ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

"Балони " Леда Милева

Прочети стихотворението 3 пъти на глас и отговори на въпросите.

 Балони 28.05