ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Language space 9 B

Работен лист по Английски език 7 клас 1 час 9.00-9.30 ч. 02..06.2020 г

Тема:Language space 9 B
1. Present perfect tense
https://youtu.be/XGw2-p2WuJk


2. First conditional
https://youtu.be/ttUbJjKBncQ