ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тест – България по пътя на демокрацията

 

  1. Кое твърдение за политическия живот в България е вярно?

    а) На 8 септември 1946 г. се провежда референдум за отмяна на републиката.

    б) Парламентарните избори през 1991 г. са изгубени от СДС.

    в) В края на 1989 г. имената на българските турци са сменени принудително.

    г) След 1989 г. страната започва преход към парламентарна демокрация.

 

  1. Коя е основната цел на втория етап на прехода към демокрация, за който разказва в мемоарите си президентът Желев?

„СДС след падането на режима на Т. Живков се насочи към разрушаването на тоталитарната еднопартийна система на комунизма и на нейно място за-почна изграждането на... многопартийна система... Това беше първият етап на прехода... Успешно мина и вторият етап: изграждането на демократични институции... Третият етап – икономическият... да извърши преминаване... към съвременна пазарна икономика... се забави...“

     а) изграждане на многопартийна система

     б) изграждане на еднопартийна система

     в) изграждане на демократични институции

     г) преминаване към пазарна икономика

  1. Кое важно събитие от най-новата история на България се е състояло на

     12 юли 1991 г.?

     а) приемането на Конституция на република България

     б) победата на СДС на парламентарните избори

     в) сформирането на правителство на андрей Луканов

     г) провеждането на избори за президент

  1. Понятието, което отразява промените в българската икономика след 90-те

      години на ХХ в., е:

     а) национализация;

     б) модернизация;

     в) приватизация;

     г) кооперация.

  1. С какво е известен Радой Ралин?

      а) писател, който критикува режима на Тодор Живков

      б) художник, отразяващ живота в града

      в) световноизвестен български оперен певец

      г) българин, обвинен в покушение срещу папата

  1. Кое събитие НЕ се е състояло през 90-те години на ХХ в.?

      а) Сформирано е първото правителство на СДС

      б) извършена е смяна на имената на българските турци.

      в) Проведени са избори за Велико народно събрание.

      г) Създаден е новият български държавен герб.

  1. В коя международна организация България е приета след демократичните промени?

а) организацията на обединените нации (ООН)

б) Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ)

в) организацията на Варшавския договор

г) организацията на северноатлантическия договор (НАТО/

  1. При кой български политик България става член на НАТО и

    Европейския съюз ?

    А) Желю Желев

     Б) Петър Стоянов

     В) Георги Първанов

     Г) Росен Плевнелиев

  1. Коя българка е световноизвестна оперна изпълнителка?

    а) Елисавета Багряна

    б) Валя Балканска

    в) Гена Димитрова

    г) Дора Габе