ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Физическа дееспособност

Тема: Физическа дееспособност

.Измерване на физическата дееспособност.

 

1.Бягане на къси разстояния – 30м.

2.Скок на дължина от място

3.Хвърляне на плътна топка

 

 

  1. БЯГАНЕ НА 30 м

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години.

Място за провеждане: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка с дължина не по-малко от 40 м.

Стартиране: от висок старт, броят на стартиращите ученици се определя в зависимост от броя на пътеките за бягане и от възможностите за едновременно измерване на повече ученици.

Подавани от учителя команди: „По местата“ и „Старт“.

 Бягане за отслабване: как и колко е необходимо да бягаме, за да ...

 

 

 

Фиг. 1

 

Изпълнение: Стартиращите ученици са на разстояние 1 м от стартовата линия в изходно положение основен стоеж (фиг. 1). Учителят, който е на финалната линия с високо вдигната ръка, подава командата „По местата“, при което стартиращите ученици се придвижват до стартовата линия и заемат положение за висок старт. Учителят подава командата „Старт“ със свирка или с думите „старт“, като едновременно с това сваля вдигнатата си ръка надолу.

Измерване: с точност до 0.01 сек (например 5.32).

Ученикът има право само на един опит.

 

  1. СКОК НА ДЪЛЖИНА ОТ МЯСТО С ДВА КРАКА

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години.

Място за провеждане: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка. По посоката на скока е разпъната ролетка.

Изходно положение: стоеж, краката са на ширина на раменете, пръстите на краката докосват начертана линия, ръцете са повдигнати нагоре-напред, изправени в лактите (Фиг. 2).

 Техника за скок на дължина от място. как да правите скокове от ...

 

 

 

Фиг. 2

 

Изпълнение: ученикът замахва едновременно с двете ръце, еднократно надолу-назад, след което изпълнява бързо махово движение с ръцете напред-нагоре и отскача едновременно с двата крака (фиг. 2). Приземяването се извършва едновременно на двата крака. Измерва се разстоянието от линията на отскачане до мястото на докосване на петите на краката върху опората. 

Измерване: с точност до 1 см (например 235).

 Ученикът има право на два опита, като се записва по-добрият резултат.

 

  1. ХВЪРЛЯНЕ НА ПЛЪТНА ТОПКА

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години. (от 6 до 10 г. - с тегло 1 кг., от 11 до 18 г. – с тегло 3 кг.)

Място за провеждане: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка. По посоката на хвърляне е разпъната ролетка. Нулата на ролетката е на линията на хвърляне.

Изходно положение: стоеж, краката са на ширина на раменете, пръстите на краката докосват начертана линия, дланите на ръцете обхващат плътно топката отстрани-отзад с леко разтворени пръсти, топката се намира високо над и малко пред главата (фиг. 3).

 Революционна тренировъчна програма с медицинска топка | Спорт ...

Фиг. 3

 

Изпълнение: ученикът отвежда еднократно тялото и ръцете силно назад и изхвърля топката напред и нагоре. Измерва се разстоянието от линията на хвърляне до мястото на докосване на топката върху опората. Не се разрешава преминаването пред линията на хвърляне след излитането на топката във въздуха.

 Измерване: с точност до 1 см (например 7.35).

Ученикът има право на два опита, като се записва по-добрият резултат.

 

Изисквания:  - ученикът се придвижва само по указаната на фигурата посока; - няма ограничения в начина на придвижване; - няма ограничения при носенето на топката, като ученикът може да я прехвърля от едната в другата ръка по време на бягането;

- топката се поставя в обръча. Не се разрешава хвърляне или пускане от въздуха; - топката не трябва да излиза извън обръча при поставянето и в него. При излизане на топката извън обръча, ученикът е длъжен да се върне и отново да я п