ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

General revision

Работен лист по Английски език 6 клас 1 час : 9.00-9.30 ч. 01.06.2020г.

Тема: General revision
1.Verb to be – глаголът съм
https://youtu.be/yhq1wuu7NFk

2. Plural nouns – множествено число на съществителните имена
https://youtu.be/BI1Syz9I2n0