ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

България след Втората световна война до 1989г.

България след Втората световна война до 1989г.

  1. Държавност и политика

ЗАДАЧА: Предстои ви тест върху изучения през годината материал. Затова преговорете като отговорите на поставените въпроси. Помагайте си с учебника.

ЗАДАЧА: Напишете какви промени настъпват в политическото развитие на страната след 1944г.Работете с урок № 30. - ……………………………………………………….........................………………………………………………………………………………………………...............................................………………………………………………………………………………………………...............................................………………………………………………………………………………………………..............................................…………………………………………………………………………………………………............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

ЗАДАЧА: Посочете факти, които доказват, че в България се установява тоталитарна система на управление. Работете с урок № 31: - ………………………………………....................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

ЗАДАЧА: Посочете примери, как управляващата комунистическа партия се разправя с опозицията. Работете с урок № 31: - ……………………………………………………….......................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................

ЗАДАЧА: Обяснете понятието „ култ към личността” . Към кой политик в България се изгражда „култ към личността”.  Работете с урок № 31: –  ……………………………….............………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

ЗАДАЧА: От кого се диктува външната политика на България в периода 1944 – 1989г.? - ……………………………………………….Кои са основните прояви на външната ни политика през този период. Работете с урок № 33 - ……………………………………….....................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................

  1. Общество и всекидневен живот

ЗАДАЧА:   Посочете доказателства, че в българската промишленост и селско стопанство се прилага съветския икономически модел. Работете с урок № 32:  - ………………………………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………………....................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................

ЗАДАЧА: Посочете в какво се изразява миграцията от селата към градовете и кои са основните причини за миграцията на населението от селата към големите градове и обезлюдяването на селата. Работете с урок № 32

ЗАДАЧА: Опишете как се променя всекидневието на българина през годините. Какви новости навлизат в живота му. Работете с урок № 32:   - ………………………………….............………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

  1. Култура и културно наследство

ЗАДАЧА: Какви промени настъпват в българската култура в периода 1944 – 1989г./ духовен живот, образование, наука и изкуство/ ? Посочете факти.

Работете с урок № 35

………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………...............................................………………………………………………………………………………………………….............................................…………………………………………………………………………………………………............................................

ЗАДАЧА: Напишете кои са положителните страни и недостатъците  в развитието на образованието и науката под контрола на Българската комунистическа партия/БКП/.

Работете с урок № 35  - ……………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………………………….............................................…………………………………………………………………………………………………............................................………………………………………………………………………………………………..............................................…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………………………………………………………………............................................

Ако сте изпълнили всички задачи, работейки с учебника значи сте преговорили добре за предстоящия тест.