2020г Тема: Здравни познания за отделителната система Издателство: Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=146 Урок: https://ucha.se/watch/7653/zdravni-poznania-za-otdelitelnata-sistema/urok/5652   Здравни познания за ...
6 клас Човекът и природата 12.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 12.05.2020г

Тема: Хигиена и здравни познания за нервната система.          Издателство: ...
6 клас Час на класа 12.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Час на класа 12.05.2020г

6 клас Час на класа 12.05.2020г   Тема: Какво е корупция? https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F   Корупция (на латински: corrumpo – покварявам, развращавам, развалям) в най-общ смисъл е злоупотребата с обществена ...

технологии и предприемачество,12. 05. 2020г., 5 клас

  Основни икономически дейности. Производство, търговия и услуги   ЗАДАЧА: Препишете плана на урока, отговорете на въпросите  и изпълнете задачите ВЪПРОС: Знаете ли как се наричат хората, които произвеждат стоките, които ежедневно купуваме в магазините? – ...
Aнглийски език 4 клас 12 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Aнглийски език 4 клас 12 май

Работен лист английски език 4 клас 12.05.2020г.Тема:Singing for pleasure -It’s time for holiday.1. Песента е на стр.92https://youtu.be/dHtJOcz4o6k 2. Fairy tale https://youtu.be/77xPYxcwLqI 3.Колко е ...

бел-иуч-4 клас

Употреба на частите на речта . Членуване на Същ. имена .
6 клас Български език 12.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 12.05.2020г

6 клас Български език 12.05.2020г Тема: Еднородни части в просто изречение.Правила при употребата им Стр.95  да си прочетат цялата синя заградена част /теория/ Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...

география и икономика,12. 05. 2020 г., 6 клас

  Географско положение, големина, брегове и опознаване на Австралия. Природа   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, изгледайте го в Уча ...
7 клас Български език 12.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 12.05.2020г

7 клас Български език 12.05.2020г Тема: Предаване на чужда реч Обобщение стр.99/шести въпрос от тест/препишете и отговорете/ Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456   Урок: ...
5 клас Литература 12.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Литература 12.05.2020г

5 клас Литература 12.05.2020г Тема:  Из ,,Похитителят на мълнии” Прочетете откъса на стр.147 Издателство: Просвета Урок: ...

история и цивилизации, 12. 05. 2020г., 7 клас

  Краят на комунистическия режим   ЗАДАЧА: Препишете плана, прочетете го внимателно изгледайте урока в Уча се: https://ucha.se/watch/8875/kraiat-na-komunisticheskia-rezhim и изпълнете задачите след плана   Причини за промените     а/. Тодор Живков се ...

Математика-4-4кл.

Упражнение върху умножение и деление с двуцифрено число !

Математика 7 клас 12.05.

решаване на задачи

Математика 6 клас 12.05.

даване на насоки за урок

Математика 5 клас 12.05.

даване на насоки за урок

Самоподготовка Математика 1 клас 12.05

Работете в учебника по математика на стр. 123, урок ...

Психологическо консултиране - 1 част / Понеделник 11.05.2020

С какво се отличават нервните деца!

Психологическо консултиране - 2 част / Понеделник 11.05.2020

Игри за развитие на вмиманието - Трета част

3 клас Четене 11.05.2020

Запознаване с приказката

3 клас Български език 11.05.2020

Обобщаване на знанията за прилагателни имена

3 клас Физическо възпитание и спорт 11.05.2020

Запознаване с правилата за хвърляне на голяма плътна топка с две ръце отгоре

3 клас Час на класа 11.05.2020

Обогатяване на знанията за 24 май.

3 клас Математика 11.05.2020

Обобщаване на знанията за намиране на неизвестно делимо

3 клас Технологии и предприемачество 11.05.2020

Нарисуване на ваза с цветя
Английски език 6 клас 11 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 6 клас 11 май

Работен лист по Английски език 6 клас 1 час : 9.00-9.30 ч 11..05.2020Тема: What is going to happen next?1. Изразяване на съгласие и несъгласиеI agree.-Съгласен съм. / I don’t agree. -Не съм съгласен.https://youtu.be/_hnxxPkGf5g   2. Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни ...
Английски език 5 клас 11 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 11 май

Работен лист по английски език 5 клас 11.05.2020Тема: Play and revise 12Урокът е за преговор на сегашно продължително време добавете ing съм глагола например helping, spending, looking и го напишете на празното ...

Музика 4-4

''Къде остана детството ''и ''Тих бял Дунав'' Изпейте песните !
7 клас Физика и астрономия 11.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 11.05.2020г

7 клас Физика и астрономия 11.05.2020г Тема: Тест-Светлина и звук (Контрол и оценка)   Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/469   Урок: https://www.liveworksheets.com/bu249155mf   Тест по Физика и астрономия за 7 клас Раздел ...

1 клас Математика -11.05. понеделник

Работете в учебника на стр.120. Приятна работа. Ще се ...

история и цивилизации, 11. 05. 2020г., 5 клас

По следите на Римската цивилизация   Латинската азбука и език   От латинския език произлизат редица европейски езици. Над 2, 6 милиарда души в света използват латинската азбука за своя език. В българския език също има огромен брой думи с латински произход.   ЗАДАЧА: ...

Музика 2 клас 11.05.2020 г.

 Пеене 1.Чуйте песента „Днес, ден славен“ по музика на Димо Бойчев и текст популярен. https://www.youtube.com/watch?v=7boY0S-gHL8 https://www.youtube.com/watch?v=1ynIjVWuDcc  2.Научете текста и изпейте песента.           Днес, ...

музика, 6 клас 11. 05. 2020г.,

  Популярна музика   Популярната култура – това е културата за масовата публика / музика , филми,     книги, средства за масова информация и др./   Популярна музика - тя е част от популярната култура. част от нея са:     а/. ...
6 клас Човекът и природата 11.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 11.05.2020г

  6 клас Човекът и природата  11.05.2020г   Тема: Нервна система на човека   Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662   Урок: https://ucha.se/watch/2898/Nervna-sistema-na-choveka/urok/8175     Нервна система на ...

Час на класа, 11. 05. 2020г., 7 клас

  Скорост и пътнотранспортни произшествия   ЗАДАЧА: Напишете пет причини  за пътнотранспортните ...

