ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на просвета на стр.238

Тема: Упражнение

Задача:

Даден е правоъгълен паралелепипед с размери на основата a  и b и височината h.Ако P епериметъра на основата му, B е лицето на основата, S е лицето на околната повърхнина, Sлицето на повърхнината и  V е обемът му, намерете S,S1 V  ако  a=15cm,b=10cm, h=8,2cm.

Решение:

S=2(a+b).h

S=2(15+10).8,2

S=2.25.8,2

S=50.8,2

S=410cm2

S1=S+2B       B=a.b      B=15.10     B=150cm2

S1=410+2.150

S1=710cm2

V=a.b.h

V=15.10.8,2

V=150.8,2

V=1230cm3.