ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на просвета на стр.238

Тема: Упражнение. Видове успоредници.

Задача1. Кои от твърденията са верни:

а)Всеки ромб е успоредник.

б)Всеки квадрат е ромб.

в)Всеки правоъгълник е квадрат.

г)Не всеки квадрат е правоъгълник.

д)Диагоналите на правоъгълника са перпендикулярни.

е)Диагоналите на ромба са ъглополовящи на ъглите му.

ж)Диагоналите на квадрата са равни.

Задача 2.Даден е ромб ABCD. Ако AL(L∈BD) е ъглополовяща на ъгъл ВАС и ъгълALB=100 градуса, то ъгъл BAD е равен на:

а)200          б)400        в)700        г)800

Упътване. В триъгълника ALO ъгълALO=800(съседен на ъгъл ALB=1000)

Тогава ъгълLAO =100, ъгъл BАD=4.LAO =400

отговор (б).