Четене-4 клас -4-4

Прочетете Руската народна приказка ''Ято лебеди'' на стр.37 от Читанката !
5 клас Български език 11.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 11.05.2020г

5 клас  Български език 11.05.2020г Тема: Подлог.Членуване Защо кучето е приятел на човека/съставете кратък текст по темата/ Издателство:Просвета-София https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=86 Урок: ...

Математика 2 клас 11.05.2020 г.

Припомни си таблиците за умножение и деление   !!! 1 зад.  Запиши ...
6 клас Литература 11.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 11.05.2020г

6 клас Литература 11.05.2020г Тема: Бранислава Нушич-Смешното и сериозното в творбата /Автобиография/ Обобщение/прочетете още веднъж отказа/ Издателство: ...
7 клас Литература 11.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 11.05.2020г

7 клас Литература 11.05.2020г Тема: Пейо Яворов  /прочетете си биографията на поета на стр.100/ Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/457 Урок: ...

история и цивилизации, 6 клас, 11. 05. 2020г.

Контакти и конфликти във всекидневието   Задача: Запишете в тетрадките плана на урока, изгледайте урока в Уча се: https://ucha.se/watch/7467/kontakti-i-konflikti-vav-vsekidnevnia-zhivot работете с учебника на стр. 112 и стр. 113 и изпълнете поставените задачи: Новата ...
7 клас Български език 11.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 11.05.2020г

7 клас Български език 11.05.2020г Тема:Пряко и непряко предаване на чужда реч Упражнение на стр.99/1,2 и 3 да се препишат и отговорят Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...

Българси език за 4 клас -4

Употреба и правопис на Числителното име .
Английски език 7 клас 11 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 11 май

Работен лист по английски език 7 клас 11.05.2020Тема 8 Skills1.Reading Нови думиEntertainment -забавлениеDevelop -развивамChange -променямPer cent -процентPopulation- населениеNarrow -тесенInvention -изобретение2. Easy English ...

Математика-4 КЛАС-4клас

Упражнение върху умножение и деление с двуцифрено число .

Музика 7 клас 11.05

Работен лист Музика 7 клас 11.05.2020г.Тема От възрожденската музика до творчеството на съвременните български ...

ФВС 2 кл. 11.05.2020 г.

Изгледайте видеоуроците: https://www.youtube.com/watch?v=iy4oc0ont00 https://www.youtube.com/watch?v=Bnt8g65vQTk Подвижни игри ,подходящи за домашни условия ...

ИТ 5 клас 11.05.

даване на насоки за урок

Математика 7 клас 11.05.

решаване на задачи

4-ФВС-4 кла4

Поиграйте си навън с топка, като спазвате дистанция !

Български език 2 клас 11.05.2020 г.

Изгледайте видеоуроците 1 и 2 ...

Четене 2 кл. 11.05.2020 г.

1 зад. Прочети  стихотворението 3 пъти  на глас . 2 зад. Кой е славният художник? Намери тези стихове и ги прочети.   3 зад. Каква картина е нарисувал той?  Разкажи. 4 зад . Защо месец май мисли,че никой не може да нарисува по-хубава ...

ЧК-4 кл.4

Колко опасмо може да е използването на телефона за няколко секунди !

Математика 6 клас 11.05.

даване на насоки за урок

Математика 5 клас 11.05.

даване на насоки за урок

Самоподготовка Математика 1 клас 11.05

Работете в учебника по математика на стр. 121, урок ...

Музика 5 клас11.05.

даване на насоки за урок

Час на класа 5 клас 11.05.

даване на насоки за урок
Английски език 6 клас 8 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 6 клас 8 май

Работен лист по английски език 6 клас 08.05.2020 Тема: Exercises - упражнение1.Present simple tense-сегашно просто време.УпотребаОписва типични редовно повтарящи се действия. https://youtu.be/gZTb7lK6eJg   2. Образуване- в 3 лице Ед. Число добавяме ...
Английски език  5 клас 8 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 8 май

Работен лист по английски език 5 клас 08.05.2020Тема: What are you wearing to the party?1. Не определителен член a и anA/ an се пише пред броими съществителни имена в единствено число, ако съществителното започва с гласен звук пишем an , ако започва със съгласна пишем ...

Музика 7 клас 8 май

Работен лист по музика 7 клас 08.05..2020Тема :Български фолклорни празници и ...
Английски език 4 клас 8 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 4 клас 8 май

Работен лист Английски език 4 клас 08.05. 2020Тема:Skills Урокът е на стр. 931. Минал време на глагола съм I was -аз бях We were-ние бяхмеYou were -ти беше. You were- вие бяхтеHe was-той беше They were – те бяхаShe was-тя бешеIt was-то беше, това беше2. Минало време -неправилни ...

Из.из-во 4 клас . 4

Как да нарисуваме пролетта ?

3 клас Изобразително изкуство 8 май

Разпознаване на различни образи и знаци

ФВС 2 кл. 08.05.2020 г.

Онлайн урок https://www.youtube.com/watch?v=gCr4S57jM-Q Идеи за раздвижване в домашни условия: Гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4   Утринна гимнастика ...

1 клас Математика 8.05.-петък

Работете в учебника на стр.119./урок 115/. Приятна работа. Ще се ...

4-Четене-4 кл.

Прочетете приказката и отговорете на въпросите след текста !

1 клас ИУЧ Български език 8.05.-петък

  Работен лист 1. Препиши текста. Допълни изреченията под него с подходящите думи.           Имаше едно време един гларус на име Оливър. Той живееше на малко островче сред морето със своя приятел костенур ...

Математика 2 клас 08.05.2020 г.

Изгледайте видеоуроците в Уча.се 1 и 2 част: https://ucha.se/watch/4186/umnozhenie-i-delenie-s-7/urok/10792  https://ucha.se/watch/7252/delenie-s-chisloto-7/urok/10792 Припомни си таблиците за умножение и деление с числото 7 !!! 1 зад. Пресметни числовите изрази  : а ...

3 клас Четене 8 май

Четене на приказката и отговор на въпроси след нея

4кл.Математика 4 клас

Деление с двуцифрено число .решете теста след урока !

ИУЧ история и цивилизации, 5 клас

  Възникването на Рим – между историческите факти и легендата   ЗАДАЧА:   Запознайте се с легендата и историческите факти свързани със създаването на града Рим и отговорете на въпроса.   Легендата за възникването на Рим Символът на Рим от момента на ...

