ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Писмен подробен преразказ на приказка

Тема: Писмен подробен преразказ на приказка

Вижте видео урока по темата: 

https://ucha.se/watch/8467/podroben-prerazkaz-na-kratak-hudozhestven-povestvovatelen-tekst

Направете подробен преразказ на приказката за Хитър Петър ! 

                                         Хитър Петър


Една вечер Хитър Петър, както си бил – с работните дрехи, решил да навести
свой съселянин. Домакинът го поканил в стаята, където имало вече и други гости.
Никой от тях не обърнал внимание на Хитър Петър. Той постоял малко, пък се прибрал
вкъщи, пременил се в най-новите си дрехи и се върнал. Този път всички гости
започнали да го поздравяват и да му предлагат храна и напитки. Хитър Петър с усмивка
приел пълните паници и чаши и започнал бавно да излива храната и виното върху
дрехите си.
– Защо правиш така, Петре? Похаби си хубавите дрехи! – учудили се гостите.
– Защото вие тях почитате! – отговорил им Хитър Петър. – Аз и преди час бях в
тази стая, но никой от вас не ме забеляза!

 

Най-новото на сайта ни - приказки за Хитър Петър - Аудиокниги