ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Ученическият съвет на ОУ"Отец Паисий" с. Огняново е създаден с цел да помага на учениците в тяхното осъществяване и пълното спазване на правата им в училище.

Стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават.

 

Ние сме Ученически съвет на ОУ "Отец Паисий" с. Огняново

Целеустремени и трудолюбиви учениците. Като символ на обединение и промяна, ученическия съвет заема ключова роля в училищната дейност. С ентусиазъм и упоритост бе изготвен Устав, в чийто процес на съставяне Ученически съвет съзнава възможността да изгради сътрудничество между Ръководните органи, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. За постигане на своята цел, Ученически съвет излъчва своите представители:

 

РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 за учебната 2022/2023 година

 

Радослав Николаев Николов – VI клас / Председател

Пламен Величков Живков – VI клас / Зам. председател

Спас Колев – VI клас / Председател на комисия “Събития”

Мария Светлова Ангелова – VII клас / Председател на комисия “Връзки с обществеността”

Иван Любомиров Янев – VII клас / Член на управителен съвет