технологии и предприемачество, 6 клас, 08. 05.2020г.

  Отглеждане на домашни животни   ЗАДАЧА: Напишете, кои са домашните животни – ...

ИУЧ история и цивилизации, 08. 05. 2020г., 7 клас

Културни търсения след Първата световна война     ЗАДАЧА: Работете с вашите учители по литература, изобразително изкуство, музика и в интернет и напишете кратка информация за творците след Първата световна война:   Творците на литературата: - по избор     - ...

3 клас Музика 8 май

Запознаване с песента
3 клас Човекът и природата 8.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

3 клас Човекът и природата 8.05.2020г

3 клас Човекът и природата 8.05.2020г Тема: Аз и моето здраве (обобщение) Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/448 Урок: https://ucha.se/watch/8123/zdravoslovno-hranene-higiena-pomosht-pri-zlopoluka/urok/21169   Аз и моето здраве ...

Извънкласно четене 2 кл. 08.05.2020 г. 1 ч.

1 зад. Прочети  текста 3 пъти  на глас. https://www.anubis-bulvest.com/epub/html/b2chit_B_body/index.html?page=116 2 зад. Кои са героите в разказа? 3 зад. Кога се развива случката? 4 зад. За какво се карат великденските яйца?   5 зад. Как авторът е описал шарените яйца? ...
6 клас Изобразително изкуство 8.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 8.05.2020г

6 клас Изобразително изкуство 8.05.2020г   Тема: Художествено оформление на страница с текст Стр.99 Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/664   При оформление на страница с текст важно значение има изборът: 1.тип шрифт съобразено съдържанието ...
7 клас Биология и ЗО 8.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 8.05.2020г

7 клас Биология и ЗО 8.05.2020Г   Тема:  Дневни грабливи птици (наблюдение,експеримент, изследване)   Издателство: Просвета 6   http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=143 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=145   Урок: ...
7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 8.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 8.05.2020г

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 8.05.2020г   Тема: Клас Влечуги Издателство:Педагог ...

география и икономика, 08. 05. 2020г., 7 клас

Опазване на природната среда в България   Екологични проблеми и екологична политика     а/. екологични проблеми – проблемите свързани с разрушаването на естествените условия на живот на Земята     - влошаване  на човешкото ...

ФКРУ 2 клас 08.05.2020 г. 2 ч.

1 зад.Припомни  си разказа “Срещу Великден“ на Константин Константинов.   2 зад.Препиши 3 съобщителни изречения от разказа . 3 зад.Препиши и 4 въпросителни ...
6 клас Български език 8.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 8.05.2020г

6 клас Български език 8.05.2020г Тема: Еднородни части в просто изречение 1.Същност 2.Особености 3.Употреба Да си прочетат даденото на стр.95 Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...
7 клас ИУЧ-Български език 8.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас ИУЧ-Български език 8.05.2020г

7 клас ИУЧ-Български език 8.05.2020г Тема: Дискусия.Открий признанието си Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...
5 клас Литература 8.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Литература 8.05.2020г

5 клас Литература 8.05.2020г Тема: На какво ни учат приказките за животни (Обобщение) Издателство:Просвета https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=138 Урок: ...

5 клас Български език 8.05.2020г

5 клас Български език 8.05.2020г Тема: Подлог и глагол Издателство: Просвета Урок: https://www.youtube.com/watch?v=7_YYdajxpFs https://www.youtube.com/watch?v=bmEHcsh3sWo Глагол. Глагол. Действие( говоря, тичам, играя) или състояние (спя, възхищавам се) Откриваме го с въпроса: Какво ...

Музика 5 клас08.05.

даване на насоки за урок

ИУЧ-Математика 6 клас 08.05.

решаване на задачи

3 клас ИУЧ- математика7 май

Решаване на задачи с числата до 1000

3 клас Физическо възпитание и спорт 7 май

Запознаване с техниката за хвърляне на малка плътна топка

Математика 7 клас 07.05.

решаване на задачи

Математика 6 клас 07.05.

даване на насоки за урок

Математика 5 клас 07.05.

даване на насоки за урок

3 клас Четене 7 май

Запознаване с при казката "Простирай краката си според чергата"
Английски език 6 клас 7 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 6 клас 7 май

Работен лист по Английски език 6 клас 1 час : 9.00-9.30 ч 07.05.. 2020 г Тема :The final countdown урокът е на стр. 1721.Нови думиchallenge -предизвикателствоspend -прекарвам/ за време/forest -гораvillage -село2.Will or going to https://youtu.be/flmMW0d1OmI Will и глагол в инфинитив се използва за ...
Английски език 3 клас 7 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 7 май

Работен лист по английски език 3 клас 07.05.2020Тема:SkillsУрокът е на стр.961. Нови думиpaint – рисувамlisten -слушамpicture-картинаlook for – търся take a photo -снимамlet’s -хайде даI am not sure. – Не съм сигурен. 2. Попълнете изреченията с думите: paint, take, look, ...
Английски език 7 клас 7 маъ - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 7 маъ

Работен лист английски език 7 клас 07.05. 2020Тема: Learn and think1. Present simple tense- сегашно просто време-използва се за изразяване на типични, редовно повтарящи се действия.2. Образуване- само в 3 лице ЕС. Ч се добавя s към глагола   Линк към упражнение: ...
Английски език 4 клас 7 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 4 клас 7 май

Работен лист Английски език 4 клас 07.05..2020Тема: Grammar focus can/could for requestУрокът е на стр 911. Can I и can we се използват за изразяване на молбаCould e по – учтивата форма https://youtu.be/xE-04vBz3fg 2. Нови думиvisit – посещавамwhat – какъвbuild – строяgo ...
Английски език 2 клас 7 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 2 клас 7 май

Английски език 2 клас 07.05..2020Тема: Skills- упражнениеУрокът е на стр.92 и 93 https://youtu.be/owppK-GHPTU https://youtu.be/8ZjpI6fgYSY1. Нови думи bike – колелоtoy- играчкаspring – пролетsummer – лятоautumn -есенwinter -зимаПишете думите по 3 реда2. Кой е сезонът? Свържете ...

3 клас Човекът и обществото 7 май

Запознаване с природни и културни забележителности в България

Ч-Ч0-4кл.

България на границата на 2 века .
7 клас Физика и астрономия 7.05.2020г. - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 7.05.2020г.

