ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Определение

5 клас Български език 3.06.2020г

Тема: Определение

Стр.106/да я прочетат внимателно/

Издателство:Просвета

https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=106

Урок: https://ucha.se/watch/870/Opredelenie/urok/7542

1.Същност

  • второстепенна част на изречението;
  • пояснява подлога, допълнението и обстоятелственото пояснение, изразени със съществително име или друго име.
  • Влязох в новия салон.
  • Подадох ръка на новия ученик.
  • Веселото дете запя.

Открива се с въпросите: Какъв?, Каква?, Какво?, Какви?, Кой?, Коя?, Кое?, Кои?, Чий?, Чии Чия; Чие? + съществителното име

А) Пояснява подлога, допълнението или обстоятелственото пояснение

Б) Може да се изрази със:

- Прилагателно име – шоколадово парче

- Предлог + съществително име – парче от шоколад

2.Видове определения

А) съгласувано определение – най-често е пред поясняваното име и приема (съгласува се)  неговия род и число

снежна топка

ледена буца

морски спомени

Б) несъгласувано определение – предлог + име. Най-често е след поясняваното име и не приема ( не се съгласува)  неговия род и число

топка от сняг

буца от лед

спомени от морето

 

Прикачени документи

Определение.pptx