ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Културно – историческото наследство на България

 

Културно – историческото наследство на България

 

 

ЗАДАЧА: Изгледайте клипа на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=T4kNAVhMrDg

https://www.youtube.com/watch?v=RhelgeLvrkg

  изберете си един културно – исторически обект/ например Мадарския

  конник и напишете кратка информация за него/

 

 

 

ЗАДАЧА: Работете в Интернет  изгледайте клипчетата на адрес:

https://www.youtube.com/watch?v=MI5nw578FM0

https://www.youtube.com/watch?v=yslaTur3v-0

https://www.youtube.com/watch?v=IW--mPpHps0

и отговорете на въпроса: Защо Кирил и Методий са обявени за

съпокровители на Европа?