ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Рана римска империя – Октавиан Август

 

Рана римска империя – Октавиан Август

ЗАДАЧА: Прочетете  текста и отговорете на въпросите

Произход и ранни години

Октавиан произхожда от старото заможно семейство на Октавиите. Тъй като бащата на Октавиан е плебей, самият Октавиан също принадлежи към това съсловие независимо от факта, че майка му е патрицианка  Октавиан получава статут на патриций чак след като е осиновен от Юлий Цезар през 44 пр.н.е. Когато Цезар завладява Италия, Октавиан се връща в Рим.

На 15-годишна възраст Октавиан иска да участва с Цезар в кампанията му в Африка, но се отказва след протестите на майка си. Същата година – 46 пр.н.е. участва в триумфа на Цезар по повод победите му в Галия, Египет, Азия и Африка. Когато Цезар се връща в Рим, той дава на весталките ново завещание, в което посочва Октавиан за свой наследник.

Наследник на Цезар

Цезар изпраща Октавиан в Гърция да учи риторика и да стои при македонските легиони. Три месеца след това,[4] там в Аполония, той получава писмо от майка си, с което тя го уведомява за убийството на Цезар (44 пр.н.е.), съветвайки го да не се появява в Рим. Въпреки това Октавиан тръгва за Рим. По пътя събира сведения за събитията, които стават в столицата. Така научава, че Сенатът не поддържа убийците на Цезар, отказвайки да го обяви за тиранин. По пътя разбира и че в завещанието си Цезар го осиновява, оставяйки му голяма част от своето наследство. Октавиан решава да приеме наследството. Отива в Рим и обявява, че ще направи всичко възможно за да изпълни посмъртната воля на Цезар и да отмъсти на убийците му.

Държавната хазна е празна. За да може да изплати на народа завещаните от Цезар суми, Октавиан обявява за продан всичко, което е получил в наследство. Въпреки че му липсват средства, Октавиан организира игри в чест на баща си, с цел да спечели народа на своя страна. По време на игрите в продължение на 7 дни се появява огнена комета, което народът на Рим приема за знамение.

На 19-годишна възраст Октавиан е приет в Сената. Октавиан,  с поверените му войски тръгва към Рим и изисква от Сената да бъде назначен за консул без да има необходимата възраст за това. Сенатът отхвърля молбата му. Научавайки за това, армията на Октавиан (8 легиона) се насочва към Рим. Сенатът изпраща делегация, а докато се водят преговорите 2 легиона се връщат в Рим от Африка за да бранят града. Сенатът придобива увереност и решава да се опълчи на Октавиан. Октавиан обаче влиза в града, след като войските, които трябва да бранят града преминават на негова страна. За да не бъде заподозрян в оказване на натиск, по време на изборите, Октавиан напуска град Рим. Избран е за консул единодушно.

На 27 ноември 43 пр.н.е., обкръжен от войските на Октавиан, Сенатът приема закон, с който утвърждава властта на тримата военачалници – Марк Антоний, Емилий Лепид и Гай Цезар Октавиан, като „триумвири за уреждане на републикатаТова е т.нар. Втори триумвират. Всеки един от тях получава за 5 години власт, равна на консулската. Договарят се Антоний да получи цяла Галия, без областта, наречена Стара Галия, Лепид получава т.нар. Стара Галия и Испания, а Октавиан – Африка, Сардиния, Сицилия с прилежащите острови.

Освен това триумвиратът въвежда и проскрипции – политическа чистка, чиято жертва стават 300 сенатори и 2000 конници. Октавиан проявава хладна безпощадност при екзекуциите.

Завръщайки се в Рим, Октавиан е изправен пред проблеми при осигуряването на земя за своите ветерани. В Бриндизи Октавиан и Марк Антоний сключват съглашение. Октавиан дава половината от армията си на Марк Антоний, за да победи партите.

Чрез обожествяването на Цезар през 38 пр.н.е. позициите на Октавиан се засилват, сега сам се нарича Цезар и Divi Filius (син на Божествения)..

Октавиан успява да се възползва от зле премислен политически ход на Лепид и успява да го отстрани от политиката.

Така Марк Антоний и Октавиан управляват сами. Докато Октавиан се откроява на запад с военни успехи и слава, Антоний се държи по съвсем друг начин. Живее открито с Клеопатра и управлява като елинистичен владетел, което не му носи симпатии в Рим, където не се гледа с добро око на източния деспотизъм.

Октавиан добавя към името си титлата император, за да подчертае властта си като пълководец. В края на 33 пр.н.е. официално изтича срока на триумвирата – властта на Октавиан се крепи само на авторитета му и подкрепата на войниците.

