ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Европа, Балканският полуостров и България (годишен преговор)

Европа, Балканският полуостров  и България (годишен преговор

  1. Природата на континента

ЗАДАЧА:  Попълнете таблицата, като отразите най-характерните природни черти на Европа, Балканския полуостров и България. Използвайте посочената последователност.

 

Регион

Големина, географско  положение и брегове

Релеф и полезни изкопаеми

Климат

 и води

Природни зони/ области

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балкански полуостров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Народи, страни и стопанство

    ЗАДАЧА:  Попълнете таблицата, като използвате посочената последователност.

Регион

Население

Стопанство

Ключови страни

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

Балкански полуостров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ключови страни

Страни

Площ на   територията

Брой на населението

Големи градове

Столица

Типично производство

Русия

 

 

 

 

 

 

 

 

Великобритания

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швеция

 

 

 

 

 

 

 

 

Италия

 

 

 

 

 

 

 

 

Гелмания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румъния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърбия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Македония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гърция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Географски особености на България

 

 

Природни области в България

Релеф и полезни изкопаеми

Климат

Главни реки

Почви

Растения и животни

Дунавска равнина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старопланинска област

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рило – родопска област

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тракийско – Сранджанска област

 

 

 

 

 

 

 

 

Краищенско – Средногорска област

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черноморска област

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА: Подчертайте верните и поправете грешните твърдения:

– Северно море мие бреговете на остров Исландия и остров Ирландия.

– Карпатите са разположени на юг от Средноевропейската низина.

– Най-високият връх на Пиренеите е Монблан.

– Фиордите са характерни за Апенинския полуостров.

– Апенинският полуостров е разположен в Западна Европа.

– В Руската равнина се добиват черни въглища.

– В Среднодунавската низина са разкрити находища на оловно-цинкови руди.

– В подножието на Динарските планини са измерени най-високите количества валежи в Европа

 – Реките в Северна Европа са пълноводни през пролетта.

– Река Волга извира от Валдайските възвишения.

– Охридското езеро е с ледников произход.

– В Рила, Пирин и Шар планина в миналото е имало ледници.

– Остров Крит се намира в Егейско море.

– Връх Вейката е най-западната точка на България.

– Най-големи залежи на въглища в България има в Дунавската равнина

Задача 3. Открийте за кои държави се отнасят следните кратки характеристики:

а) Втората по площ страна в Европа, най-голямо нейно пристанище е Одеса.

б) Разположена е на полуостров, има много добре развит туризъм, езикът, който се говори, не може да се причисли към трите големи езикови групи на Европа.

в) Силно развита в стопанско отношение страна в Европа, разположена между Балтий-    ско море на север и Алпите на юг.

г) Островна държава, свързана с континента чрез подводен тунел.

д) Западноевропейска страна, известна с шампанското и сирената, които произвежда.

Задача 5. Запишете  столиците на следните държави:

Франция – ………………………                             Хърватия – …………………….

Швейцария – …………………                                Сърбия – …………………….

Чехия –……………………..                                     Швеция – …………………….

Унгария – ……………………….                              Малта – ……………………….

 Финландия – ………………….                                Беларус – ……………………

Задача 6.  Запишете  държавите, чиито  столици са:

Киев –                                                                  Скопие –

Берлин –                                                              Лисабон –

 Осло –                                                                 Тирана

Рим –                                                                         Рига – 

Амстердам –                                                             Варшава –

 

Задача 7.Каква организация е Европейският съюз.

 

 

 

ВЪПРОС: Каква е целта на създаването на Европейския съюз?

 

 

 Кога е основан и от кои държави?

 

 

Кои са страните членки на ЕС?

 

 

 

 

 

Кои са символите на ЕС?

 

 

 

 Кой е административният център на организацията?