ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Лице на повърхнина и обем на куб

Лице на повърхнина на куб се намира с формулата S=6.a.a

Задача: Намерете лицето на повърхнината на куб с ръб 0,9м

S=6.a.a     S = 6.0,9.0,9    S=6.0,81        S=4,86 cm2.

Задача:Намерете лицето на една стена на куб, ако лицето на повърхнината му е 8,64см2.

Решение:

S=6.a.a

8,64=6.a.a

a.a=8,64:6

a.a=1,44

a.a=1,2.1,2

a=1,2

Обем на куб се намира с формулата V=a.a.a

Задача: Намерете дължината на ръб на куб собем 27см3.

Решение:   V=a.a.a

27=3.3.3          3.3.3=a.a.a      a = 3cm.

Задача: Намерете обема на куб с ръб 7см.

Решение:

V=a.a.a

V=7.7.7

V=343cm3