ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

За нас

 

Училище „Отец Паисий”с. Огняново е с курс на обучение от първи до седми клас. В него има сформирана Подготвителна група. За учениците от 1 и 2 класове е осигурена целодневна организация на обучение. Учебният процес  се провежда едносменно - само сутрин. Учебното заведение е с общинско финансиране.

 

В ОУ „Отец Паисий” децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваща иновативни и традиционни методи.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

ОУ „ Отец Паисий” се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуряване на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

Учебното заведение предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски програми.

 

Екипът от отлични педагози се стреми се да отговори на предизвикателствата на новото време, за да постигне целите на националните програми и да направи училището привлекателно и желано място за младите хора. Опитва се да даде равен шанс на всяко дете, да гарантира доброто образование и възпитание на всеки ученик без разлика в етническата му принадлежност и вероизповедание.

 

За времето на своето съществуване ОУ „Отец Паисий” е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство.

 

През всичките тези години учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.