ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Обява и делова покана

6 клас Български език 4.06.2020г

Тема: Обява и делова покана

На стр.116 да си препишат поканата на жълтия фон

Издателство:Булвест-2000

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656

Урок: https://ucha.se/watch/8826/obiava-delova-pokana/urok/13082