ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на Архимед на стр.246

Тема: Графично или таблично представяне на едни и същи данни. Упражнение.

Разгледайте диаграмата на задача1 в учебника

оценка слаб среден добър мн.добър отличен общ брой ученици
брой момичета 4 6 22 18 10 60
брой момчета 6 14 28 20 12 80
общ брой ученици 10 20 50 38 22 140

Общия среден успех е:

(2.10+3.20+4.50+5.38+6.22):(10+20+50+38+22)= 602:140=4,30

Средният успех на момичетата е

(2.4+3.6+4.22+5.18+6.10):(4+6+22+18+10)=264:60=4,40

Средният успех на момчетата е 

(2.6+3.14+4.28+5.20+6.12):(6+14+28+20+12)=338:80=4,225=4,23.

Средният успех на момичетат е по-голям от средния успех на момчетата.