През 32 пр.н.е. Октавиан успява окончателно да компрометира Антоний. Сенатът застава на страната на Октавиан и го подкрепя във военните му приготовления.

Стълкновението, което решава войната, се състои на 2 септември 31 пр.н.е.  известно в историята като битката при Акциум.

След като той превзема Александрия, Антоний се самоубива..

Така Египет губи окончателно независимостта си и става римска колония. Имуществото на Клеопатра позволява на Август да изплати закъснелите заплати на войниците си и да създаде колонии от ветерани в цялата империя.

Тези мерки му позволяват да намали числото на легионите от 60 на 28 с обща численост от 150 000 легионера, повечето от италийски произход. Повечето от легионите са разположени в провинциите, понеже за Октавиан присъствието на легиони в Италия е скъпо, а и представлява постоянна заплаха за вътрешния мир.

Така Октавиан е неоспоримият владетел в Рим, но конституционният му статус е несигурен – Рим е все още република. Доброволно ограничаване или връщане на властта като при Луций Корнелий Сула е изключено.

Убийството на Юлий Цезар го прави от друга страна предпазлив. Времето на гражданските войни трябва да приключи веднъж завинаги, затова са нужни компромиси между него и Сената.

Императорството никога не е пост както диктаторската власт, която имат Цезар и Сула. По закон Август притежава редица правомощия, дадени му от Сената, включително постът трибун на плебеите, консул и цензор. Реалната му власт се основава на финансовите ресурси, доход от завоюваните територии, а от там и на лоялността на много войници и ветерани, които получават заплатите и пенсиите си от неговата хазна. Контролът на Август над римските легиони е създавал възможна заплаха за Сената и това му позволява да влияе на Сенатските решения. Със своята способност да елиминира сенатската опозиция чрез натиск, той успява да накара Сената да се покорява на неговата върховна лидерска власт и в резултат изгражда покровителствени отношения вътре в Империята и получава много почести, оказани от Сената и народа.

През 28 пр.н.е. Октавиан се завръща в Рим и отбелязва с разкошен триумф победата си над Марк Антоний. Гражданската война е завършила. След като излиза победител във войната, на Октавиан му остава да подготви почвата за властта си в Рим. Като се възползва от правата си на цензор, той отстранява привържениците на Марк Антоний в Сената. ]След това, преценявайки добре положението, Октавиан заявява, че възнамерява да свали от себе си пълномощията на триумвир, да върне властта на Сената и народа, и да се оттегли в частния живот.

В отговор е помолен „да не оставя републиката“ и следва постановление, с което го „задължават“ да остане държавен глава на Римската Република. Така от заседанието на Сената на 13 януари 27 пр.н.е. до самата си смърт, Август управлява еднолично съгласно „постановлението“ на Сената. За да издигне неговия престиж още повече, на 16 януари 27 пр.н.е. Сенатът удостоява  Октавиан с титлата Август.

Самият Октавиан предпочита обръщението принцепс или пръв гражданин. Освен това запазва и титлата император, за да подчертае ролята си като върховен главнокомандващ. Приемането на титлата Август се счита за начало на владичеството на императорите в Рим.

Системата на държавно управление, установена от Октавиан, по-късно получава названието принципат. Сенатът обявява Октавиан за свой принцепс, т.е. „пръв сред равни“. Август пръв изказва мнението си в Сената при обсъждане, с което вероятно влияе на мнението на много от другите сенатори.

С тези промени Октавиан проформа запазва Републиката, но правомощията, които получава, са без аналог в римската история дотогава. Самият Сенат също търпи промени. Най-важната е намаляването на броя на сенаторите от 1000 на отначало 800, а после 600.

През лятото на същата година Октавиан се отправя за Испания и Галия, за да утвърди римския контрол там, в кампания която трае 4 години. Обратно в Рим напуска длъжността консул. За сметка на това получава от Сената длъжността трибун до края на живота си. По този начин е в състояние да свиква Сената, да предлага закони и да налага вето. Същевременно се удължава контрола му върху провинциите с нови 10 години. Отсега нататък управителите на провинциите, които се назначават от Сената, са му преки подчинени. През 19 пр.н.е. приема правомощията на консул без да упражнява самата длъжност. От сега нататък държи в ръцете си всички инструменти на властта

Вътрешна политика

След победата си при Акциум Октавиан провъзгласява края на гражданските войни и началото на нова епоха. Само за 1 година възстановява 82 храма. Построяват се и нови величествени здания като театъра на Марцел, храма на Аполон, Олтара на мираПантеона и др. Осигурява си благосклонността на народа чрез организирането на игри, строежа на обществени сгради и повишаване ефективността на администрацията.