7 клас Физика и астрономия 7.05.2020г. Тема: Оптични уреди(Проекти и дискусия) Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/469 Урок: ...

география и икономика, 07. 05. 2020 г., 5клас

Стопанство на Африка   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, изгледайте го в Уча се: https://ucha.se/watch/1093/Afrika---stopanstvo--ikonomika-    и изпълнете задачите   Стопанството на Африка – Африка изостава в своето стопанско развитие     а/. ...

4-Музика-4-4клас

Чуйте и разучете песента !

география и икономика, 07. 05. 2020 г., 6 клас

  Какво знаете за Азия ТЕСТ   Кое твърдение за географското положение на Азия е вярно?     а/. Азия лежи изцяло в северното и източното полукълбо     б/. Азия лежи преобладаващо в северното полукълбо и в огромната си част в източното ...

1 клас Български език 7.05.- четвъртък - 2 час

https://ucha.se/watch/4708/saglasni-zvukove-pravopis-na-saglasnite-/urok/14398        Работен лист   В края на думите звука провери, за да не допускаш грешки ти. здрав- здрава, здраво, здрави   1. Оцвети съгласните в края на подчертаните думи.Свържи с ...

Околен свят 2 кл .07.05.2020 г.

Кой празник наричаме официален? Кои са официалните празници на България? На коя дата празнуваме всеки един от тях? Кой от официалните празници е най-важен за българите? Кои официални празници са и битови ?Защо? ...

история и цивилизации, 07. 05. 2020 г., 7 клас

България след Втората световна война до 1989г.   ТЕСТ След преврата на 9 септември, 1944г. в България идва на власт правителството на: а/. Народния блок                                      ...

Четене 2 кл. 07.05.2020 г.

1 зад. Прочети  стихотворението   3 пъти  на глас .   https://www.anubis-bulvest.com/epub/html/b2chit_B_body/index.html?page=94   2 зад. Как  ни е представил поета природата през месец май?                ...

1 клас ИУЧ математика 7.05. четвъртък

    Работен лист   1.Пресметни : 10+20+50=        50+20+20= 20+10+50=         20+50+20= 50+10+20=         20+20+50= 2. Попълни липсващите ...
5 клас Човекът и природата 7.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 7.05.2020г

5 клас Човекът и природата 7.05.2020г Тема:  Отделяне при човека.Отделителна система Издателство:Булвест-2000 https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=144 Урок: ...

Психологическо консултиране - 2 част / Четвъртък 07.05.2020

Детските рисунки - Защо децата се нуждая да си рисуват?
5 клас Изобразително изкуство 7.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 7.05.2020г

5 клас Изобразително изкуство  7.05.2020г Тема: Изкуство и виртуална среда.Изобразително изкуство и дигитално изображение.Символи и знаци във виртуална среда. Издателство: ...

история и цивилизации, 07. 05. 2020 г., 5 клас

  Късната римска империя и краят на античността   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, изгледайте го в Уча се: https://ucha.se/watch/6246/kraiat-na-rimskata-imperia и изпълнете задачите   Криза и реформи в Римската империя     а/. през 3 век Римската империя ...

7 клас,технологии и предприемачество, 07. 05. 2020 г.

    Фирма. Бюджет/ упражнение/   ЗАДАЧА:  Прочетете текста, разгледайте таблицата и изпълнете задачите. За по – ефективно управление на бюджета на фирмата приходите и разходите могат да се групират. Фирмата на Петър произвежда дамски чанти – кожени и от текстил. ...

3 клас Четене 7 май

Запознаване с приказката "Простирай краката си според чергата"

Математика 2 клас 07.05.2020 г.

Припомни си таблиците за умножение и деление с числата 2,4 и 8 !!! 1 зад.  Пресметни  : а/ 6.2 =  ...          б/    1.8 =  ...

Математика-4 кл

Деление с двуцифрено число .

3клас ИУЧ- бел 7 май

Обобщаване на знанията за подбудителни и възклицателни изречения
6 клас Литература 7.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 7.05.2020г

6 клас Литература 7.05.2020г Тема: Тест Стр.158 / 2,3 и 4 ...
6 клас Български език 7.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 7.05.2020г

6 клас Български език 7.05.2020г Тема: Обобщително упражнение Стр.90/17 упр. Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...
7 клас Литература 7.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 7.05.2020г

7 клас Литература 7.05.2020г Тема: Езикови средства в баладата ,,Неразделни” Задача: Да си пречат стихотворението ,,Неразделни” и да извадят от него пет думи, които са остарели/диалекти/ Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/457 Урок: ...

Развитие на речта .-4клас-2часа

Обобщение върху Числителното име .

Психологическо консултиране - 1 част / Вторник 05.05.2020

За приказките и за психотерапията.
Английски 7 клас 5 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски 7 клас 5 май

Работен лист по Английски език 7 клас 1 час 9.00-9.30 ч. 05.05..2020 г Тема:Language space 8 BУрокът е на стр. 148 и 1491. Минало време на глагола съмhttps://youtu.be/O3FdGPehN-E     Линк към ...

4-ЧП-4 клас-4

Групиране на животните .

1 клас Математика 5.05.- вторник

Работете на стр.117 в ...

3 клас Музика 5 май

Запознаване с песента

Музика 2 клас 05.05.2020 г.

 Пеене 1. Припомнете си   песента „Пролетна забава“-м. Михаил Шопов и т.Димитър Спасов.Изпейте я.  https://www.youtube.com/watch?v=94KtBphz1cY 2. Припомнете си   песента“Щъркел и деца“ и  я изпейте  .     ...

технологии и предприемачество, 5. 05. 2020г., 5 клас

ээ Потребности и ресурси /Упражнение/   ЗАДАЧА 1: Говорете с членовете на вашето семейство и запишете потребностите на всеки един от тях.  Вие сте примерно 6 членно семейство. Месечния доход на семейството е примерно 1000 лева. Всеки от членовете на семейството има своите потребности ...

3 клас Математика 5 май

Обобщаване на знанията за умножение на числата до 1000 с едноцифрено число

1 клас Български език 5.05.- вторник

https://ucha.se/watch/6551/izrechenie/urok/14363 https://ucha.se/watch/6551/izrechenie/urok/14364 https://www.youtube.com/watch?v=nM5sKcWaWZg           Изречение Думички в редички подреди, Изречение ти състави. С него можеш да съобщаваш, Даже и въпроси да ...

