ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Обобщение на материала за годината.

6 клас Литература 8.06.2020г.

Тема: Обобщение на материала за годината. 

Издателство:Просвета

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=152