ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на просвета на стр.234

Тема: Лице на околна повърхнина и лице на повърхнина на паралелепипед. Упражнение.

Задача:Намарете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на паралелепипед с измерения,

а=45дм , в=2м и с=10дм

Решение:

S=4(a.c+b.c)

S=4(45.10+20.10)

S=4.(450+200)

S=4.650

S=2600cm2

S1=6.(a.b+a.c+b.c)

S1=6.(45.20+45.10+20.10)

S1=6 .(900+450+200)

S1=6.1550

S1=6900cm2.