ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Българският гражданин в съвременния свят

 

Българският гражданин в съвременния свят

 

ЗАДАЧА:Запишете плана на урока, прочете урока, изгледайте го в Уча се:

                  https://ucha.se/watch/1606/Balgarskiyat-grazhdanin

                  https://ucha.se/watch/8884/savremennite-balgari-v-evropa-i-sveta

 

 1. Трудностите на промяната

    а/. свалянето на Тодор Живков води до дълбоки промени в политическата и

         духовната сфера

    б/. отпада партийния монопол и цензурата – освобождава се човешката мисъл,

         развива се обществения дебат

    в/. дълбоките промени са породени и от бързото разпространение на новите

         технологии – ускорява се обществения прогрес

    г/. България става част от революционната технологична промяна

    д/. отварянето на България към света води до дълбоки икономически и

         социални промени

 • спада посещаемостта на театри, кина и концерти
 • рязко намаляват тиражите на книгите
 • упада обществения морал
 • липсата на пари води до реорганизация на държавните образователни,

научни, културни и информационни институции

 1. Образование и наука

    а/. преговорите за приемането на България в ЕС налага приемането на

         закони за реформиране на институциите в областта на знанието и

         духовността

    б/. европейските фондове и финансирането от различни фондации,

         създават условия за положителни промени в образованието и науката

 • обновява се учебното съдържание, за да съответства на обществените

очаквания към образованието

 • водеща цел в подготовката на младите европейски граждани става

изучаването на чужди езици и информационни технологии

 • висшето образование се демократизира – откриват се нови държавни

и частни университети

 • българската наука все по – активно присъства при изпълнението на

 мащабни европейски проекти / мнозина български учени получават

международно признание за постиженията си/

 1. Медии, култура и спорт

      а/. все повече нараства влиянието на медиите  – „четвъртата власт”

 • появяват се нови вестници, радиа, телевизии, които задоволяват

разнообразните обществени интереси

 • появяват се социалните мрежи/ Фейсбук, Гугъл, Туитър и др./
 • хората вече общуват от разстояние
 • България участва динамично в информационната революция

      б/. подобрява се материалното благосъстояние на българите –

           възвръща се интереса към духовния живот в страната

 • световните постижения в областта на киното, литературата и

музиката достигат и до българската публика

 • оперните ни изпълнители Райна Кабаиванска, Александрина

Пендачанска, разнасят славата на България по света

 • български творци получават престижни международни награди
 • български филми и сериали се радват на голям зрителски интерес

 у нас и чужбина

 • през 2019 г. Пловдив е избран за културна столица на Европа
 • милиони туристи, посещават България и опознават нашето

културно – историческо наследство

в/. Българският спорт постига забележителни резултати – „златните н

      момичета” по художествена гимнастика, тенисистът Григор Димитров,

      Станка Златева, Ивет Лалова и много др.

 

ВЪПРОС: Опишете какъв е съвременния живот на българина? –  ……………………….………………………………………………………………………………………………….................………………………………………………………………………………………………….................………………………………………………………………………………………………….................………………………………………………………………………………………………….................………………………………………………………………………………………………….................………………………………………………………………………………………………….................

ВЪПРОС: Как България присъства в европейската култура и спорт? – ………………….…………………………………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………………………………....................................

Дайте пример за други известни български културни дейци и спортисти – ……………..…………………………………………………………………………………………………......................................…………………………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………….......................................………………………………………………………………………………………………….......................................