В източните провинции на империята е обичайно владетелите да бъдат почитани като богове. Октавиан поема друг път. Забранява всички религиозни обреди, отнасящи се само до него. Компромисът е личността му да се свързва с Рим в рамките на един държавен култ. Официално Октавиан не допуска да бъде почитан като бог приживе, макар да се нарича син на божествения Цезар.

В религиозен план се възстановяват позабравени римски обичаи, западнали храмове биват реставрирани. Тук намира подкрепа в лицето на философи и писатели като историка Тит Ливий, писателите ВергилийХорацийПроперций и Овидий.

Преразглежда старите закони и въвежда някои нови: за разкоша, за прелюбодеянието и разврата, за подкупите, за порядките в брака за всички съсловия. За особено важно смятал римският народ да остане чист от чуждоземни примеси или робска кръв. Поради това давал римско гражданство много трудно. Ограничава и освобождаването на робите.

 По финансови съображения Октавиан се стреми да поддържа възможно по-малка армия, затова е важно на всяка цена да се избегнат военни неуспехи.

През 21 – 20 пр.н.е. Октавиан Август завзема безкръвно Армения

Римската империя успява да изгради обръч от васални държавици покрай северната си и източна граница и така успява да осигури спокойствието си за дълги години.

Друга цел на Октавиан е да изнесе границата на империята до Дунав. В периода 29 – 16 пр.н.е. са покорени тракийските племена по долното течение на Дунав

На север германските племена непрекъснато вдигат въстания. Октавиан започва големи административни промени в Галия. Извършено е преброяване на населението, изготвен е кадастър на обработваемите земи, което е основа за определяне на данъците.

Строителство[

На смъртно легло, Август казва „Намерих Рим от тухли; оставям ви го от мрамор“.

Октавиан разделя града на 14 региона и 265 квартала. За охрана от пожари, въвежда постове и нощна стража. За да предотврати наводнения на Рим, разширява и изчиства руслото на река Тибър. За да бъдат подстъпите към града по-лесно достъпни, укрепва Виа Фламиния до самия Аримин (днес Римини), а останалите пътища разпределя между триумфаторите, за да ги подобряват от парите от военната плячка.

Културен разцвет

Принципатът на Август е време на разцвет за римската култура, разбира се тясно свързано с нуждите на правителствената и религиозната идеология. Към това явление се числят не само постиженията на архитектурата, изобразителните изкуства и различните науки, но също и тези на литературата и реториката. През Августовата епоха творят талантливи автори като ВергилийХорацийОвидий и други. Създават се значими произведения като епическата поема „Енеида“ и много други. Голям принос за културния подем има сътрудника на Август – Меценат, който подпомага творците.

Месец Август

През 8 г. пр.н.е., с постановление на римския Сенат, месец секстилий е преименуван на август в чест на императора.

Октавиан умира на 76 години на 19 август 14 г.[24] На смъртното си легло пита приятелите си „Как мислите, добре ли изиграх комедията на живота си?“[24] Тялото му е пренесено от Нола в Рим.

За външния вид на Август, Светоний казва, че бил „много красив“.

Октавиан използвал обикновена храна. Обичал груб хляб, влажно сирене, малки рибки и зелени смокини. Не пиел много вино.

Наричал се „любимец на Аполон“ и всячески подчертавал връзката си с това божество

Октавиан е автор на много прозаически съчинения, някои от които четял пред приятели или публика. Изглежда Октавиан е вярвал в суеверия. При гръм и мълнии изпитвал необичаен страх, затова и винаги носел със себе си за защита от тях тюленова кожа. Придавал голямо значение и на съновиденията.

Жилищата, които обитавал Август, били скромни – не се отличавали нито с размерите си, нито с разкош. В началото живеел близо до Форума в дом, принадлежал някога на оратора Калв, а след това на Палатин, в дома на Хортензий. Светоний казва, че е спал повече от 40 г. в една и съща спалня и зиме и лете.Големи и разкошни домове не търпял и даже струващия немалко пари дворец на Юлия младша заповядал да бъде разрушен до основи. Когато имал гости, извиквал музиканти, актьори, но най-често – разказвачи

ВЪПРОС: Как Октавиан успял да стане единствен владетел на Римската империя? – …………………......................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

ВЪПРОС: Какви са неговите заслуги за разцвета на Рим и империята? – ……………………………………........................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ВЪПРОС: Кои негови качества откривате и от кои се възхищавате? – .........………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................