ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на просвета на стр.244

Тема: Организиране и представяне на данни. Построяване и интерпретиране на кръгови диаграми.

Разгледай решената задача 1

Кръгова диаграма е удобно да се използва когато трябва да се представят по-нагледно отделни части n1,n2, n3.......от едно цяло N.

За целта кръга се разделя с помощта на радиуси на части, които се наричат сектори. Ъгълът образуван от два радиуса на сектора, се нарича централен ъгъл.

Отношението на мерките на централните ъгли е равно на отношението на големините на съответните части:

Централен ъгъл е равен на n1:N .3600

Разгледай и препиши задачите.