ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на Архимед на стр.252

Тема: Ръбести тела(преговор)

Задача.

За измеренията а,в и с на правоъгълния паралелепипед е дадено, че а:в:с=2:3:5. Сборът от всички ръбове на паралелепипеда е 280см. Намерете S, S1 и V.

Решение:

Сборът от ръбовете е =4.(а+в+с)

280=4.(2х+3х+5х)

а=2х      в=3х    с=5х

10х= 280:4

10х=70

х=70:10

х=7

а=2.7=14см     в=3.7=21см     с=5.7=35см

S=4(a.c+b.c)

S=4.(14.35+21.35)

S=4.1225

S=4900cm2

S1=6(a.b+a.c+b.c)

S1=6.(14.21+14.35+21.35)

S1=6.(294+490+735)

S1=6.1519=9114cm2

V=a.b.c

V=14.21.35

V=10350cm3=