ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Обобщение

Обобщение

Изобразяването на обектите с вътрешна повърхнина става, чрез изобразяване на………. ……………. и изобразяване на …………………..Прътите, лентите, тръбите, тел и ламарина са ………………………материали.Металите имат определени свойства и те са– …………………………….,………………………………………….и ………………………………................................

Технологичните операции при работа с метал са –……………………., …………………., …………......, ………………., ……………………, ………………….., …………………….Напишете кои са основните инструменти и приспособления за ръчна и машинна обработка на металите – ……………………………………………………………………………………………………………...................................……………………………………………………………………………………………………………....................................……………………………………………………………………………………………………………....................................

Как се комбинират материалите според свойствата им при изготвяне на изделията –…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

Напишете кои са основните начини за приготвяне и обработка на хранителните продукти………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

Електромера, водомера и топломера са средства за контрол на……………………………………....

Основните величини за измерване разхода на ток и вода са – ………………………………………....

и…………………………Основните функции на сигналната и охранителната инсталации са – .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

Напишете кое са елементите/ устройствата/ на сигналната и охранителната  инсталация – …….......................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Когато работата се разделя по вид, това се нарича ……………………….............., а когато се

разделя по количество това е …………………………………………….Сумата на всички разходи за единицапродукция се нарича …………………………………..Парите, които производителят иска да получи за една стока, а купувачът е готов да плати е нейната ………………Напишете кои са елементите на семейният бюджет – …………………………………………………………………..

Качествата, които всеки предприемач трябва да притежава са: – …………………………………..

Пазарната реализация на продуктите зависи от …………………………………………………….............

Напишете кои са условията и начините за отглеждане на плодове и зеленчуци – ………………..................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................

Кои са подготвителните дейности при отглеждане на плодове и зеленчуци – ................………………………………………………………………………………………………………………………………....................

Кои са основните аграрни дейности при отглеждане на плодове и зеленчуци – …………………................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Кои са начините за предпазване на плодовете и зеленчуците от неприятели и болести? ……….........................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

Какво е значението на екологичните норми при отглеждането на плодовете и зеленчуците? – ......................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................……………………………………………………………………………………………………………....................................