ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Екип

Марияна  Манева - Директор; математика; информационни технологии;тел.0885772172

 

Педагогическият екип на  Основно училище „Отец Паисий”“ село Огняново за учебната 2023/2024 г.

 

Стоилка Маркова - старши учител в начален етап

Георги Георгиев - старши учител в начален етап

Катя Колева - старши учител в начален етап

Лина Георгиева - старши учител в начален етап

Янка Добрева - старши учител в начален етап в група за целодневна организация на учебния ден 

Илиана Рангелова - учител в начален етап в група за целодневна организация на учебния ден 

Деница Игнатова  - учител по общообразователен предмет - български език и литература

Василка Йорданова - учител по общообразователен предмет - математика, информационни технологии

Цеца Стоянова  – старши учител по обществени науки в прогимназиален етап -  география и икономика, история и цивилизация

Галя Кукова - учител по природни науки в прогимназиален етап - физика и астрономия, човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

Антония Тодорова - учител по природни науки

Надежда Танова - старши учител по английски език

Димитрийка Димитрова - старши учител по физическо възпитание и спорт

Мария Кичова - психолог

Любниела Дойчинова - логопед

Златина Попова - ресурсен учител

Администрация

Гергана Петрова – завеждащ  АТС

Димитрийка Кермидчийска - счетоводител