ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Skills

 

Работен лист Английски език 4 клас 21.05.2020
Тема: Skills
1. Държави
https://youtu.be/tk54tybepac