ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Прикачени документи

Училищни учебни планове 1-7 клас - 2022-2023 г.
Етичен кодекс за 2022/2023
Програма за предоставяне на равни възможности на учениците от уязвимите групи и превенция на ранното напускане от училище
Дневен режим за 2022-2023 г..- разписание и организация
Правилник за дейността на училището за учебна 2022-2023 г.
Годишен план за дейността на училището за учебна 2022-2023 г.
Заповед форми на обучение 2022-2023 година
Мерки за повишаване качеството на образование и резултатите от обучение на учениците 2022-2023 година
Процедура за преместване в самостоятелна и индивидуална форма на обучение за 2022-2023 учебна година
Правила за приемане и обучение в самостоятелна форма 2022-2023
график за провеждане на изпити 2022-2023
Заповед записани ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022-2023 година
Заповед записани ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022-2023 година - 2
Заповед за определяне на график за провеждане на изпити на ученици записани в самостоятелна форма на обучение 2022-2023