ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Какво знам в края на първи клас ?

1. С коя дума ще провериш правописа на думата рибка ?

а/ рибка                           б/ риби                       в/ рипна

2. В кой ред имената на всички градове са написани вярно ?

а/ Видин, софия, Лом                     б/ Бургас, Русе, Пловдив

в/ Варна, Перник, петрич

3. Правописът на думата пътувам се проверява с думата:

а/ пътува                     б/ пътека                    в/ път

4. В кой ред думите с Щ са записани вярно ?

а/ къшта , свещ, щурец                          б/ щит, огнище, штипка

в/ щъркел, пещ, щастие

5. Раздели на части за пренасяне думите :

къща, колело,рибките

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. В кое изречение последната сричка съдържа ьо ? Напиши пропуснатите букви. / ьо ,  йо  /

а/ Приятели ли са Йонко и Пе……. ?                     б/ Татко е мин……..р .

в/ Добър фотограф ли е Сто……. ?

7. Препиши от текста имената на децата.

  Петя има рожден ден. Покани Иван, Петьо, Ани и Калоян. Събраха се в двора на къщата. Забавляваха се - пяха, играха и се почерпиха с любими лакомства. Петя получи много подаръци.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………