ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи

 

ОУ „Отец Паисий“ с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик стартира изпълнение на проект BG-RRP-1.015-0280 финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда".

Главна цел на проекта е: Основната цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. В рамките на процедурата ще се изгради STEM център и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училище ОУ „Отец Паисий“ с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик чрез доставка на оборудване, обзавеждане и строително-монтажни работи. Целта е да се обособят нови пространства за учене от съвременен характер.

Обща стойност: 181 764,73 лв.

Начало: 30.04.2024 г.

Край: 30.04.2026 г.