ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на нова звезда на стр57

Тема Кибер тормоз и защита на личната неприкосновеност в интернет

Прочети урока. Закона за личните данни, който в България е в сила от 1януари 2002г.Целта на закона е да гарантира правото на лична неприкосновеност и защита отнеправомерно обработване на данни.

Потърсете в интернет, в кой член на Конституцията на Р България се регламентира правото на лична неприкосновеност

Зареди сайта, който се намира на адрес WWW.cybercrime.bg.

Зареди сайта, който се намира на адрес safenet.bg.