ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Skills 10. C

Работен лист по английски език 6 клас 22.05.2020
Тема: Skills 10 C
1. Множествено число на съществителни имена
https://youtu.be/8o-grcR8PWc

2. Притегателно s
https://youtu.be/SE_2sZYZ4Cs