ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Езикови упражнения. Препис

 

1. Препишете  един куплет от стихотворението.

 

БУКВИ (от Цветан Ангелов)

Буквите като дечица
тичат, скачат в надпревара:
ту се хващат за ръчица,
ту се крият из буквара.

Не играйте днес на жмичка,
мои буквички добри!
Ще ви събера самичка,
ще ви преброя дори.

Зная: всичките сте трийсет!
К, не крий се!
М, не крий се!
Я, елате най-отпред,
под големия портрет.

С вас започват имената
на двамина славни братя.
КИРИЛ и МЕТОДИЙ с вас
искам да напиша аз.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Брой изречения в този куплет-  ……………….

3. Брой думи в куплета- ………………..

4.Определете броя на гласните и съгласните звукове в думите.

     Кирил           -  ………гласни,   ………………съгласни

   Методий- ……………..гласни , ……………….. съгласни