ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г.

 СЛЕД ОСЪЩЕСТВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2023-2024 Г.

I КЛАС - 15,

II КЛАС - 9,

III КЛАС - 11,

IV КЛАС - 10,

V КЛАС - 16,

VI КЛАС - 13,

VII КЛАС - 8.

КЪМ 28.12.2023 Г.

I КЛАС - 14,

II КЛАС - 10,

III КЛАС - 11,

IV КЛАС - 10,

V КЛАС - 14,

VI КЛАС - 13,

VII КЛАС - 8.