ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Learn and think- Geography

Работен лист английски език 4 клас 02.06..2020г.
Тема:Learn and think Geography
1. Project-направете постер на вашата държава

https://youtu.be/l-kuOwUAHIQ