ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Клас Бозайници.Яйцеснасащи, торбести и плацентни бозайници.

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО  29.05.2020г

Тема: Клас Бозайници.Яйцеснасащи, торбести и плацентни бозайници.

Издателство: Педагог 6

http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=147

http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=149

http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=151

Урок: https://ucha.se/watch/2306/Mnogoobrazie-na-bozaynitsite--chast-1-/urok/20078

Клас Бозайници.Яйцеснасащи, торбести и плацентни бозайници.

1.Яйцеснасящи и Торбести бозайници

а)Яйцеснасящи бозайници

-най-примитивните бозайници

- Устройство- те са си запазили в  устройството си някои белези, характерни за птиците и влечугите.Яйцеснасящите имат клоака-общ отвор с отделителната, половата и   храносмилателна система;Размножават се с яйца, от където им е наименованието на групата, яйцата са големи, богати на хранителни вещества, покрити са с плътна плътна обвивка.  Млечните жлези на яйцеснасящите бозайници без сукални зърна.Млякото се стича по многобройни тръбички , които се отварят в определена зона на тялото и малките го изцеждат счовките си; имат постоянна телесна температура;

- Разпространение и представители-

-са разпространени в Австралия и в съседни на континента острови.

-представители:

Птицечовката- живее в дупки, изровени в бреговете на реки и езера. Гъстата и космена покривка не пропуска вода и обхваща почти цялото тяло, без човката и краката, живее около 10-15 години, храни се с червеи, гъсеници и ларви.Плуват с помощта на силната си опашка и крайници, между пръстите на които има плавателна ципа.На сушата  обаче тя е тромава и трудноподвижна;

Ехидна-наподобява таралеж- покрито е с  дълги бодли и твърди косми. С удължената си човка ехидната улавя мравки, термити, червеи и ларви, с които се храни.Пръстите на късите и и дебели крайници завършват със здрави нокти.С тях ехидната рови почвата, търси храна и прокопава гнездото си;

 

б)Торбести  бозайници

-Устройство- ,,торбести” бозайници е заради кожната торба на коремната страна на тялото на женските, в която се развиват  новородените. Малките се раждат недоразвити и чрез пълзене достигат до кожна торба.В торбата малкото се прикрепва към сукално зърно на млечната жлеза и женската периодично впръсква мляко в устата му.

-телесната температура е по висока в сравнение на яйцеснасащите;

-Разпространение и представители

-разпространени на астралийския континент, като и в Тасмания, Нова Заландия, Южна и централна Америка.Само един вид опосуми е широко разпространен и в Северна Америка;

Голямо сиво кенгуру- има къси предни, но много дълги и силни задни крайници и опашка.Придвижва се, подскачайки на задните си крайници, а опашката служи за балансьор.Може да прави и големи сокове до 16 м дължина и обрасли с храсталаци, земеделски земи, тревни площи;

Опосумите, торбестата мишка, торбестата котка, тасманийски дявол, торбестата мечка(коала), торбестият мравояд и др.

2.Плацентни бозайници

  • Плацентните бозайници са най-прогресивно развиващата се и най-многообразна група бозайници.
  • Наброяват към 4000 вида. Срещат се във всички континенти.

а)характерни особености

Характерните им особености са свързани с размножаването. След успешно вътрешно оплождане зародишът попада в матката и около него се образува плацента.

Плацентата осигурява постоянни условия и изхранване на зародиша чрез кръвта на женския организъм.

Бременността е сравнително продължителна.

Новородените, попадайки във външната среда, са почти напълно развити.

Те бозаят мляко от сукалните зърна на млечните жлези на майката.

- По отношение на храната има различни видове – гризачи, тревопасни, зърноядни, хищници, мършоядни, всеядни и др. В съответствие с вида на храната са броят и видът на зъбите.

 

 

 

- Крайниците на всички бозайници имат общ план на строеж, но имат и различия в зависимост от това дали бозайниците са ровещи, бягащи, скачащи, плуващи, летящи и т.н.

 

б)местообитание

Според местообитанията и начина на живот различните видове плацентни бозайници имат още много приспособления (например дебел слой подкожна мазнина при полярната мечка;

 

 

 

-летателна ципа между пръстите на предните крайници при прилепите

 

-сезонни миграции при стадните видове и т.н.

 

  • Сезонни промени в гъстотата и цвета на козината при зайци и лисици

 

 

 

-Защитени животни в България

В България плацентните бозайници са представени от около 100 вида. Много от тях са защитени – включени са в Червената книга на България.

  • Най-едрият бозайник в България. Среща се в Стара планина и в Рило-Родопския масив.
  • Въпреки че изглежда тромава,на кратки разстояния може да тича със скорост 45 m в час.
  • По-голямата част от зимата прекарва в сън в леговищата си, като организмът ѝ разгражда натрупаните през лятото вещества.
  • Продължителността на живота ѝ е 30 години.
  • От срещащите се в Европа 35 вида прилепи 33

се срещат у нас. Това се дължи на географското разположение, наличието на разнообразни местообитания и непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и др.

  • Всички прилепи в България са защитени видове.