ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Тема:Свойства на пропорциите. Приложение на пропорции.

Основно свойство: Произведението на крайните членове е равно на произведението на средните членове.

а:в=с:д  то а.д=в.с

Задача.

За приготвяне на варов разтвор за фина мазилка 

отношението на варта към пясъка е 2:5. Намерете 

колко килограма вар трябва да се прибавят към 700кг пясък, за да се 

получи искания разтвор.

Решение:

Вар 2 части и х кг

Пясък 5 части и 700кг

тоест 2:х=5:700 прилагаме основното свойство и получаваме

5.х=2.700

5.х=1400

х=1400:5

х=280

Отговор: вар 280 кг.