ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Римската империя и християнството – Константин Велики

 

Римската империя и християнството – Константин Велики

 

ЗАДАЧА:  Прочетете текста и отговорете на въпросите  след него:

Константин е роден в Наисус (днешен НишСърбия) в римската провинция Мизия на 

27 февруари 272 (274, 280 или 282 г.).

През 292 г. съгласно новата държавна система на ТетрархиятаКонстанций Хлор е избран за младши съуправител на империята с ранг цезар, заедно с Галерий, по решение на старшите императори Диоклециан и Максимиан. Младият Константин получава военнно образование, започва да говори свободно гръцки език и се увлича по философията.  Константин служи в двора на Диоклециан в Никомедия. Там той се отличава със силата и ловкостта си, и постепенно става много популярен.

В началото на 312 г. Константин преминава Алпите със своята армия и напада Максенций. след което тръгва към Рим. Там той побеждава Максенций в легендарната битка при Милвийския мост на 28 октомври 312 г., в резултата на което става август или император на цялата Западна римска империя.

Преди тази епична битка Константин кара войниците си да сложат на своите щитове това, което според християните е символа лабарум / кръст /,

Смята се, че кръстът и свързаното с него мото „С този знак ще победиш“  са се явили като видение на Константин при Сакса Рубра и са вдъхновили преминаването му към християнството.

Най-късно оттогава датира неговата политика в интерес на християните – израз на което е превръщането на т.нар. базилика на Максенций и Константин в един от първите официални храмове на християнството. На победителя са присъдени всички отличия и след като празнува триумф и построява в своя чест Арка на Константин, той напуска бившата столица

През 313 г. Константин се среща с Лициний в Медиолан. По време на тази среща императорите издават прочутия Милански едикт , с който официално се прокламира веротърпимост в империята.

Константин е може би най-известен с това, че е първият християнски римски император. Неговото управление е повратна точка за християнската Църква. През 313 г. Константин обявява толерантност към християнството чрез Медиоланския едикт, който премахва наказанията за изповядване на християнството  и възвръща конфискуваната църковна собственост. Дългото управление на Константин, покръстването и покровителството над Църквата променили статуса на християнството в империята.

 Константин е на над четиридесетгодишна възраст, когато най-накрая се обявява за християнин. Пишейки до християни, Константин дава да се разбере, че той дължи успехите си единствено на закрилата на Всевишния християнски Бог. По време на своето управление Константин подкрепя финансово Църквата, строи разнообразни базилики, дава привилегии (например освобождаване от определени данъци) на духовенството, назначава християни на високи постове и възвръща собственост, конфискувана по време на Голямото гонение при Диоклециан. Най-известните му строителни проекти включват Църквата на Божи гроб и старата базилика „Свети Петър“.

Константин смята себе си за отговорен пред Господ за духовното здраве на своите подчинени и поддържането на правата вяра за свой дълг. За Константин императорът не определя доктрината – това е задължение на епископите – неговата роля е да прилага доктрината, да изкорени ереста и да поддържа църковно единство. Императорът осигурява правилното почитане на Господ в империята си, докато в какво се състои правилното почитане определя Църквата.

 През 325 той свиква събор в Никея, който е всъщност първият Вселенски събор , който заклеймява арианството и формулира доктрината за Светата Троица такава, каквато я познаваме днес.

 

ВЪПРОС: Защо Константин Велики приема християнството и разрешава свободното му изповядване? – …………………………………………………………………………….......................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................…………………………………………………………………………………………………............................................

ВЪПРОС: Каква е главната задача на императора след приемането на християнството? ………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

ВЪПРОС: В какво се състои според вас  голямото значение на  делото на император Константин ? – ………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................