ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Защо приятелството е онова, за което си заслужава да живеем

6 клас Литература 21.05.2020г

Тема: Защо приятелството е онова, за което си заслужава да живеем

Упражнение /да се прочете страница 164 темата: Да четем и разбираме/

Издателство: Булвест-2000

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/657