1 клас ИУЧ- Български език 5.05.- вторник

  Работен лист   1.Прочети текста. Попълни липсващите думи в него. Думи за допълване : отидохме, повика, играхме, брат      Един ден с Мая и Богдан ……………………………… у Кирчо. Той ...

3 клас Човекът и обществото 5 май

Запознаване с културните забележителности в България
5 клас Изобразително изкуство 5.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Изобразително изкуство 5.05.2020г

5 клас Изобразително изкуство 5.05.2020г Тема: Изкуство и виртуална среда.Изобразително изкуство и дигитално изображение.Символи и знаци във виртуална среда. Издателство: ...
Английски език 5 клос 5 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клос 5 май

Работен лист английски език 5 клас 05.05.2020Тема:What are you wearing to the party?Урокът е на стр.1121. Нови думиmake suggestion- правя предложениеShall we see a film?-Да гледаме ли филм?buy -купувамword order -словоредafter -следspeak - говоряhospital- болницаlast week – миналата ...
6 клас Изобразително изкуство 5.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Изобразително изкуство 5.05.2020г

6 клас Изобразително изкуство 5.05.2020г Тема: Шрифт Издателство: ...
7 клас Изобразително изкуство 5.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Изобразително изкуство 5.05.2020г

7 клас Изобразително изкуство 5.04.2020г Тема: Български изкуство през втората  половина XX век. (от края на Втората война до края на 60-те години) Тема 3. Българското изкуство през  XX век. Издателство: ...

география и икономика, 5. 05. 2020г., 6 клас

  Географският образ на Азия   ЗАДАЧА. Попълнете пропуснатите факти/ думи/, за да преговорите за континента Азия. Ако сте се справили, значи сте готови за теста,който следва.   Азия е разположена в по – голямата си част на север от ...

4-ИУЧ-Бел 4 клас

Правопис на числителното име .

история и цивилизации, 5. 05. 2020 г., 7 клас

  България след Втората световна война до 1989г.   Държавност и политика   ЗАДАЧА: Предстои ви тест върху изучения раздел. Затова преговорете материала като отговорите на поставените въпроси. Помагайте си с учебника.   ЗАДАЧА: Напишете какви промени настъпват в ...
Английски език 3 клас 5 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 5 май

Работен лист Английски език 3 клас 05.05..2020г.Тема :SkillsУрокът е на стр. 671. Present continuous tense -сегашно продължително времеИзползва се за действия , които се извършват в момента на говоренеНапример: What are you doing now?- Какво правиш сега?I am reading a book .Образува се от am/is/ ...
Английски език 2 клас 5 май - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 2 клас 5 май

Работен лист английски език 2 клас 05.. 05 .2020Тема: We’ re lost.-Изгубихме се.стр.91https://youtu.be/6gWTxxZTonE 1. Нови думиlost– изгубенknow -знаяsee – виждамrabbit -заекПишете тези думи по 3 реда!2. Лични местоименияhttps://youtu.be/9BmvvC9qe2s I -аз. We-ниеYou-ти. You - ...
7 клас Биология и ЗО 5.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Биология и ЗО 5.05.2020г

7 клас Биология и ЗО 5.05.2020г Тема: Клас Птици Издателство: Педагог 6 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=139 http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=141 Урок: ...

4-Математика 4 клас-4

Деление над хиляда с двуцифрено число .

3 клас Български език 5 май

Обобщаване на знанията за лични местоимения

Четене 2 кл. 05.05.2020 г.

1 зад. Прочети  текста изразително 3 пъти  на глас .   https://www.anubis-bulvest.com/epub/html/b2chit_B_body/index.html?page=92   2 зад.Защо маймуните решили да пътуват?  Отбележи верния отговор. Защото им било скучно. Защото искали да опознаят света. Защото ...
5 клас Човекът и природата 5.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 5.05.2020г

5 клас Човекът и природата 5.05.2020г Тема: Здравни познания за дихателната система Издателство:Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=142 Урок: https://ucha.se/watch/2855/Dishane-i-zdrave/urok/5650 1.Фактори,замърсяващи въздуха -вредни газове и прах -човешка ...
6 клас Човекът и природата 5.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 5.05.2020г

6 клас Човекът и природата 5.05.2020г Тема: Хигиена и здравни познания за кръвоносната система Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662 Урок: ...

6 клас Час на класа 5.05.2020г

6 клас Час на класа 5.05.2020г Тема: БДП.Личните качества на участниците в движението-равнище на осведоменост и ...
6 клас Български език 5.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 5.05.2020г

6 клас Български език 5.05.2020г Тема: Междуметия и частици.Употреба в текст Стр.87/1 Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656 Урок: ...
7 клас Български език 5.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 5.05.2020г

7 клас Български език 5.05.2020г Тема: Цитиране Стр98/8 Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...
5 клас Литература5.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Литература5.05.2020г

5 клас Литература5.05.2020г Тема: Приказки за животни и хора Издателство:Булвест-2000 https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=138 Урок: ...

Математика 7 клас 05.05.

решаване на задачи

Математика 6 клас 05.05.

даване на насоки за урок

Математика 5 клас 05.05.

даване на насоки за урок

1 клас Български език 4 .05. - понеделник

https://www.youtube.com/watch?v=Tse5h_DSSYs   Пренасяне на части от думата на нов ред Пиша думички в редички, ала мястото не стига. Нещо ново научавам- да пренасям аз успявам.   къ-ща         ...

1 клас Математика 4.05.-понеделник

Изгледайте видеоурока. После работете в учебника на стр.116. Успех ...

4-Музика- 4 клас

Изпейте песента !
Английски език 6 клас 04.05.2020 - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 6 клас 04.05.2020

Работен лист по Английски език 6 клас 1 час : 9.00-9.30 ч 04.05..2020г. Тема: The final countdown 10 AУрокът е на стр. 1701.Sportswimming-плуванеtennis-тенисfootball-футболrunning-бяганеrugby-ръгбиbasketball -баскетболcycling-колоезденеgymnastics-гимнастика karate-каратеvolleyball-волейбол 2. ...
Английски език 5 клас 04.05.2020 - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 04.05.2020

Работен лист по английски език 5 клас 04.05.2020Тема : What are you wearing to the party?С какво ще си облечен на партито?Урокът е на стр.1101.Cllothes-дрехиhttps://youtu.be/Q_EwuVHDb5U   Sunglasses -слънчеви очилаTrainers- маратонкиWear- нося, облечен съм съсFavourite ...

