ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на Архимед на стр.256

Тема Рационални цисла преговор.

Всички положителни числа(цели и дробни), отрицателни числа(цели и дробни) и числото нула образуват множеството на рационалните числа.

Всяко отрицателно число е по-малко от нула записва се а<0

Всяко положително число е по-голямо от нула записва се а>0

Числа с еднакви знаци се събират и се пише техния знак

Примери:

7+8=15

-7-8=-15

Числа с различни знаци се изваждат, като от модула на по-голямото число се вади модула на по-малкото и се записва знака на числото от което сме извадили.

Примери:

-20+8=-12

20-8=12

Числа с еднакви знаци се умножават като пред произведението се пише знак плюс.

Числа с различни знаци се умножават като пред произведението се пише знак минус.

Примери:

-6.(-4)=24

6.4=24

-6.4=-24

6.(-4)=-24

Аналогично е делението

Примери:

-6:3=-2

6:3=2

-6:(-3)=2