ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Второстепенни части в изречение.Допълнение

5 клас Български език 20.05.2020г

Тема: Второстепенни части в изречение.Допълнение

Как да го откриваме

Упражнение /да съставят три изречения, в които има допълнение/

Издателство: Просвета

https://en.e-prosveta.bg/fulldemo/v095y2PyAQ-794/43?page=98

 

Урок: https://ucha.se/watch/837/Dopalnenie/urok/7540

 

 

Второстепенни части в простото изречение. Допълнение

1т. Второстепенни части в простото изречение.

2т. Допълнение-  същност, въпроси, с които се открива допълнението.

3т. Думи, с които изразяваме допълнението.

А) съществително име;                         Б) прилагателно име;    

В) числително име;                                Г) местоимение.

 4тВидове допълнения.

 А) пряко                              Б) непряко

Таблица 2

 

Видове допълнения

Характеристика

Въпроси, с които се намира допълнението

Примери

Пряко допълнение

означава предмет, който е пряко засегнат от глаголното действие и се свързва със сказуемото без свързваща дума(предлог)

за лица, за хора – Кого, за нелица ( животни, предмети) – Какво, Що

Той прочете романа.

Учителят обича децата.

Мама полива цветето.

Непряко допълнение

означава предмет, който е засегнат от глаголното действие непряко, с помощта на свързваща дума ( предлог)

за лица, хора – С кого, На кого, От кого, за нелица (животни, предмети) – С какво, С що , На какво, На що, От какво, От що

Помогнах на Иван.

Петър помогна на Сашо.

Всички отговориха на въпросите.

 

 

5т. Правопис и правоговор на думите,  които се изразява допълнението

 

 

Правило       

Примери

Когато допълненията са изразени със съществителни имена от мъжки род, единствено число или със заместваща ги дума, се членуват с кратък член –а, - я , и се изговаря [ъ] ,[йъ],[ьъ]. Пояснението на допълнението се членува с кратък член –я [йъ].

Стрелецът вдигна лъка.

 

Докторът повика болния.

 

Младият ловец уби сивия вълк.