ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

От появата на човека до началото на Средновековието