Музика 2 клас 04.05.2020 г.

 Пеене 1.Припомнете си песена „„Приятелство“ – м.М. Шоселова и т.А.Жекова https://www.youtube.com/watch?v=JqcGrLmAZ0A 2. Изпейте песента   Слушане     ...
7 клас Физика и астрономия 4.05.2020г. - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 4.05.2020г.

  7 клас Физика и астрономия 4.05.2020г. Тема: Оптични уреди(Проекти и дискусия) Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/469 Урок: ...
Английски език 7 клас 04.05.2020 - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 7 клас 04.05.2020

Работен лист по английски език 7 клас 2020Тема:Who likes shopping centres?1. Нови думиTheatre-театърCafe-кафенеart gallery-художествена галерияuniversity-университетrestaurant -ресторант2. Easy English conversation ...

Музика 7 клас 04.05

Работен лист Музика 7 клас .2020г.Тема ...

Четене -4 килас -4

Прочетете от Читанката и отговорете на въпросите след текста !

Психологическо консултиране - 1 част / Понеделник 04.05.2020

ОНЛАЙН КОНКУРС - ЕСЕ НА ТЕМА: “ МОЯТА ЕВРОПА – МОЯТ ДОМ”

Психологическо консултиране - 2 част / Понеделник 04.05.2020

КОНФЛИКТИ - Какво са те и как да се справим!

Математика 2 клас 04.05.2020 г.

Припомни си таблиците за умножение и деление с числата 3,6 и 9 !!!     1 зад.  Пресметни в тетрадката си: а/ 6.3 =  ...          б/    1.9 =  ...
6 клас Човекът и природата 4.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 4.05.2020г

6 клас Човекът и природата 4.05.2020г Тема: Кръвоносна система на човека Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662 Урок: https://ucha.se/watch/2894/Kravonosna-sistema-i-kravoobrashtenie-na-choveka/urok/8172     Кръвоносна система на човека ...

4-Бълг език-4 клас .

Род и число на Числителното име .

ФВС 2 кл. 04.05.2020 г.

Изгледайте видеото и изпълнете: ОНЛАЙН УРОК ПО ФВС https://www.youtube.com/watch?v=vBpx052-h9s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1hnXAp7UIjRCh8SWaEh3E0VpjpZPdvUTW7EeK77sc4ranlr3xomgQ7P_E Зумба за деца "Toca-toca" https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A   Туристически  ...

история и цивилизации, 4. 05. 2020г., 5 клас

  Културното наследство на Римска Тракия   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, изгледайте го в Уча се:  https://ucha.se/watch/6239/drevna-trakia-v-rimskia-sviat  и изпълнете поставените задачи   Създаване на провинциите Мизия, Тракия и Дакия     а/. ...

история и цивилизации, 4. 05. 2020 г.,6 клас

Демографски промени в българските земи 15 – 17 век   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, изгледайте го в Уча се:  https://ucha.se/watch/7456/promeni-v-zhivota-na-balgarite-prez-xv-xvii-vek  и изпълнете поставените задачи Селото и градът в българските ...

6 клас музика, 4. 05. 2020 г.

  Пролетни фолклорни празници   Пролетни празници     а/. Лазаров ден     б/. Цветница     в/. Великден     г/. Гергьовден   Изберете си един пролетен празник и опишете обичаите и традициите свързани с него, ...

3 Технологии и предприемачество 4 май

Изработване на морски фар от хартия и картон

7 клас, Час на класа, 4. 05. 2020 г.

  Опазване на околната среда   ЗАДАЧА: Прочетете материала и напишете кратко есе на тема: „Замърсяването и опазването на околната среда – жизненоважно за човека и планетата”         Замърсяване на природата! Макар че ...

3 клас Четене 4 май

Запознаване с приказката на стр 98 в читанката

Математика 4 клас-4 кл.

Намиране на неизвестен множител .Намиране на неизвестен делител .
5 клас Български език 4.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 4.05.2020г

5 клас Български език 4.05.2020г Тема: Подлог.Членуване в изречението. Да си препишат на стр97 упр.8/само първия абзац/ Издателство: Просвета https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=97 Урок: ...
6 клас Литература 4.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 4.05.2020г

6 клас Литература 4.05.2020г Тема: На какво ни учи Бранислан Нушич.Гледна точка на автора /да си прочетат още веднъж кратък откъс от литературата/; Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/657 Урок: ...
7 клас Български език 4.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 4.05.2020г

7 клас Български език 4.05.2020г Тема: Грешка при цитиране /да се прочетат цялата страница/ Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...

3 клас Български език 4 май

Обобщаване на знанията за строеж на думата
7 клас Литература 4.05.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 4.05.2020г

7 клас Литература 4.05.2020г Тема: Жанра балада ,,Неразделни” 1.Същност 2.Особености 3.Баладичното в творбата ,,Неразделни” На стр.99 да се прочетат в центъра на страницата за баладата Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/457   Урок: ...

3 клас Математика 4 май

Обобщаване на знанията за намиране на неизвестно събираемо

3 клас Физическо възпитание и спорт 4 май

Запознаване с различни начини за хвърляне на малка плътна топка

Четене 2 кл. 04.05.2020 г.

1 зад. Прочети  текста  3 пъти  на глас .   https://www.anubis-bulvest.com/epub/html/b2chit_B_body/index.html?page=92 2 зад.Защо маймуните решили да пътуват? Намери в текста и прочети. 3 зад. Интересно ли било пътуването на маймуните? 4 зад. Какво видели  и какво ...

3 клас Час на класа 4 май

Тест за проверка на знанията по БДП

ЧК-4 кл.

Изгледайте песничката за светофара !

ИТ 5 клас 04.05.

даване на насоки за урок

Математика 7 клас 04.05.

даване на насоки за урок

Математика 6 клас 04.05.

даване на насоки за урок

Математика 5 клас 04.05.

даване на насоки за урок

Музика 5 клас 04.05.

даване на насоки за урок

Час на класа 5 клас 04.05.

