ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Агро – и зоотехнически дейности в личното стопанство

 

Агро – и зоотехнически дейности в личното стопанство

 1. Култиватори – друга важна предсеитбена или междуредова обработка на

     почвата е култивирането

    а/. слято култивиране – извършва се на площи, незаети с културни растения

    б/. междуредово култивиране – извършва се като междуредова обработка  на

         окопните култури и трайните насаждения, за прокарване на поливни бразди

    в/. използват се и култиватори със секции за подхранване  и / или растителна

         защита

 1. Брануване – това е вид механична обработка на почвата, чрез която се наситнява

    и разрохква повърхностния почвен слой

    а/. брануване се прилага за разбиване на буци след култиватор или плитка оран

    б/. самостоятелно брануване се извършва за разбиване на почвената кора:

 • след валеж,
 • за унищожаване на току – що поникнали или покълнали плевели
 • за плитко насищане с повърхностно внесени торове и хербициди
 • за фино подравняване на площта

     в/. браните имали различни форми и се правели от различни материали

 • широко се използват дискови, зъбни, звездовидни и иглести брани
 • всички те служат за разрохкване и наситняване на гребените след оран

или след култивиране / браните се закачват след основната машина/

 1. Сеитба – при нея става полагането на семето в почвата по определен и специфичен

       за всяка култура начин, срок, дълбочина и посевна норма с машини наречени

       сеялки /редосеялки /

       а/. обикновено сеялките се използват за сеитба

       б/. има сеялки, които извършват сеитба без предсеитбена обработка на почвата

 • сеялки за директна сеитба
 • комбинирани сеялки
 • традиционни сеялки – 2 типа
 1. Прибиране на реколтата – извършва се с комбайн, който представлява сложна

       машина, която е съвкупност от различни работни машини, които едновременно

       изпълняват различни операции.

       С него се прибират различни култури – най – широко разпространение има

       зърнокомбайнът. Родината на комбайна е САЩ / 1828 г. /. Първият действащ

        комбайн е създаден през 1836 г.. След 1890 г. в САШ се произвеждат комбайни с

       парен двигател, а по – късно с двигател с вътрешно горене. Дълги години

       прибирането на житната реколта се извършвало разделно – жътва, вършитба с

        вършачка и почистване на примесите с веялки. При съвременните зърнокомбайни

       тези операции се извършват едновременно и с висока производителност.

       Прибирането на царевица, памук, цвекло, картофи и др. култури се извършва от

       комбайни със специални приспособления.