ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Дейности на класа/Завършване на учебната година, празник/

6 клас Час на класа 9.06.2020г

Тема: Дейности на класа/Завършване на учебната година, празник/

https://www.youtube.com/watch?v=4aEFrcySYBQ