даване на насоки за урок

Психологическо консултиране - 2 част / Четвъртък 30.04.2020

Рисунка на семейството – тест за определяне емоционалното благополучие на детето
Английски език 3 клас 30 оприл - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 30 оприл

Работен лист по английски език 3 клас 30.04.2020Тема:Grammar focus Where is ….? Where are….?Урокът е на стр. 931.Задаване на въпросhttps://youtu.be/LuFzDqvW9Zo Where is ….? -Къде е …? За единствено числоWhere are….? -Къде са за множествено числоWhere is the ...

4-ЧО-4клас

Втора световна война и спасяване на бълг.евреи .

3 клас Човекът и обществото 30 април

Отворете учебника на стр.116 на елекронния вариант учебници на издателство "Клет България".Прочетете урока.
Английски 7 клас 30 оприл - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски 7 клас 30 оприл

Работен лист Английски език 7 клас 30.04.2020Тема: Exercises1.Модален глагол ...
7 клас Физика и астрономия 30.04.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Физика и астрономия 30.04.2020г

7 клас Физика и астрономия 30.04.2020г Тема: Светлина и звук (Обобщение) Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/469   Урок: ...
5 клас Човекът и природата 30.04.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Човекът и природата 30.04.2020г

5 клас Човекът и природата 30.04.2020г Тема: Здравни познания за дихателната система ...

Околен свят 2 кл . 30.04.2020 г.

  Как се грижиш за свото здраве? Как да общуваме ,за да запазим слуха си? Как да четем,за да не увреждаме зрението си? Може ли спортът да вреди здравето? Къде въздухът е най- чист и подходящ за поддържане на добра физическа форма ...

3 клас Четене 30 април

Отворете учебника на стр.96 на елекронния вариант учебници на издателство "Клет България"Прочетете разказа.Отговорете на въпросите след него.

5клас Изобразително изкуство 29.04.2020г

5клас Изобразително изкуство 29.04.2020г Тема: Изкуството на древните траки и наследството на античните цивилизации по българските земи. Изкуството на траките http://magna-aula.blogspot.com/2014/02/blog-post.html Издателство: ...

4-Из.из-во-4клас

Техники за рисуване .
6 клас Литература 30.04.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Литература 30.04.2020г

6 клас Литература 30.04.2020г Тема: Бранислав Нушич ,,Автобиография” Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/657   Урок: ...

1 клас Български език 30.04. четвъртък 1 час

Подреди картините по последователността на случките.         1.Състави изречения по първата картина, като си помагаш с въпросите : Какво прави детето ? Как кара колелото? Какво е мястото ?        2.Разгледай втората картина. ...
6 клас Български език 30.04.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Български език 30.04.2020г

6 клас Български език 30.04.2020г Тема: Правила при употреба на междуметията и частиците На стр.85/да се ...
7 клас Литература 30.04.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Литература 30.04.2020г

7 клас Литература 30.04.2020г Тема: Силата на любовта в баладата на Пенчо Славейков-,,Неразделни” 1.Герои 2.Какво ги свързва 3.Има ли любов след ...

5 клас, география и икономика, 30. 04. 2020г.

  Население и политическа карта на Африка   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, изгледайте го в Уча се: https://ucha.se/watch/1047/Afrika---naselenie https://ucha.se/watch/1048/Afrika---politicheska-karta  и изпълнете поставените задачи Брой и разпределение на африканското ...

1 клас Български език 30.04. четвъртък -2 час

  Работете по картините от първия час. 1.Избери заглавие: Злополука Тъжен ден Ранен юнак                 ...

6 клас, География и икономика, 30. 04. 2020г.

Страни в Азия. Република Корея и Япония   Република Корея     а/. географско положение разположена е в Източна Азия, южната половина на Корейския полуостров граничи сама с една страна – северна Корея територия - 100 х. кв. км     б/. ...

Четене 2 кл. 30.04.2020 г.

1 зад. Прочети  текста  3 пъти  на глас .   https://www.anubis-bulvest.com/epub/html/b2chit_B_body/index.html?page=90 2 зад.Кои са героите в приказката? 3 зад. Кой е настинал? Намери в текста и прочети. 4 зад.Защо хората не можели да пускат писмата си? Намери в текста и ...

1 клас ИУЧ математика 30.04. четвъртък

Работен лист   1. Попълни липсващите числа : 10, 20, ….., 40, 50, ….., 70, 80, ……., 100 ……., 90, 80, ….., 60, 50, ……, 30, ….., 10 1 дес., 2 дес., …………., 4 дес., 5 дес., ...

История и цивилизации, 30. 04. 2020г., 7 клас

  Българската култура през втората половина на 20 век   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, изгледайте го в Уча се:  https://ucha.se/watch/1608/Razvitie-na-balgarskata-kultura-prez-vtorata-polovina-na-XXv и изпълнете поставените задачи Промени в духовния ...

5 клас, История и цивилизации, 30. 04. 2020г

  Раждането на християнството   ЗАДАЧА: Запишете плана, изгледайте урока в Уча се: https://ucha.se/watch/6245/poiava-i-razprostranenie-na-hristianstvoto  и отговорете на поставените въпроси. ЗАДАЧА: Разкажете кратко това, което знаете за Исус Христос и неговите ...

4-Математика 4 кл.-4

Умножение и деление с двуцифрено число .

Математика 2 клас 30.04.2020 г.

 Задачи за изпълнение  :    Припомни си таблиците за умнажение и деление с числата 2,5 и 10 !!!  1 зад.  Пресметни в тетрадката си: а/ 6.2 =  ...          б/    1.10 =  ...

Технологии и предприемачество, 7 клас, 30. 04. 2020г.

  Фирма. Бюджет   ЗАДАЧА: Родителите на някои от вас работят във фирми в района на с. Огняново. Опитайте се да обясните какво представляват тези фирми или една фирма - ...
Английски 4 клас 30 оприл - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски 4 клас 30 оприл

Работен лист Английски език 4 клас 30.04.2020Тема: Revision1.Открийте спортовете вижте изображенията 2.Глаголът съмI am You areHe isShe isIt isWe are You are They ...

3 клас ИУЧ- бел 30 април

Систематизиране на знанията за синоними .
Английски 2 клас 30 оприл - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски 2 клас 30 оприл

Работен лист английски език 2 клас30..04.2020Тема We have funУрокът е на стр. 87 и 881. Глаголът can-мога https://youtu.be/jANerjPKC9EAlex can play football.Алекс може да играе футбол.I can’t play the piano. Аз не мога да свиря на пиано.Can you play football? Можеш ли да играеш футбол.2. ...

