ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Събиране и изваждане на числата до 1000 -годишен преговор

Тема:Събиране и изваждане на числата до 1000 -годишен преговор

Нека си припомним изученото по темата от видео урока: 

https://ucha.se/watch/4197/sabirane-i-izvazhdane-na-chislata-do-1000-uprazhnenie-geometrichna-i-tekstova-zadacha

Решете задачите на работния лист !

Задача 1. Пресметни сбора:

 

  300 +320  =                640 +60 =                630 + 200 =   

  400 + 240 =                520 + 80 =               470 + 210 =   

 

 

Задача 2. Намери неизвестното събираемо :

а/ .......... +200 =800                    б/     .........          + 500= 1000

 

 

Неизвестното събираемо намираме като от сбора извадим известното събираемо

 

 

Образец:         .......    + 40 = 140

              

                          .......... = 140- 40

 

 

                           100

 

 

 

Задача 3 . Намери обиколката на квадрат със страна 50 мм

 

Обиколката на квадрат се намира като се съберат дължините на странате му.

 

Образец: Обиколката на квадрат със страна 30 мм е :

Об. =30 мм+30 мм+ 30 мм +30 мм = 120 мм

Отг.120 мм

 

 

 

……………………………………...........................................                               Отг: ….. см