ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на просвета на стр.239

Тема: Подготвям се за НВО

1. Тъй като ъгъл Q = 65+45=1100 то ъгъл M+ъгълQ=1800 ,то ъгълNMQ=700

отговор: (г)

2. Триъгълника ЕВС е правоъгълен с остър ъгъл 45 градуса. Следователно и другият ъгъл е 45 градуса.

Тогава триъгълникът е равнобедрен, следователно ЕВ=СВ=2см

Следователно АВ=АЕ+ЕВ=3+2=5см

Лицето на правоъгълника е S=AB.CB=5.2=10cm2

отговор:(б)

3.ъгълА+ъгълD=1800, следователно ъгълD=1300, DB е ъглополовяща, ъгъл В=ъгъл D=1300

следователно ъгълDBC=половината от ъгъл В, тоест е 650

отговор:(б)

4. В триъгълник ADM ъгълMAD=ъгълMAB от свойството на ъглополовящата, ъгъл MAB=ъгълDMB (кръстни ъгли)

следователно триъгълника ADM е равнобедрен и AD=DM,  AD=BC=a(страни на успоредник),следователно DM=MN=NC=a

така за DC=АВ=3а  Периметъра на правоъгълника е равен на 2(АВ+ВС)=2.(3а+а)=2.4.а=8.а

отговор(в).