Технологии и предприемачество 2 кл. 30.04.

Изгледайте видеото: ФЕРМА ОТ РАЗГЪВКА НА КУТИЯ и познавателна игра https://www.youtube.com/watch?v=U2XHWGOzm1o   Опитайте и вие да направите такава ферма. Етапите за изпълнението на задачата,  ще намерите в прикачения ...

4 -Разв. на речта -4

Редакция на текст !

3 клас ИУЧ- математика

Обобщаване на знанията за намиране на неизвестно делимо

Математика 7 клас 30.04.

даване на насоки за урок

Математика 6 клас 30.04.

даване на насоки за урок

Математика 5 клас 30.04.

даване на насоки за урок
Английски език  5 клас 29 оприл - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 5 клас 29 оприл

Работен лист по английски език 5 клас 29. 04.2020Тема Play and Evie’s 11https://youtu.be/kuF3gso_fLs   Урокът е на стр. 106 и 1071.Сегашно продължително време -въпросиКак се образува въпрос в сегашно продължително време?Ако имаме съобщителното изречение She is playing basketball ...
Английски език 3 клас 29 оприл - ОУ Отец Паисий - Огняново

Английски език 3 клас 29 оприл

    Работен лист по английски език 3 клас 29.04.2020Тема:Singing for pleasure Песента Let’s go to the beach е на стр. 92 в учебникаИма я в You tube https://youtu.be/EcBhiDqyibo   1. Думи за писане по 3 редаbeach-плаж let’s-хайде да sand-пясък run-бягамtake a ...

4-ЧП-4 клас

Обобщение върху жизненеите процеси .

3 клас Изобразително изкуство 29 април

Отворете учебника на стр.80 на елекронния вариант учебници на издателство "Клет България".Прочетете урокема

3 клас Математика 29 април

Отворете учебника на стр.111 на елекронния вариант учебници на издателство "Клет България"Решете задача 1
6 клас ИУЧ-Човекът и природата 29.04.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас ИУЧ-Човекът и природата 29.04.2020г

6 клас ИУЧ-Човекът и природата 29.04.2020г Тема: Полова система на човека.Хигиена и здравни познания за половата  система. Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662 Урок: ...

Изобразително изкуство 2 клас 29.04.2020 г. 1ч.

Как се създава рисунка със смесена техника? Изгледайте видеата,за да разберете: 1.Смесена техника“ Дърво“     https://www.youtube.com/watch?v=K9XA84Z2dcA    2.  https://www.youtube.com/watch?v=wc-rbLsu558    3.   ...
6 клас Човекът и природата 29.04.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

6 клас Човекът и природата 29.04.2020г

6 клас Човекът и природата 29.04.2020г Тема: Въведение към системите при човека Издателство:Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662   Въведение към системите при човека   Вие знаете какво е природата-всичко,което ни заобикаля.Науките, които изучават ...

Изобразително изкуство 2 клас 29.04.2020 г. 2 ч.

 Практическа задача: Направи рисунка на тема:“Пролет“ със смесена техника. За да създадеш своята рисунка със смесена техника ,трябва да преминеш през следните етапи: 1.Нарисувай с флумастер или молив стеблото на дървото. 2.Нарисувай тревата с маслен пастел. 3.Положи фона с ...

1 клас Български език 29.04. -сряда

Работен лист Преразказ Приказки и разкази обичам да чета. Искам интересното да споделя. С думи свои тях аз преразказвам, за герои чудни на приятели разказвам. Собствен текст-разказ Чужд текст-преразказ Умният козел       През един горещ летен ден Кума Лиса ...

7 клас Химия и ООС 29.04.2020г

7 клас Химия и ООС 29.04.2020г Тема: Периодичен закон и периодична система (Упражнение) Издателство:Просвета-плюс https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/GZMKke7g0q-840/241?page=117 Урок: ...
 5 клас Български език 29.04.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

5 клас Български език 29.04.2020г

5 клас Български език 29.04.2020г Тема: Главни части в просто изречение На стр.95/да се прочетат цялата/ Издателство: Просвета https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=95 Урок: ...

4-Четене-4 клас

Прочетете ''Таралеж'' от Читанката !
7 клас Български език 29.04.2020г - ОУ Отец Паисий - Огняново

7 клас Български език 29.04.2020г

7 клас Български език 29.04.2020г Тема: Пряко, непряко  и полупряко предаване на чужда реч Издателство: Булвест-2000 https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/456 Урок: ...

3 клас ФКРУ 29 април- 2 час

Писане на текста

Психологическо консултиране - 1 част / Сряда 29.04.2020

Какво представлява синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието?

1 клас Математика 29.04.-сряда

Работете в учебника на стр.115. Изгледайте видеоурока преди това. Приятна работа ! Ще се ...

Психологическо консултиране - 2 част / Сряда 29.04.2020

Образователни игри по метода Монтесори

история и цивилизации, 29. 04. 2020г., 6 клас

  Съпротива срещу османската власт – българските въстания и хайдутите ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, изгледайте го в Уча се и изпълнете поставените задачи https://ucha.se/watch/1144/Saprotiva-sreshtu-osmanskata-Vlast--XVI---XVII-v-   1.Мястото на българите в османската ...

ИУЧ история и цивилизации, 29. 04. 2020г., 5 клас

Наследството на Древна Тракия – тракийски съкровища и гробници. Религия на траките https://ucha.se/watch/6434/zaveshtano-ot-trakite https://ucha.se/watch/6042/trakiyskata-kultura   ЗАДАЧА: Изгледайте уроците в Уча се и препишете информацията в урока. Потърсете в интернет информация ...

4-Българси език за 4 клас

Числителни имена . Род и число .

Технологии и предприемачество, 29. 04. 2020г., 5 клас

Потребности и ресурси   ЗАДАЧА: Запишете плана на урока и изпълнете задачите, отговорете на поставените въпроси. ЗАДАЧА: Напишете най – големите си желания / онова, което най – много желаете да имате/ - ...

География и икономика, 29.04. 2020г., 7 клас

  Почви, растителност и животински свят на България   https://ucha.se/watch/8723/rastitelen-i-zhivotinski-sviat-na-balgaria https://ucha.se/watch/8755/pochvite-v-balgaria Почви     а/. в в равнинн