ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Какво научих по човекът и обществото в 3 клас

Тема: Какво научих по човекът и обществото в 3 клас

Направете теста !

 

Човекът и обществото – ІІІ клас                

 

 

  1. Най-старото население по българските земи били :  а/   славяни  б/  траки  в/  римляните

2.За славяните е вярно ,че:

   а/ вярвали в бог Тангра;

   б/ били земеделци и отглеждали животни;

   в/ били отлични конници;

 

  1. В коя година става събитието, за което чуждестранният летописец пише: “Отсега нататък трябва да се отбележи българското царство”?

 а/  681      б/  683    в/ 870

 

4.Кои НЕ са били езичници:

а/траките

б/ славяните,когато почитали Перун

в/българите по времето на хан Аспарух и хан Крум

г/българите по времето на княз Борис І

 

5.Кой български владетел е създал първите писани   закони:

  а/ хан Кубрат   а/ хан Омуртаг  в/ хан Крум

 

  1. Златен век на българската култура е времето на управление при :

  а/ цар Симеон  б/ цар Самуил  в/ цар Калоян

 

7.Попълнете текста: 

Покръстването на българите става при княз ............              

  .................  през .................. година