ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Моите права като европейски гражданин

Моите права като европейски гражданин

 

ЗАДАЧА1: Работете в Интернет и отговорете на въпроса: Кога е приета последната конституция на България? – ……………………………………………………………..

 

ЗАДАЧА2: Работете в Интернет и напишете: Какви права и задължения имат българските граждани по тази Конституция? / глава втора/

 

ЗАДАЧА3: Работете в Интернет и напишете: Какво означава правото на качествено образование според Конституцията на Европейския съюз?