ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Екологично стопанство

Екологично стопанство

 1. Торове – подхранването на почвата с органични и неорганични торове се

     прави, за да се възстанови минералния и баланс

     а/. подхранването бива

 • кореново / естествения или изкуствения тор се внася в почвата, а полезните вещества се усвояват от кореновата система /
 • листно / усвояването на полезните вещества става чрез листата, които се пръскат с торовия разтвор
 • редуването на двата начина на наторяване е гаранция за нормалното развитие

на растенията и за богата реколта

 • подхранването зависи от вида и сорта на отглежданите растения, от състава на почвата и вида на използвания тор

      б/. видове торове:

 • най – масово използвания тор е оборския тор, който подобрява структурата на почвата и способства за развитие на полезни микроорганизми в почвата, трябва да е добре изгнил
 • тор от червен калифорнийски червей / използва се в органичното зеленчукопроизводство и цветарството, резултатите са впечатляващи, но пазарната му цена е висока
 • неорганичните/ минералните/ торове са по удобни за прилагане и са високофективни, когато се спазват нормите; минералните торове съдържат необходимите за развитието на растенията микроелементи
 • азот – стимулира растежа
 • магнезий –  има ключово решение за хлорофила
 • фосфор – стимулира цъфтежа
 • калий – подпомага образуването на тъкани и захар при узряването на плодовете
 • гранулирани торове, използват се за наторяване на растенията преди сеитбата, засаждането и по време на вегетацията. За разпръскването им се използват тороразпръсквачки
 1. Борба с плевелите и вредителите по културните растения/ растенията, които човек отглежда в личното стопанство или растениевъдната ферма/

     а/. използването на химически препарати за борба с плевелите / хербициди/

          крие рискове

    б/. предозирането създава опасност за здравето на животните и хората  – произвежданата продукция може да е вредна