ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

История

 През 1864 г. се открива първото светско училище в селото. Най-напред то се е помещавало в църквата, а десет години по-късно се изгражда и първата негова самостоятелна сграда. Училището непрекъснато се разраства и през учебната 1904/05 г. учениците са вече петдесет на брой.

 

Любознателността довежда до откриването на прогимназия в селото на 5.10.1922 г. За директор е назначен учителят Стоян Захариев, местен жител, завършил висшето си образование в град Грац, Австрия. Няколко години по-късно на съвместно заседание на училищното настоятелство и учителския съвет е взето решение, според което се определя патронът на училището – отец Паисий.

 

Стоян Захариев и местните първенци, подкрепяни изцяло от населението, подемат идеята за строеж на ново училище. Идеята е реализирана и на 01.05.1930 г. се прави първата копка, на 06.10.1931 г. тържествено е открита новата училищна сграда.

 

Над 150 години  училището в с.Огняново  е извор   на знание, мъдрост   и вдъхновение !